Odziv na mnenji Vlade in Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora o Zahtevi za oceno ustavnosti členov Družinskega zakonika ter Zakona o partnerski zvezi
03/03/2021

“V današnji družbi ni več razhajanj o tem, da istospolni pari enako kot raznospolni pari ustvarjajo ljubeča in trajna partnerska razmerja.”

Odločba Ustavnega sodišča RS z dne 14. 3. 2013 št. U-I-212/10-15 

S temi besedami je leta 2013 Ustavno sodišče RS dodatno utemeljilo, da Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti diskriminatorno ureja raznospolna in istospolna razmerja. 

Vlada RS in Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora RS sta na 50. nujni seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide dne 1. 3. 2021 predstavila stališče, zakaj trenutna ureditev, ki istospolna partnerstva ureja v ločenem zakonu in jim podeljuje manj pravic in s tem dolžnosti, ni diskriminatorna. Med drugim je Zakonodajno-pravna služba navedla, da družina ne more obstajati, če v njej ni otroka, še več temelj zakonske zveze je zasnovanje družine, to pa zasleduje tradicionalno pojmovanje zakonske zveze kot raznospolne skupnosti. S tem so med drugim vsaj pod vprašaj postavile_i tudi sklenitev zakonske zveze med raznospolnima partnerko in partnerjem, ki si ne želita otrok ali jih ne moreta imeti.  

Pri enakopravni obravnavi pri dostopu do postopka posvojitve je Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora RS navedla, da je pravica do posvojitve pravica otroka in ne para, s čimer se popolnoma strinjamo. Zakonska opredelitev, da je tako zaradi otrokove največje koristi daje prednost zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema, namen pa je v temu, da taka skupnost otroku zagotavlja odraščanje v vzdušju sreče, ljubezni in razumevanja. Zakonodajalec pa je presodil, da je največja otrokova korist par v zakonski zvezi ali zunajzakonski par.

Na tem mestu želimo zakonodajalca in Vlado opozoriti na raziskave in dognanja strokovnjakinj_ov, ki jasno kažejo, da tudi otroci v istospolnih skupnostih odraščajo v vzdušju sreče, ljubezni in razumevanja:

Jasno želimo opozoriti tudi na to, da tudi v Sloveniji poznamo različne oblike družin, ne samo tradicionalno pojmovanje družine otroka, matere in očeta. S tem, ko si vladni organi in zakonodajalec zatiskajo oči pred realnostjo in z njihovimi utemeljitvami prikazujejo nerealno stanje, s čimer želijo izbrisati druge oblike družin iz prava, delajo škodo ravno otrokom, ki v raznolikih oblikah družin že odraščajo. S tem pa tako Vlada kot zakonodajalec ne sledijo temeljnemu vodilu otrokove največje koristi. 

Ostale objave

Konferenca na temo mavričnih družin gostuje v Ljubljani

Rainbow Families in the Spotlight: CareFor EXCHANGE in Ljubljana Our charming city of Ljubljana welcomes the “Rainbow Families in the Spotlight: CareFor EXCHANGE” conference in March 2024, participants can anticipate a rich and diverse program, fostering connections,...

Priložnost za delo v Mestnem muzeju Ljubljana!

Študiraš enega od družboslovnih, humanističnih ali umetniških študijev in si želiš že med študijem izvedeti, kako konkretno poteka delo in kateri so profili zaposleni v muzeju ali galeriji? V novem študijskem letu postani članica* študijske skupine Muzej od blizu! ...

Dostopnost

This site is registered on wpml.org as a development site.