Indeks enakosti na delovnem mestu

Indeks enakosti na delovnem mestu

Indeks enakosti na delovnem mestu (Workplace Equality Index) je orodje, ki sodelujočim organizacijam omogoča hitro oceno stanja in jim pomaga identificirati možnosti za izboljšave. Ob izpolnjevanju indeksa organizacije dobijo tudi možnost, da izrazijo interes za sodelovanje pri izobraževanjih.

Indeks je oblikovan kot kviz, kar pomeni, da za svoje odgovore prejmete točke, s pomočjo katerih lahko ocenite stanje v vaši organizaciji. Rezultati so informativni in skupaj z vprašanji služijo predvsem ozaveščanju o praksah, ki jih delodajalci z namenom zagotavljanja vključujočega delovnega okolja lahko uporabljajo. Indeks se osredotoča zlasti na dejavnost organizacije kot celote, ne na oceno ali informiranost posameznih zaposlenih – za informativen rezultat in izraz zanimanja za izobraževanje povsem zadostuje, če vsaka organizacija sodeluje enkrat.

Indeks je nastal v sklopu projekta »LGBTIQ+ zavezništvo za enakost pri delu – boj proti diskriminaciji in promocija enakosti pri zaposlovanju«, ki ga v sklopu Programa za državljane, enakost, pravice in vrednote (CERV) sofinancira Evropska unija.

Vsebina predstavlja izključno stališča avtoric in so zanje v celoti odgovorne. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo podanih informacij.

Dostopnost

This site is registered on wpml.org as a development site.