Razpis za delovno mesto na področju socialnega varstva
07/05/2024

Iščemo vodjo programa Psihosocilano svetovanje za LGBTIQ+ osebe za polni delovni čas – 40 ur na teden

Pogoji:

 • Izobrazba po 69. členu ZSV z najmanj dvema letoma delovne dobe kot strokovna delavka po ZSV, ali opravljen strokovni izpit po ZSV in štiri leta delovne dobe na področju socialnega varstva;
 • izkušnje z vodenjem projektov in projektnih ciklov iz socialnovarstvenega področja;
 • poznavanje in izkušnje z delom v nevladnem sektorju;
 • znanje uporabe programov, ki so potrebni za vodenje evidenc na področju socialnovarstvenih programov;
 • dobro poznavanje problematike skupnosti LGBTIQ+;
 • znanje slovenskega in angleškega jezika;
 • napredno znanje Microsoft office programov (Excel, Word in Powerpoint);
 • nediskriminatoren odnos do skupnosti LGBTIQ+ in drugih spolnih in seksualnih manjših in oseb s hivom;
 • izkušnje s pisanjem razpisov;
 • vozniški izpit B kategorije;
 • dobre organizacijske sposobnosti, natančnost, samoiniciativnost in samostojnost, empatičnost, sposobnost prejemanja in podajanja konstruktivne kritike, empatičnost, etična in moralna odgovornost;
 • sposobnost individualnega dela in dela v skupin.

Zaželjeno je (ni pogoj):

 • Izkušnje dela z spolnimi in seksualnimi manjšinami;
 • kompetence javnega nastopanja.

Opis glavnih del in nalog:

 • vodi, koordinira, izvaja, promovira in razvija projekte oz. programe znotraj stebra, ki ga vodi;
 • vodi, koordinira, svetuje in motivira prostovoljke, zaposlene in druge posameznice, ki z njo sodelujejo pri projektih oz. programih znotraj stebra, ki ga vodi;
 • vodi in skrbi za administrativni del programa v sodelovanju z vodjo finančno-administrativne službe;
 • vodi in skrbi za arhiv znotraj programskega stebra;
 • mentorira študentke, ki znotraj stebra izvajajo študijsko prakso;
 • izvaja svetovanja z uporabnicami, podporne skupine, terensko dela in druga svetovalna
  dela v okviru programskega stebra;
 • pripravlja letni načrt dela programskega stebra in letno poročilo dela programskega stebra;
 • skrbi za ustrezno izvajanje finančnega načrta pri projektih oz. programih, znotraj stebra, ki
  ga vodi, v sodelovanju z vodjo finančno-administrativne službe;
 • skrbi za pravočasno poročanje o izvedbi projektov oz. programov, znotraj stebra, ki ga vodi,
  ustreznim institucijam, organizacijam in vodji organizacije;
 • zagotavlja nove finančne vire primarno za steber, ki ga vodi, v sodelovanju z vodjo finančne
  službe;
 • pomaga zagotavljati finančne vire za celotno društvo v sodelovanju z vodjo finančno-
  administrativne službe;
 • zagotavlja nove partnerske organizacije (tudi iz tujine) pri projektih oz. programih, znotraj
  stebra, ki ga vodi;
 • organizira oz. sodeluje na konferencah, seminarjih, treningih, ki so povezani z nadgradnjo
  znanja, izkušenj in veščin, potrebnih za kvalitetno izvajanje projektov in programov znotraj
  stebra, ki ga vodi;
 • sodeluje z ostalimi organizacijami, ki delujejo na primerljivem področju dela;
 • ravna v skladu z Etičnim kodeksom na področju socialnega varstva;
 • izvaja in promovira vsakodnevne dejavnosti društva;
 • sledi usmeritvam, zapisanim v strateških dokumentih društva in podanih s strani vodje
  organizacije;
 • gospodarno ravna s finančnimi sredstvi tako znotraj svojega programa kot celotnega društva;
 • skrbi za urejenost prostorov v društvu.

Trajanje zaposlitve: 

Določen čas, eno leto z možnostjo podaljšanja in s preizkusno dobo 6 mesecev.

Kandidatke* naj do 17. maja 2024 do 12. ure pošljejo na naslov [email protected] v zadevi pripišite Prijava na delovno mesto strokovne vodje 2024:

 • Življenjepis v Europass obliki;
 • motivacijsko pismo (max 3000 znakov);
 • potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz socialnega varstva;

Nepopolne prijave ne bodo upoštevane. O izboru in nadaljnjih razgovorih bomo kandidatke obvestile 22. 5. 2024. Razgovori z izbranimi kandidatkami bodo potekali v dveh krogih. Prvi krog razgovorov bo potekal v tednu med 27. 5. in 31. 5. 2024

Delovno mesto bo na voljo takoj oz 1. 6. 2024 oz. po dogovoru. 

Za vsa morebitna vprašanja smo dosegljive izključno na [email protected]

Od kandidatke pričakujemo, da bo v svojem delu zaselodovala načela, zapisana v Kodeksu etičnih načel v socialnem varstvu, na delovnem mestu sledila zagotavljanju poslanstva Legebitre in upoštevala znanstvena dognanja.

*Legebitra pri svoji (pisni) komunikaciji za naslavljanje oseb vseh spolov uporablja enega od slovničnih spolov.

Ostale objave

Dostopnost

This site is registered on wpml.org as a development site.