Obsojamo pritiske na Ustavno sodišče RS

Obsojamo pritiske na Ustavno sodišče RS

“V današnji družbi ni več razhajanj o tem, da istospolni pari enako kot raznospolni pari ustvarjajo ljubeča in trajna partnerska razmerja.”

S temi besedami je leta 2013 Ustavno sodišče RS dodatno utemeljilo, da Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti diskriminatorno ureja raznospolna in istospolna razmerja.

Ustavno sodišče trenutno presoja o pobudi za oceno diskriminatornosti členov Družinskega zakonika in Zakona o partnerski zvezi, ki se nanašajo na sklenitev zakonske zveze in partnerske zveze in skupne posvojitve otrok s strani istospolnih parov.

Pričakujemo, da bo Ustavno sodišče RS prepoznalo neenako obravnavanje istospolnih parov v omenjenih postopkih in odpravilo dikriminacijo, ki so je istospolni pari še vedno deležni v zakonodaji, kar je  Ustavno sodišče RS že prepoznalo v več odločitvah. Ravno včeraj pa je upravno sodišče na Hrvaškem razsodilo, da istospolni par, ne sme biti drugače obravnavan pri postopkih skupne posvojitve, v preteklosti je do enake odločitve že prišlo ustavno sodišče v sosednji Avstriji.

Medtem pa maloštevilčna, vendar zelo glasna skupina ljudi, ki nasprotuje temu, da bi bili vsi ljudje pred zakonom enako obravnavani, neprimerno pritiska na Ustavno sodišče, širi laži in s tem, ne samo da odreka enako obravnavo vsem, temveč posledično prispeva k rasti sovraštva do LGBTI-oseb.

Ostro obsojamo vsakršne pritiske predstavnic_kov nekaterih skrajno desnih zunajparlamentarnih političnih strank in iniciativ. Hkrati poudarjamo, da smo spoštovanje človekovega dostojanstva in enake obravnave pred zakonom kot družba in država dolžni zagotoviti vsem, ne glede na spolno usmerjenost, spolno identiteto, spol, raso, versko prepričanje ali druge osebne okoliščine. 

Dodatno pa bi še enkrat opozorile_i na dognanja strokovnjakinj_ov, ki jasno kažejo, da tudi otroci v istospolnih skupnostih odraščajo v vzdušju sreče, ljubezni in razumevanja ter da je neenaka obravnava na polagi spolne usmerjenosti utemeljena izključno na predsodkih.

Hkrati pa ne pozabimo, da našo družbo že tvorijo raznolike družine in skrajni čas je, da jih vse obravnavamo enako. Zaščita dobrobiti otrok je na prvem mestu.

  • Stacey, J., Biblarz T. 2001. (How) Does the Sexual Orientation of parents matter?, American Sociological Review, 65(2), str. 159-183. Dostopno na: https://www.jstor.org/stable/2657413?seq=1
  • Crowl, A., Ahn, S., Baker J. 2008. A Meta-Analysis of Developemental Outcomes for Children of Same-sex and Heterosexual Parents, Journal of GLBT Family studies, 3(4), str. 385-407. Dostopno na: https://www.researchgate.net/publication/232959498_A_Meta-Analysis_of_Developmental_Outcomes_for_Children_of_Same-Sex_and_Heterosexual_Parents
  • Danna, Daniela. 2009. Madri lesbiche in Italia: il mito della discriminazione, v: Crescere in famiglie omogenitoriali, C. Cavina, D. Danna (ur.). Milano: FrancoAngeli, str. 103-116.
  • Tasker, F. L., Golombok, S. 1997. Growing Up in a Lesbian Family. New York: Guilford Dostopno na: https://www.researchgate.net/publication/284539804_Growing_Up_in_a_Lesbian_Family_Effects_on_Child_Development

Društvo Legebitra

Društvo Parada Ponosa

Društvo ŠKUC

Zavod TransAkcija

Koroška Pride

Društvo DIH – Enakopravni pod mavrico