Prostovoljstvo

Prostovoljstvo ima velik pomen za razvoj in za prihodnost družbe. Prispeva k razvijanju obstoječih sistemov, vrednot solidarnosti, k socialnemu in drugemu napredku družbe, zato ga je treba negovati in ustrezno vrednotiti.

Prostovoljstvo je pomembno, ker:

  • pripomore k izboljšanju kakovosti življenja v družbi;
  • brani interese posameznikov_ic in skupin, ki so ogrožene_i, prikrajšane_i, potisnjene_i ob rob, izključene_i;
  • je ena od osnovnih poti odzivanja civilne družbe na potrebe v njej in ustvarja možnosti aktivnega delovanja državljank_ov v družbi;
  • prostovoljsko delo je bodisi samostojna ali dodatna dejavnost in dodana vrednost delovanju služb in institucij.

Prostovoljno delo NI privilegij posamičnih družbenih skupin. Noben državljan ali državljanka Republike Slovenije ne sme biti izključen_a iz prostovoljnega dela zaradi svoje socialne situacije, pripadnosti manjšinski skupini, starosti ali bolezni.

Društvo Kulturno informacijsko in svetovalno središče Legebitra izvaja redna usposabljanja za prostovoljce in prostovoljke, prek katerih se slednji usposobijo za prostovoljsko delo v okviru programov in projektov društva. Na usposabljanju se prostovoljke_ci seznanijo s poslanstvom in vizijo društva, pravicami in dolžnostmi, ter področji dela, na katerih bi želeli delovati, kot so  diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete in/ali spolnega izraza, delo z LGBT mladimi osebami, zdravje (HIV/AIDS preventiva), človekove pravice, enakost v družbi – socialna vključenost, komunikacija z ciljno publiko in javnostmi (posredovanje informacij).

Društvo Kulturno, informacijsko in svetovalno središče Legebitra je član mreže Prostovoljskih organizacij pri Slovenski filantropiji, podpisnik Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva in organizacija, ki je vpisana v register Prostovoljskih organizacij po Zakonu o prostovoljstvu.

Za informacije o možnostih opravljanja prostovoljnega dela pokličite 01 430 51 44 ali nam pišite.