Stanje Legebitrinih aktivnosti v času ukrepov za zajezitev COVID-19

Delno spremenjeno delovanje

Mladinski center

DROP IN
ODPRT
(ob upoštevanju spodnjih ukrepov)
URE
Ponedeljek: 13h–17h
Torek: 13h–18h
Sreda: 15h–21h
Četrtek: 15h–21h
Petek: 13h–18h

V tem času smo dosegljive_i tudi na:
01 430 51 44,
030 466 155,
[email protected],
[email protected]
facebook.com/Legebitra
instagram:
@diclegebitra

DOGODKI MLADINSKEGA CENTRA
ONLINE
(spremljajte objave na facebook.com/Legebitra)

Delno spremenjeno delovanje

Psihosocialna podpora (svetovanje)

INDIVIDUALNA PSIHOSOCIALNA PODPORA ONLINE ali po TELEFONU
(na podlagi individualnih dogovorov med svetovalko in uporabnico_kom)
Več na [email protected] ali 030 361 281 ali 01 430 51 44, vsak delovnik med 9. in 17. uro.

PODPORNE SKUPINE
ONLINE
(predhodne prijave; spremljajte objave na facebook.com/Legebitra)

TERENSKE SVETOVALNICE STIK
ONLINE ali po TELEFONU individualna psihosocialna podpora

Več na [email protected] ali 030 361 281 vsak delovnik med 9. in 17. uro.

Zaradi velikega porasta potreb po svetovanju in podpori ter omejenim kapacitetam lahko prihaja do občasnih zamikov pri odgovorjanju na maile in klice.

Izvajamo

Testiranja na hiv in druge SPO

TESTIRANJE
Omejtev števila, upoševanje vseh varnostnih ukrepov OBVEZNE PRIJAVE!

Več na [email protected].si in 030 361 280

SVETOVANJA na temo hiva, spolno prenosljivih okužb, PEP-a, PrEP-a ipd. ter psihosocialna podpora za osebe, ki živijo s hivom ONLINE ali po TELEFONU

Več na [email protected], 030 361 280 ter aplikacijah WhatsApp ali Viber vsak delavnik med 10. in 16. uro.

Več o tem na

Online

Pravna svetovalnica LGBT

PRIJAVA DISKRIMINACIJE IN/ALI NASILJA

Če v tem času izkušate diskriminacijo in/ali nasilje na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete, spolnega izraza in/ali spolnih značilnosti, nas o tem lahko obvestite tudi po spletni strani
https://niprav.si/


SPLOŠNI UKREPI ZA UPOREBNICE_KE, OBISKOVALKE_CE

Pri obisku prostorov društva Legebitra prosimo, da upoštevate naslednje splošne ukrepe:
• Pridem, če ne kažem znakov okužbe s SARS-CoV-2, nisem bil_a izpostavljen_a tveganju za okužbo ali pa sem COVID-19 prebolela (2 negativna testa ali vsaj 2 tedna brez simptomov ali jasna zdravniška navodila).
• Masko (kirurško ali pralno) prinesem s sabo.
• Masko uporabljam do 2 uri. Potem jo zamenjam.
• Upoštevam higieno kihanja in kašljanja.
• Ne dotikam se obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, preden si umijem ali razkuženim roke.
• Izvajalkam_cem aktivnosti ne smem zamolčati bolezenskih znakov ali tveganj za okužbo s SARS-CoV-2, zato da bi lahko udeležil_a obiskala Legebitro, saj lahko pride do prenosa okužbe.
Podajanje lažnih oziroma zavajajočih podatkov o zdravstvenem stanju (v navezavi na okužbo s SARS-CoV-2 oziroma boleznijo COVID-19) je kaznivo dejanje.

Izvajalkam_cem pa nisem dolžen_a razkrivati drugih informacij o svojem zdravstvenem stanju. P

Prosimo upoštevajte tudi vse druge ukrepe, ki vam jih predstavi osebje Legebitre ob obisku naših prostorov.
Hvala za razumevanje.

Izpostavljamo:


 

Kakšno je stanje LGBTI pravic v Sloveniji?

Obišči spletno mesto LGBT pravice
 

Iščeš informacije o
spolno prenosljvih okužbah
ali hivu?

Obišči spletno stran

Naše poslanstvo:

S kontinuiranim zagotavljanjem dostopnih, zaupnih in strokovnih storitev omogočamo podporo in opolnomočenje posameznicam_kom, skupnostim LGBT in osebam s hivom. Z zagovorništvom prispevamo k izboljšanju pravne zaščite in k večji vidnosti LGBT oseb in razumevanju položaja oseb s hivom. Z osveščanjem splošne in strokovnih javnosti prispevamo k spremembi odnosa do naših ciljnih skupin. Z vsemi našimi aktivnostmi pa k izgradnji družbe, kjer je vsaka identiteta legitimna.