OB SVETOVNEM DNEVU AIDSA
01/12/2017

S poudarkom na pravici do zdravja 1. decembra po vsem svetu že tridesetič obeležujemo svetovni dan aidsa. Pravica do zdravja pomeni, da imajo vse osebe pravico do zaščite pred boleznijo, pravico do zdravljenja in pravico do enakopravnega dostopa in obravnave v zdravstvenem sistemu. To zadnje še posebej poudarjamo, saj za marsikatero osebo s hivom to ni samoumevno.  Epidemija hiva je nažalost še vedno tudi epidemija stigme, strahu in neznanja.

Opozoriti želimo na še vedno vse prepogosto stigmatizacijo in diskriminacijo oseb s hivom v zdravstvenem sistemu, še posebej pri zobozdravnikih_cah. Prenos hiva je mogoče preprečiti z uveljavljenimi splošnimi previdnostnimi ukrepi v zdravstvu, kakršnakoli diskriminacija oseb s hivom zaradi njihovega statusa pa je etično sporna in zakonsko prepovedana. Zdravstvene_i delavke_ci morajo pri svojem delu z osebami s hivom spoštovati zakonodajo, v prvi vrsti Zakon o pacientovih pravicah, ki zagotavlja pravico do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev, pravico do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi, pravico do proste izbire zdravnice_ka in izvajalke_ca zdravstvenih storitev, pravico do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe in pravico do varstva zasebnosti in osebnih podatkov.

Stigmatizacija in diskriminacija v zdravstvu vplivata na slabše duševno in fizično zdravje in počutje, imata negativen vpliv na kakovost življenja oseb, ki živijo s hivom, in povečujeta neenakosti v zdravju med osebami, ki živijo s hivom, ter ostalim  prebivalstvom. Poleg tega stigma ovira učinkovito preventivo, saj se zaradi strahu za testiranje odloči premalo ljudi, kar se je v preteklih letih v Sloveniji odrazilo v visokem deležu poznih diagnoz. Testiranje in zdravljenje pa sta najbolj učinkovita načina omejevanja širjenja okužbe s hivom.

Zato smo veseli, da je Ministrstvo za zdravje za obdobje 2017–2019 podprlo Legebitrin program Odziv na hiv,  v okviru katerega izvajamo tudi testiranje v skupnosti. Testiranje na hiv in ostale spolno prenosljive okužbe, namenjeno moškim, ki imajo spolne odnose z moškimi, izvajamo v Ljubljani in drugih večjih krajih po Sloveniji, termini in lokacije testiranj pa so dostopni na spletni strani www.kajisces.si.

S poudarjanjem pomena rednega in pravočasnega testiranja in uporabnikom_cam prijazno storitvijo ter lahke dostopnosti smo uspele_i dvigniti nivo kulture testiranja v ciljni populaciji moških, ki imajo spolne odnose z moškimi, testiranje pa normalizirati do te mere, da je postalo del rutinske skrbi za lastno zdravje naših uporabnikov_ic.

Leto 2017 zaključujemo z vzpodbudnimi številkami, saj je letošnje število prijavljenih diagnoz okužbe s hivom bistveno manjše kot prejšnja leta. Čeprav gre za število prijavljenih diagnoz, ne pa letošnjih okužb, lahko predvidevamo, da gre za rezultate dela, ki smo ga deležniki v preteklih letih vlagali v preventivne napore, še posebej na področju testiranja na hiv. Pred nami obstaja še izziv uvedbe PrEP-a, zaščitnega zdravljenja pred izpostavitvijo, ki v tujini postaja pomemben del kombinirane preventive. Upamo, da bodo odgovorne_i prepoznale_i pomen te terapije in jo omogočili vsem, ki jo potrebujejo.

Ostale objave

Razpis za delovno mesto na področju socialnega varstva.

Iščemo programsko* koordinatorico v programskem sklopu Psihosocilano svetovanje za LGBTIQ+ osebe za polni delovni čas - 40 ur na teden Pogoji: Izobrazba po 69. členu ZSV z najmanj dvema letoma delovne dobe kot strokovna delavka po ZSV, ali opravljen strokovni izpit po...

Dostopnost

This site is registered on wpml.org as a development site.