You are currently viewing Transspolne osebe v obdobju epidemije covid-19: Dostop do zdravstvenih storitev

Transspolne osebe v obdobju epidemije covid-19: Dostop do zdravstvenih storitev

Objavile_i smo poročilo o raziskavi Transspolne osebe v obdobju epidemije covid-19: Dostop do zdravstvenih storitev.

Raziskavo je v sklopu projekta Trans Buddy, ki ga financira ILGA Europe pripravila dr. Nina Perger s Centra za socialno psihologijo pri Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Koordinator projekta je Legebitra.

Poročilo je v celoti dostopno v Legebitrini spletni knjižnici >>>

Na podlagi raziskave smo pripravile_i priporočila za odločevalke_ce na področju dela s transspolnimi osebami v zdravstvu in zdravstvene delavke_ce na področju potrditve spolne identitete:

A. Ločitev postopka pravnega priznanja spola in postopka potrditve spolne identitete (medicinske tranzicije).

B. Sprejetje slovenskih smernic za postopek potrditve spolne identitete, na podlagi katerih bi deloval Interdisciplinarni konzilij za potrditev spolne identitete.

C. Usposabljanje dodatnega kadra za delo na področju zdravstvene oskrbe za potrditev spolne identitete in s tem omogočanje izvrševanja pravic iz Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08, 55/17 in 177/20), kot je:

a. Pravica do drugega mnenja (40. člen Zakona o pacientovih pravicah) in

b. Pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvene dejavnosti (9. člen Zakona o pacientovih pravicah).

Priporočila so v celoti dostopna v Legebitrini spletni knjižnici >>>

Več o projektu Trans Buddy si lahko preberete na >>>