Stanje Legebitrinih aktivnosti v času ukrepov za zajezitev COVID-19

Delno spremenjeno delovanje

Mladinski center

DROP IN
ODPRT
(ob upoštevanju spodnjih ukrepov)
URE
Ponedeljek: 13h–17h
Torek: 13h–18h
Sreda: 15h–21h
Četrtek: 15h–21h
Petek: 13h–18h

V tem času smo dosegljive_i tudi na:
01 430 51 44,
030 466 155,
[email protected],
[email protected]
facebook.com/Legebitra
instagram:
@diclegebitra

DOGODKI MLADINSKEGA CENTRA
ONLINE
(spremljajte objave na facebook.com/Legebitra)

Delno spremenjeno delovanje

Psihosocialna podpora (svetovanje)

INDIVIDUALNA PSIHOSOCIALNA PODPORA ONLINE ali po TELEFONU
(na podlagi individualnih dogovorov med svetovalko in uporabnico_kom)
Več na [email protected] ali 030 361 281 vsak delavnik med 9. in 17. uro.

PODPORNE SKUPINE
ONLINE
(predhodne prijave; spremljajte objave na facebook.com/Legebitra)

TERENSKE SVETOVALNICE STIK
ONLINE ali po TELEFONU individualna psihosocialna podpora

Več na [email protected] ali 030 361 281 vsak delavnik med 9. in 17. uro.

Izvajamo

Testiranja na hiv in druge SPO

TESTIRANJE
Omejtev števila, upoševanje vseh varnostnih ukrepov OBVEZNE PRIJAVE!

Več na [email protected].si in 030 361 280

SVETOVANJA na temo hiva, spolno prenosljivih okužb, PEP-a, PrEP-a ipd. ter psihosocialna podpora za osebe, ki živijo s hivom ONLINE ali po TELEFONU

Več na [email protected], 030 361 280 ter aplikacijah WhatsApp ali Viber vsak delavnik med 10. in 16. uro.

Več o tem na

Online

Pravna svetovalnica LGBT

PRIJAVA DISKRIMINACIJE IN/ALI NASILJA

Če v tem času izkušate diskriminacijo in/ali nasilje na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete, spolnega izraza in/ali spolnih značilnosti, nas o tem lahko obvestite tudi po spletni strani
https://niprav.si/


SPLOŠNI UKREPI ZA UPOREBNICE_KE, OBISKOVALKE_CE

Pri obisku prostorov društva Legebitra prosimo, da upoštevate naslednje splošne ukrepe:
• Pridem, če ne kažem znakov okužbe s SARS-CoV-2, nisem bil_a izpostavljen_a tveganju za okužbo ali pa sem COVID-19 prebolela (2 negativna testa ali vsaj 2 tedna brez simptomov ali jasna zdravniška navodila).
• Masko (kirurško ali pralno) prinesem s sabo.
• Masko uporabljam do 2 uri. Potem jo zamenjam.
• Upoštevam higieno kihanja in kašljanja.
• Ne dotikam se obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, preden si umijem ali razkuženim roke.
• Izvajalkam_cem aktivnosti ne smem zamolčati bolezenskih znakov ali tveganj za okužbo s SARS-CoV-2, zato da bi lahko udeležil_a obiskala Legebitro, saj lahko pride do prenosa okužbe.
Podajanje lažnih oziroma zavajajočih podatkov o zdravstvenem stanju (v navezavi na okužbo s SARS-CoV-2 oziroma boleznijo COVID-19) je kaznivo dejanje.

Izvajalkam_cem pa nisem dolžen_a razkrivati drugih informacij o svojem zdravstvenem stanju. P

Prosimo upoštevajte tudi vse druge ukrepe, ki vam jih predstavi osebje Legebitre ob obisku naših prostorov.
Hvala za razumevanje.

Izpostavljamo:


 

Kakšno je stanje LGBTI pravic v Sloveniji?

Obišči spletno mesto LGBT pravice
 

Iščeš informacije o
spolno prenosljvih okužbah
ali hivu?

Obišči spletno stran

Naše poslanstvo:

S kontinuiranim zagotavljanjem dostopnih, zaupnih in strokovnih storitev omogočamo podporo in opolnomočenje posameznicam_kom, skupnostim LGBT in osebam s hivom. Z zagovorništvom prispevamo k izboljšanju pravne zaščite in k večji vidnosti LGBT oseb in razumevanju položaja oseb s hivom. Z osveščanjem splošne in strokovnih javnosti prispevamo k spremembi odnosa do naših ciljnih skupin. Z vsemi našimi aktivnostmi pa k izgradnji družbe, kjer je vsaka identiteta legitimna.