Projekti in programi društva

Aktualni projekti in programi

ODZIV NA HIV

Čas izvajanja:
2014–2025

Sofinancer:
2009–2014: Finančni mehanizem EGP – Norveški finančni mehanizem v Sloveniji.
Od 2014 dalje: Ministrstvo za zdravje in Mestna občina Ljubljana – Oddelek za zdravje in socialno varstvo.

Organizacije:
2009–2014: DIC Legebitra, Društvo študentski kulturni center/sekcija Magnus, Društvo DIH – Enakopravni pod mavrico, Univerza v Ljubljani – Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana – Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Helseutvalget for bedre homohelse (partnerji).
2014 dalje: DIC Legebitra in Univerza v Ljubljani – Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo (partner).

Od leta 2009 dalje poteka nemoteno testiranje na hiv, virusne hepatitise in spolno prenosljive okužbe za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi in njihovim spolnim partnerjem. Testiranje poteka v Ljubljani in številnih večjih krajih po Sloveniji. Skozi program se spremlja spolno vedenje omenjene skupine in izvajajo preventivne strategije za preprečevanje prenosa spolnih okužb. V okviru programa je nastala spletna stran, ki velja za osrednji portal, ki uporabnikom podaja preverjene informacije o spolno prenosljivih okužbah in življenju s hivom: www.kajisces.si.

HIV +

Čas izvajanja:
od 5. 11. 2019 dalje

Sofinancer:
Ministrstvo za zdravje, Mestna občina Ljubljana – Oddelek za zdravje in socialno varstvo.

Organizacije:
DIC Legebitra; DrogArt (partner).

Program HIV+ se usmerja predvsem v svetovanje, zagovorništvo in ozaveščanje na področju kemseksa, hiva in ostalih spolno prenosljivih okužb. V sklopu programa nudimo tudi individualno psihosocialno podporo osebam, ki živijo s hivom.

SVETOVANJE IN SAMOPOMOČ ZA ISTOSPOLNO USMERJENE / PSIHOSOCIALNO SVETOVANJE ZA LGBTIQ+ OSEBE

Čas izvajanja:
od 2015 dalje

Sofinancer:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Mestna občina Ljubljana – Oddelek za zdravje in socialno varnost.

Organizacije:
DIC Legebitra.

Cilj programa je pomoč pri razbremenjevanju občutkov samozatajevanja, skrivanja, osamljenosti in stigmatizacije zaradi istospolne usmerjenosti, spolnega izraza, identitete ali pozitivnega HIV statusa, s čimer posledično prispeva k večji samozavesti in boljši samopodobi uporabnikov. Upošteva ter vključuje vrednote, kot so: spoštovanje in cenjenje razlik in različnosti, samoodločanje, prosta izbira, aktivno se boriti proti diskriminaciji in stigmatizaciji.

ŽIVA KNJIŽNICA

Čas izvajanja:
od 5. 5. 2007 dalje

Sofinancer:
Mestna občina Ljubljana – Urad za mladino,
pretekli sofinancerji: Ministrstvo za zunanje zadeve Kraljevine Nizozemske.

Organizacije:
DIC Legebitra.

Živa knjižnica je sredstvo, pri katerem s pomočjo metode aktivnega dialoga z osebo, ki je pripadnik_ca marginalizirane skupnosti o njeni ali njegovi življenjski zgodbi aktivno ozaveščamo in izobražujemo o človeških vrednotah, človekovih pravicah in spodbujamo razpravo o predsodkih in stereotipih v družbi. Metoda Žive knjižnice bralko_ca sooči z lastnimi predsodki in stereotipnimi predstavami ter nudi konkretno možnost se v živo srečati z lastnim stereotipom.

facebook.com/zivaknjiznicaLJ/

RAINBOW FAMILIES – EMPOWER AND CONNECT (CAREFOR)

Čas izvajanja:
1. 1. 2023–31. 12. 2024

Sofinancer:
Evropska komisija,
Evropska unija – program za državljane, enakost, pravice in vrednote (CERV-2022).

Organizacije:
DIC Legebitra, Dugine obitelji, Hrvaška (partnerska organizacija).

S projektom CareFor želimo opolnomočiti mavrične družine (LGBTIQ+ osebe, njihove otroke in njihove širše družine) v Sloveniji ter na Hrvaškem. Projekt poleg izobraževalnih dejavnosti za mavrične družine in ozaveščevalne kampanje o prisotnosti mavričnih družin v obeh državah obsega raziskavi o potrebah mavričnih družin v Sloveniji in na Hrvaškem ter javnomnenjski raziskavi o sprejemanju mavričnih družin v obeh državah in izvedbo pravnih analiz slovenske in hrvaške zakonodaje s tega področja. Pridobljeni podatki iz raziskav bodo predstavljeni relevantnim odločevalcem, s katerimi bo vzpostavljen dialog z namenom izboljšanja položaj mavričnih družin v obeh državah.

LGBTIQ WORK EQUALITY – LGBTIQ ZAVEZNIŠTVO ZA ENAKOST PRI DELU – BOJ PROTI DISKRIMINACIJI IN PROMOCIJA ENAKOSTI PRI ZAPOSLOVANJU

Čas izvajanja:
1. 1. 2022–31. 12. 2023

Sofinancer:
Evropska unija – program za državljane, enakost, pravice in vrednote (CERV-2021).

Organizacije:
Koordinator: Prostor rodne i medijske kulture K-Zona [Hrvaška].

Partnerske organizacije: Lezbijska organizacija Rijeka LORI [Hrvaška],

Legebitra [Slovenija].

Projekt naslavlja položaj LGBTIQ+ oseb na delovnem mestu v Sloveniji in na Hrvaškem, zlasti z vidika diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete ali spolnega izraza. V sklopu projekta bo oblikovan indeks enakopravnosti na delovnem mestu, ki bo delodajalcem na voljo kot orodje za oceno njihovih praks in pravilnikov na področju zaščite LGBTIQ+ oseb. S prenosom dobrih praks hrvaških projektnih partnerjev in drugih evropskih organizacij bodo izvedeni treningi za delodajalce in sindikate.

OD VRZELI DO DOSTOPA – TRANSSPOLNE IN INTERSPOLNE OSEBE V ZDRAVSTVU

Čas izvajanja:
1. 12. 2021–30. 11. 2023

Sofinancer:
Evropska unija – program za državljane, enakost, pravice in vrednote (CERV-2021).

Organizacije:
KolekTIRV za prava trans, interspolnih i rodno varijantnih osoba (koordinator in prijavitelj projekta) – Hrvaška; Legebitra (partner).

Projekt se osredotoča na transspolne in interspolne osebe ter njihove pravice v zdravstvu v Sloveniji in na Hrvaškem.

Namen projekta je zmanjšati diskriminacijo, s katero se soočajo transspolne in interspolne osebe v zdravstvenem sistemu v Sloveniji in na Hrvaškem, z uporabo dobrih praks, izobraževanjem in vključevanjem ustreznih deležnikov. Projektne aktivnosti naslavljajo ključne cilje določene v Strategiji enakosti LGBTIQ+ 2020–2025.

Cilji projekta so med drugim: povečati ozaveščenost o vrzeli v trans in interspolno specifični oskrbi z zbiranjem podatkov, zagotavljati širšo podporo za transspolne in interspolne osebe v zdravstvu, med LGBTIQ+ osebami in zaveznicam_ki ter prispevati k izboljšanju trans in interspolne zdravstvene oskrbe z zagovarjanjem celovitih sprememb obstoječih praks.

EXPANDing access to Community-based testing for HIV, viral hepatitis and STIs in Slovenia - EXPAND

Čas izvajanja:
1. 1. 2023–31. 12. 2025

Sofinancer:
Evropska unija

Organizacije:
Koordinator: DIC Legebitra
Partnerske organizacije: Slovenska filantropija, Društvo Stigma in Univerza v Ljubljani

Projekt naslavlja otežen dostop do testiranja na hiv, virusne hepatitise in spolno prenosljive okužbe za tri ranljive skupine – spolne delavke, migrante in osebe, ki uporabljajo droge.

Glavni cilj projekta je vzpostavitev sistem testiranja v skupnosti za te tri ključne skupine, s tem pa boljše zdravje posameznikov iz teh skupin in preprečevanje širjenja okužb v skupnostih in med prebivalstvom nasploh.

CORE - Community Response to End Inequalities

Čas izvajanja:
1. 1. 2023–31. 12. 2025

Sofinancer:
Evropska unija

Organizacije:
Koordinator: Deutsche Aids-Hilfe Ev (Dah)

Partnerske organizacije: European Aids Treatment Group Ev, Fondazione Lega Italiana Per La Lotta Contro L’aids – Lila Milano Onlus, Gat – Grupo Portugues De Activistassobre Tratamentos De Vih/Sida – Pedro Santos, Prins Leopold Instituut Voor Tropische Geneeskunde, Institut De Investigacio En Ciencies De La Salut Germans Trias I Pujol, Institut Catala D’oncologia, Stichting International Committee On Rights For Sexworkers In Europe, Stichting Africa Advocacy Foundation, Ceska Spolecnost Aids Pomoc Zs, Foundation For Social Education, Praksis Association, Noaks Ark Mosaik, DIC Legebitra, Zdrave Bez Granitsi Sdruzhenie, Hatter Tarsasag, Federation Parapluie Rouge, Asociatia Carusel, Asociatia Romana Anti Sida, Obcianske Zdruzenie Odyseus, Verband Fur Interkulturelle Via Regionalverband Berlin Brandenburg Ev, Kinisi Symparastasis Gia To Aids, Jogriporter Alapitvany, Positive Voice, Stichting De Regenboog Groep.

Projekt CORE se osredotoča na izboljšanje zdravstvene enakosti v Evropski uniji, s poudarkom na končanju epidemij hiva in aidsa, tuberkuloze in drugih nalezljivih bolezni. Njegov namen je okrepiti vlogo skupnosti in spodbuditi njihov odziv, še posebej za tiste posameznike in skupine, ki imajo omejen dostop do preventivnih in zdravstvenih storitev.

Cilj projekta CORE je zmanjšati obstoječe neenakosti v dostopu do zdravstvenega varstva in izboljšati zdravje vseh prebivalcev Evropske unije, s tem pa tudi prispevati k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov na področju zdravja.

Pretekli projekti in programi

4-M STORYTELLING – KA2 ERASMUS+ STRATEŠKO PARTNERSTVO

Čas izvajanja:
1. 5. 2021–31. 12. 2022

Sofinancer:
Evropska komisija, Erasmus+, KA2.

Organizacije:
Koordinator: Varaždin Underground Club (V.U.K.) [Hrvaška].

Partnerske organizacije:
Hajde Creative [Francija], Illumniscate [Nizozemska], Izvan fokusa d. o. o. [Hrvaška], Legebitra [Slovenija], Roma Youth Organization [Hrvaška], TDM 2000 [Italija] in VRUM Kunst & Kulturverein [Avstrija].

Glavni cilj projekta 4-M Storytelling je razvoj 4-modulne metode pripovedovanja zgodb kot inovativnega in kreativnega pristopa za samostojno sodelovanje, mreženje in močnejše pozicioniranje mladih v političnih in družbenih procesih.

Pripovedovanje zgodb samo po sebi ni inovativno, je pa metoda, ki jo nameravamo razviti s tem, inovativna in je bila v nestrukturirani obliki v delu mladinskega združenja Varaždin Underground Club v zadnjih treh letih že uporabljena.

Glavna področja, za katera se nenehno uporablja pripovedovanje zgodb: za povezovanje mladih v mestu in v regiji, za zavzemanje za kakovostno mladinsko politiko in programe, za vključevanje mladih z manj priložnostmi, za učinkovitejše financiranje naše dejavnosti.

Rezultat je aktivnejša udeležba mladih v političnih in družbenih procesih.

EMPOWER – PARTNERSTVO ZA PREMAGOVANJE IZZIVOV SPLETNEGA UČENJA IN KREPITEV VLOGE MLADIH AKTERK_JEV NA PODROČPROMOCIJE SPOLNEGA ZDRAVJA V DOBI COVID-19

Čas izvajanja:
1. 3. 2021–31. 8. 2022

Sofinancer:
Evropska komisija, Erasmus+, KA2.

Organizacije:
Koordinator: European AIDS Treatment Group (EATG).

Partnerske organizacije:
ICRSE – mreža organizacij in zaveznic_kov spolnih delavcev, ki podpirajo razvoj nacionalnega in mednarodnega prava, politik in prakse, ki spoštuje in podpira človekove in delavske pravice seksualnih delavk_cev po vsej Evropi in Srednji Aziji, Legebitra.

Projekt se osredotoča na prilagajanje dejavnosti usposabljanja za mlade zagovornice_ke/aktiviste_ke, ki jih ponujajo organizacije, ki delujejo na področju spolnega zdravja (HIV in sočasne okužbe, seksualne_i delavke_ci, LGBTI), novi virtualni resničnosti (kot posledica COVID-19). Poseben poudarek je na duševnem zdravju, saj usposabljanja ne zagotavljajo le znanja, spletne varnosti in digitalnih pravic (zaščita podatkov, vprašanja zasebnosti, cenzura), ki so lahko pomembne za mlade stigmatizirane ali kriminalizirane populacije, temveč tudi osebno rast.

Oblikovale_i bomo spletno orodje za mladinske aktiviste_ke, ki ga bodo lahko uporabljali partnerji v projektih in katere_i koli druge_i mladinske_i aktivisti_ke ali organizacije. V okviru projekta razvijamo spletno platformo, ki bo delovala kot izmenjava najboljših praks med organizacijami za programe usposabljanja mladih.

eMPOWER
This project has been co-funded by the European Union’s ERASMUS+ programme under grant agreement No 008320.

The content of the project’s publications are solely the opinion of the author(s); The EU Commission and National Agency are not liable for any use that may be made of the information contained therein.

The outputs of the project are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) licence.

EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA: S SOLIDARNOSTJO ZA SPOŠTOVANJE IN VKLJUČEVANJE LGBT+ MLADIH; PROJEKT PROSTOVOLJSTVA

Čas izvajanja:
1. 9. 2020–31. 8. 2022

Sofinancer:
Evropska unija; prek Nacionalna agencija MOVIT, Zavod za razvoj mobilnosti mladih.

Organizacije:
DIC Legebitra (prijavitelj, gostiteljska organizacija).

Citizens in action (partner, organizacija pošiljateljica/podporna organizacija).

Projekt S solidarnostjo za spoštovanje in vključevanje LGBTIQ+ mladih naslavlja aktualne potrebe skupnosti LGBTIQ+. Vključuje več aktivnosti, ki so nujno potrebne za opolnomočenje LGBTIQ+ mladih, zmanjšanje diskriminacije, večjo socialno vključenost in enake možnosti.

Dolgoročno prostovoljstvo bo vključevalo tri prostovoljke_ce, ki bodo v organizacijo vključene_i štafetno, kar pomeni, da bosta naenkrat v organizaciji prisotni_a največ dve_a prostovoljki_ca, v določenih obdobjih se bodo med seboj križale_i. Vsak_a prostovoljka_ec bo imel_a delovno_ega in prostočasno_ega mentorico_ja.

 

TRUST COOP – IZGRADNJA ZAUPANJA IN SODELOVANJA MED ORGANI KAZENSKEGA PREGONA IN SKUPNOSTJO LGBTIQ+ ZA IZBOLJŠANJE ODZIVANJA NA ZLOČINE IZ SOVRAŠTVA LGBTIQ+

Čas izvajanja:
1. 5. 2021–14. 1. 2022

Sofinancer:
Evropska unija – program za pravice, enakost in državljanstvo 2014–2020 in Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za razvoj nevladnih organizacij

Organizacije:
policija, Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (koordinator in prijavitelj projekta), DIC Legebitra (partner).

Projekt postopno vzpostavlja sistem za podporo LGBTIQ+ žrtvam zločinov iz sovraštva, ki bo žrtvam omogočil prepoznavanje in poročanje o zločinih iz sovraštva na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete in/ali spolnega izraza. Temelji na intenzivnejšem sodelovanju med slovensko policijo in DIC Legebitra. Vključeval bo usposabljanje policistk_ov o tem, kako ravnati z LGBTIQ+ žrtvami zločinov iz sovraštva.

TRANS BUDDY – KREPITEV VEŠČIN TRANSSPOLNIH OSEB ZA ODZIV NA POTREBE MLADIH TRANSSPOLNIH OSEB PRI DOSTOPU DO ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ZA POTRDITEV SPOLA

Čas izvajanja:
1. 9. 2020–15. 6. 2021

Sofinancer:
ILGA-Europe.

Organizacije:
DIC Legebitra (koordinator in prijavitelj projekta), Center za socialno psihologijo pri Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani (partner).

Projekt se osredotoča na izboljšanje dostopa do zdravstvenega varstva za transspolne osebe, predvsem za transspolne mlade, ki vstopajo ali pa so že v postopku potrditve spola. Vključeval bo vzpostavitev medvrstniške podpore, ki jo bodo mladim nudili usposobljeni Trans Buddy-ji.

PROTECT – PREPREČEVANJE SPOLNEGA NASILJA NA PODLAGI SPOLA NAD MIGRANTI_KAMI TER KREPITEV PODPORE ŽRTVAM

Čas izvajanja:
1. 10. 2018–31. 3. 2020

Sofinancer:
Evropska unija – program za pravice, enakost in državljanstvo 2014–2020.

Organizacije:
Projekt izvaja 12 enot Mednarodne organizacije za migracije, in sicer iz Belgije, Bolgarije, Hrvaške, Grčije, Madžarske, Irske, Italije, Malte, Nizozemske, Poljske, Slovenije in Španije ter 8 partnerskih nevladnih organizacij: Legebitra (Slovenija), Le monde selon les femmes abl (Belgija), Fundación EMET Arco Iris, Asociación Rumiñahui, Movimiento por la Paz (Španija), Arq Psychotrauma Expert Groep, Rutgers, and Pharos (Nizozemska).

Temeljni cilj projekta je bil okrepiti zmogljivosti obstoječih nacionalnih podpornih storitev za žrtve spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola, da se bolje uskladijo in omogočijo dostop do teh storitev begunkam_cem, migrankam_om in prosilkam_cem za azil, ki so žrtve ali potencialne žrtve nasilja SNNS. Namen projekta je bil tudi povečati ozaveščenost v teh skupnostih in jih opolnomočiti.

eea.iom.int/PROTECT-project

CALL IT HATE

Čas izvajanja:
januar 2018–december 2019

Sofinancer:
Evropska unija – program za pravice, enakost in državljanstvo 2014–2020

Organizacije:
Universita’ di Bresca (koordinator), Çavaria, Glas, Zagreb Pride, Háttér Society, Lithuanian Gay League, Lambda Warszaw, Miłość Nie Wyklucza, Galop, Teni, DIC Legebitra, Univerza v Ljubljani – Filozofska fakulteta, Hate and Hostility Search Group (partnerji).

Namen tega evropskega projekta je bil dvigniti ozaveščenost o zločinih iz sovraštva, ki temeljijo na nenormativni spolni usmerjenosti in/ali spolni identiteti, med splošno javnostjo in znotraj skupnosti LGBTIQ+ ter poudariti potrebo po prijavi tovrstnih kaznivih dejanj in opolnomočiti žrtve. V okviru projekta Call it Hate je Legebitra razvila tudi spletno stran https://niprav.si/, s katero želimo podpreti žrtve sovraštva pri iskanju informacij o možnih naslednjih korakih.

lgbthatecrime.eu/project/project_cih

PROSTOVOLJSTVO ZA DRUŽBENO PARTICIPACIJO IN LGBTIQ+ MLADIH – LGBTIQ+ PROSTOVOLJSTVO

Čas izvajanja:
od 2018–2019

Sofinancer:
Ministrstvo za Javno upravo – Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019.

Organizacije:
Društvo parada ponosa (koordinator), DIC Legebitra (partner).

Skozi projekt smo vzpostavili in razvili strukturirano delo s prostovoljci v sodelovanju z mentorji. Oblikovali smo tematska/področna usposabljanja, ki omogočajo aktivno sodelovanje prostovoljk_cev pri koncipiranju aktivnosti, načrtovanju, izvedbi in evalvaciji vsebin na različnih področjih. V okviru projekta LGBTIQ+ prostovoljstvo je promocija prostovoljstva za LGBTIQ+ mlade potekala tudi na terenu po Sloveniji (Maribor, Brežice, Jesenice, Koper), kar je vodilo k večjemu interesu in vključitvi LGBITQ+ prostovoljk_cev iz celotne Slovenije v program prostovoljstva Legebitre.

KEMSEKS

Čas izvajanja:
1. 1. 2017–4. 11. 2019

Sofinancer:
Ministrstvo za zdravje, Mestna občina Ljubljana – Oddelek za zdravje in socialno varstvo.

Organizacije:
Legebitra, Združenje DrogArt (partner), Društvo ŠKUC (partner).

Program zmanjševanja škode na področju uživanja drog, vezanih na spolne odnose med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi. Gre za prvi edinstven program na tem področju, ki združuje znanja treh organizacij. Vsaka od organizacij prispeva znanje s svojega področja. V sklopu programa je bila narejena prva večja raziskava stanja uporabe drog med spolnimi odnosi v Sloveniji, med drugim so bila izvedena izobraževanja, osebe, ki prakticirajo kemseks so imele možnost prejetja psihosocialne pomoči ter paketov za zmanjševanje škode. Vzpostavljena je bila tudi spletna stran kemseks.si.

DARE – DARE TO CARE ABOUT EQUALITY – UPAMO SI SKRBETI ZA ENAKOST

Čas izvajanja:
januar 2017–december 2018

Sofinancer:
Evropska unija – program za pravice, enakost in državljanstvo 2014–2020.

Organizacije:
DIC Legebitra (koordinator), Univerza v Ljubljani – Filozofska fakulteta; Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (partnerji).

Namen projekta je bil izboljšati položaj in odnos do LGBTIQ+ oseb na različnih nivojih in področjih življenja v Sloveniji. S posredovanjem ključnih informacij o tematikah, povezanih s spolno usmerjenostjo, je želel projekt izobraževati in ozaveščati, hkrati pa tudi opozarjati na neenakosti v družbi. V okviru projekta DARE je nastala tudi promocijska kampanja kajpatiopazis.legebitra.si.

kajpatiopazis.legebitra.si

UPPPS – UVELJAVLJANJE PRAVICE DO PRAVNEGA PRIZNANJA SPOLA V SLOVENIJI

Čas izvajanja:
april–september 2017

Sofinancer:
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Organizacije:
DIC Legebitra (koordinator), Pravna fakulteta – Univerza v Ljubljani (partner).

Projekt se je ukvarjal pretežno s pravno razsežnostjo priznanja spola v Sloveniji. Kot ugotavljajo tematske raziskave s tega področja, spol, ki je pripisan ob rojstvu, znatno vpliva na življenje osebe, zato je pomembno, da država zagotovi ustrezne možnosti osebam, ki jim je bil ob rojstvu spol napačno pripisan. Projekt je bil zasnovan kot multidisciplinarno raziskovalno delo, namenjeno izdelavi celovite študije o (mednarodnih) pravnih obveznostih, ki vežejo RS glede pravic do pravnega priznanja spola oz. urejanja pravnega položaja transspolnih oseb in možnosti za implementacijo teh obveznosti v slovensko zakonodajo.

EURO HIV EDAT – OPERATIONAL KNOWLEDGE TO IMPROVE HIV EARLY DIAGNOSIS AND TREATMENT AMONG VULNERABLE GROUPS IN EUROPE – UPORABNO ZNANJE ZA IZBOLJŠANJE ZGODNJEGA ODKRIVANJA DIAGNOZE HIV IN ZDRAVLJENJE MED RANLJIVIMI SKUPINAMI V EVROPI

Čas izvajanja:
1. 4. 2014–30. 9. 2017

Sofinancer:
Evropska komisija – program ukrepov na področju zdravja 2008–2013, za obdobje 2014–2017.

Organizacije:
Fundacio Institut d’Investigacio en Ciencies de la Salut Germans Trias i Pujol (FIGTP) (koordinator), Institut Catala d’Oncologia (ICO-CEEISCAT), Projecte dels Noms – Hispanosida, Association AIDES, Fondet til Bekaempelse af AIDS, Aidshilfe NRW, GAT – Grupo Portugues de Activistas sobre Tratamentos de VIH/SIDA – Pedro Santos, Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), DIC Legebitra, Institut of Tropical Medicine (ITM), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Asociatia Romana Impotriva SIDA (ARAS), Consorcio Centro de Investigacion Biomedica en Red del Area de Epidemologiia y Salud Publica(CIBERESP) (partnerji).

Splošni namen projekta je bil pridobivanje uporabnega znanja za boljše razumevanje vloge in učinka prostovoljnega svetovanja in testiranj v skupnosti (CBVCT) po vsej Evropi, prav tako tudi preučevanje uporabe inovativnih strategij, ki temeljijo na novih tehnologijah in družabnih omrežjih z namenom izboljšanja zgodnjega odkrivanja diagnoze HIV/SPO in zdravljenja med najbolj ranljivimi skupinami.

eurohivedat.eu

MOVING FORWARD – PARENTS OF LGBT PEOPLE – GREMO NAPREJ – STARŠI LGBTIQ+ OSEB

Čas izvajanja:
1. 9. 2016–31. 2. 2017

Sofinancer:
Open Society Initiative for Europe.

Organizacije:
DIC Legebitra.

Namen projekta je bil podpora staršem LGBTIQ+ oseb pri organiziranem druženju.

TRANSAKCIJA – TRANSFEMINISTIČNA INICIATIVA ZA PODPRO IN ZAVEZNIŠTVO TRANSSPOLNIH OSEB

Čas izvajanja:
2015–2017

Sofinancer:
Mestna občina Ljubljana – Oddelek za zdravje in socialno varnost.

Organizacije:
DIC Legebitra.

Program je naslavljal specifično ciljno skupino, ki ostaja nevidna v družbi v Sloveniji, tudi znotraj LGBTIQ+ skupnosti. Stremel je k premostitvi socialne izključenosti transspolnih oseb in iskanju možnih rešitev. Program je imel dve osrednji ciljni usmeritvi, in sicer nudenje podpore transspolnim osebam in sodelovanje na področju dvigovanja informiranosti in osveščenosti o pojavu transspolnosti v Sloveniji. Izvedeno je bilo prvo strokovno srečanje TransMisija. Program se je po pol leta delovanja preselil na novo ustanovljeno transspecifično organizacijo Zavod TransAkcija.

PODPORNI PROGRAM ZA LGBTIQ+ STAREJŠE

Čas izvajanja:
2015–2017

Sofinancer:
Mestna občina Ljubljana – Oddelek za zdravje in socialno varstvo.

Organizacije:
DIC Legebitra.

Program je bil namenjen starejšim odraslim LGBTIQ+ osebam, ki niso pogosto naslovljena skupina v LGBTIQ+ skupnosti. Srečanja so bil namenjena neformalnemu in tematsko neobremenjenemu druženju in medsebojnemu spoznavanju.

DIKE

Čas izvajanja:
1. 3. 2014–29. 2. 2016

Sofinancer:
Finančni mehanizem EGP – Norveški finančni mehanizem v Sloveniji – NVO program, Sklad za nevladne in neprofitne organizacije.

Organizacije:
DIC Legebitra (koordinator), Zavod za kulturo raznolikosti Open, Mirovni inštitut, Zagovornik načela enakosti pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inštitut za pravno raziskovanje, izobraževanje in svetovanje ter Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH, Oslo) (partnerji).

Projekt je bil namenjen opolnomočenju LGBTIQ+ oseb in nevladnih organizacij za odpravljanje sistemske in strukturne diskriminacije istospolno usmerjenih oseb, krepitvi aktivnega državljanstva, vladavine prava, demokracije in socialne pravičnosti. Šlo je za serijo aktivnosti za krepitev socialnega partnerstva z relevantnimi deležnicami_ki. Iz projekta se je razvila spletna stran www.lgbtpravice.si, Pravna svetovalnica LGBTIQ+ in Odvetniška mreža.

 

CHALLENGING HOMOPHOBIA – BUILDING SUPPORT SYSTEM FOR LGBTIQ+ PEOPLE IN KOSOVO – IZZOVIMO HOMOFOBIJO – VZPOSTAVITEV PODPORNEGA SISTEMA ZA LGBTIQ+ LJUDI NA KOSOVU

Čas izvajanja:
julij 2012–marec 2014

Sofinancer:
Urad Evropske unije na Kosovu.

Organizacije:
DIC Legebitra (koordinator), IRD Global zavod za pomoč in razvoj, Centre for Peace and Tolerance (CPT) Kosovo (partnerji).

Projekt je bil usmerjen v boj proti diskriminaciji in v spodbujanje enakopravne udeležbe LGBTIQ+ skupnosti na Kosovu skozi neposredno sodelovanje z lokalnimi oblastmi. Zasnovan je bil z namenom izgradnje kohezije med formalnimi in neformalnimi skupinami LGBTIQ+ na Kosovu ter spodbujanja njihove udeležbe in zastopanosti v interakciji z drugimi skupinami civilne družbe in lokalno oblastjo.

PREBIJMO MOLK

Čas izvajanja:
2012–2013

Sofinancer:
ŠOU, FIHO

Organizacije:
LGBT Yout Scotland (Škotska) (koordinator), Kampania Przeciw Homofoii (Poljska), DIC Legebitra (partnerji).

Projekt je naslavljal odnos šolskega okolja do homoseksualnosti in nasilja, še posebej homofobnega. Informacije, pridobljene iz raziskave, so bile usmerjene v podporo in zavzemanja za boljše izobraževalne politike in izvajanje izobraževanj z učiteljicami_i / profesoricami_ji za ustvarjanje varnejših prostorov za učenke_ce/dijake_inje LGBTIQ+. Na podlagi tega je nastal tudi priročnik za učiteljice_e pri uvajanju razprave o homoseksualnosti in homofobiji v srednji šoli z naslovom Prebijmo molk!.

Dostopnost

This site is registered on wpml.org as a development site.