Kako podam prijavo zločina iz sovraštva na policijo?

Kako podam prijavo zločina iz sovraštva na policijo?

Prijava na policijski postaji je lahko obremenjujoča, žrtev nasilja ali diskriminacije pa je, v posebej ranljivem položaju. Če je le mogoče, naj ima žrtev s sabo ob prijavi tudi nekoga, ki mu zaupa in ki se spozna na prijavni proces. To je lahko prijatelj_ica, partner_ka, predstavnica_k nevladne organizacije, odvetnica_ik … Prijavo je priporočljivo podati čim prej, lahko pa je podana kadarkoli.

Prijavo na policijo lahko podate po elektronski pošti, na spletu (eUprava), po telefonu, prek odvetnice_ka, s pomočjo nevladne organizacije, policistki_u osebno (ob obisku na domu ali na policijski postaji).

Ob prijavi na policijski postaji prosite dežurno_ega policistko_a, da vas usmeri k nekomu, ki bo prijavo sprejel. Bodite vztrajni!

Če je obravnava policistke_a, na katero_ega vas bodo usmerile_i, problematična (npr. je sam_a homofobičen_a, transfobičen_a, vas ne jemlje resno …), zahtevajte nekoga drugega. Če tudi to ne pomaga, se lahko uradno pritožite komandirki_ju postaje ali na Generalno policijsko upravo, in sicer prek elektronskega naslova, pisno ali z osebnim obiskom.

Če gre za zločin iz sovraštva, morate to v prijavi jasno poudariti. Iz vaše izjave mora biti jasno, da vas je dogodek prizadel (če je to res) in da je storilec_ka vedel_a za ali je domneval_a o osebni okoliščini in vas napadel_a zaradi nje.

Po prijavi natančno preberite zapisano. Ostanite v stiku s policistko_om, ki je sprejel_a vašo prijavo, in vprašajte, kakšni so naslednji koraki. Prijavo lahko kasneje dopolnite.

Prijavo lahko prek odvetnice_ka oddate tudi neposredno na tožilstvo, torej brez stika s policijo. Tožilstvo bo nato policijo usmerilo v raziskovanje primera.

V pomoč osebam, ki izkušajo diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenost, spolne identitete, spolnega izraza in/ali spolnih značilnosti, smo zato pri Legebitri razvile_i spletno stran niprav.si, ki ponuja različne možnosti ukrepanja. V spletno stran vgrajen sistem vam bo – v primeru, da opazite nasilje ali pa ste sami žrtev zločina iz sovraštva, sovražnega govora ali diskriminacije – glede na izbrane okoliščine predlagal najbolj priporočljive naslednje korake.

Uporaba spletne strani niprav.si je anonimna. Noben osebno določljiv podatek se ne shranjuje, razen, če se za to izrecno odločite.