Stanje Legebitrinih aktivnosti v času ukrepov za zajezitev širjenja bolezni COVID-19

Priporočena je uporaba zaščitne kirurške maske ali maske FFP2, FFP3.

Razkuževanje/umivanje rok je obvezno.

Hvala, ker skrbite za svojo dobrobit in dobrobit drugih ljudi.

Odprto

Mladinski center

DROP IN
ODPRT VSE DELOVNE DNI
(ob upoštevanju ukrepov spodaj)
URE
Ponedeljek: 13h–17h
Torek: 13h–18h
Sreda: 15h–21h
Četrtek: 15h–21h
Petek: 13h–18h

V tem času smo dosegljive_i tudi na:
01 430 51 44,
030 466 155,
[email protected],
facebook.com/Legebitra
instagram:
@diclegebitra

DOGODKI MLADINSKEGA CENTRA
V ŽIVO & ONLINE
(spremljajte objave na facebook.com/Legebitra in upoštevajte ukrepe spodaj)

Izvajamo

Psihosocialna podpora (svetovanje)

INDIVIDUALNA PSIHOSOCIALNA PODPORA V ŽIVO ali ONLINE
(na podlagi individualnih dogovorov med svetovalko in uporabnico_kom in ob upoštevanju ukrepov spodaj)

Več na [email protected] ali 030 361 281 ali 01 430 51 44, vsak delovnik med 9. in 17. uro.

PODPORNE SKUPINE
V ŽIVO
(predhodne prijave; spremljajte objave na facebook.com/Legebitra in upoštevajte ukrepe spodaj)

TERENSKE MAVRIČNA DRUŽENJA
V ŽIVO
(spremljajte objave na facebook.com/Legebitra in upoštevajte ukrepe spodaj)

Več na [email protected] ali 030 361 281 vsak delovnik med 9. in 17. uro.

Zaradi velikega porasta potreb po svetovanju in podpori ter omejenim kapacitetam lahko prihaja do občasnih zamikov pri odgovorjanju na maile in klice.

Izvajamo

Testiranja na hiv in druge SPO

TESTIRANJE
Upoštevajte ukrepe spodaj. Naročanje ni obvezno. Pri obravnavi imajo prednost osebe, ki se na testiranje naročijo.

Več na [email protected].si in 030 361 280

SVETOVANJA na temo hiva, spolno prenosljivih okužb, PEP-a, PrEP-a ipd. ter psihosocialna podpora za osebe, ki živijo s hivom
V ŽIVO
(ob upoševanju ukrepov spodaj)
Več na [email protected], 030 361 280 ter aplikacijah WhatsApp ali Viber vsak delavnik med 10. in 16. uro.

Več o tem na

Online

Pravna svetovalnica LGBT

PRIJAVA DISKRIMINACIJE IN/ALI NASILJA

Če v tem času izkušate diskriminacijo in/ali nasilje na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete, spolnega izraza in/ali spolnih značilnosti, nas o tem lahko obvestite tudi po spletni strani
https://niprav.si/


SPLOŠNI UKREPI ZA UPOREBNICE_KE, OBISKOVALKE_CE

Pri obisku prostorov društva Legebitra prosimo, da upoštevate naslednje splošne ukrepe:

DROP-IN (Mladinski center Legebitra, Info točka)
• Nimam znakov okužbe s SARS-CoV-2
• Pred vstopom si razkužim/umijem roke
• Priporočena je uporaba kirurške maske ali maske FFP2, FFP3

ZA SVETOVANJE IN TESTIRANJE
• Nimam znakov okužbe s SARS-CoV-2
• Pred vstopom si razkužim/umijem roke
• Priporočena je uporaba kirurške maske ali maske FFP2, FFP3

ZA DOGODKE:
• Nimam znakov okužbe s SARS-CoV-2
• Pred vstopom si razkužim/umijem roke
• Priporočena je uporaba kirurške maske ali maske FFP2, FFP3

ZA VSE AKTIVNOSTI:
• Kirurško masko ali masko FFP2, FFP3 prinesem s sabo.
• Masko uporabljam do 2 uri. Potem jo zamenjam.
• Upoštevam higieno kihanja in kašljanja.
• Ne dotikam se obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, preden si umijem ali razkuženim roke.
• Izvajalkam_cem aktivnosti ne smem zamolčati bolezenskih znakov ali tveganj za okužbo s SARS-CoV-2, zato da bi lahko obiskala Legebitro, saj lahko pride do prenosa okužbe.
• Podajanje lažnih oziroma zavajajočih podatkov o zdravstvenem stanju (v navezavi na okužbo s SARS-CoV-2 oziroma boleznijo COVID-19) je kaznivo dejanje.
•Izvajalkam_cem pa nisem dolžen_a razkrivati drugih informacij o svojem zdravstvenem stanju.

Prosimo upoštevajte tudi vse druge ukrepe, ki vam jih predstavi osebje Legebitre ob obisku naših prostorov.
Hvala za razumevanje.

Izpostavljamo:


 

Kakšno je stanje LGBTI pravic v Sloveniji?

Obišči spletno mesto LGBT pravice
 

Iščeš informacije o
spolno prenosljvih okužbah
ali hivu?

Obišči spletno stran

Naše poslanstvo:

S kontinuiranim zagotavljanjem dostopnih, zaupnih in strokovnih storitev omogočamo podporo in opolnomočenje posameznicam_kom, skupnostim LGBT in osebam s hivom. Z zagovorništvom prispevamo k izboljšanju pravne zaščite in k večji vidnosti LGBT oseb in razumevanju položaja oseb s hivom. Z osveščanjem splošne in strokovnih javnosti prispevamo k spremembi odnosa do naših ciljnih skupin. Z vsemi našimi aktivnostmi pa k izgradnji družbe, kjer je vsaka identiteta legitimna.