Razpis za delovno mesto – programska_i sodelavka_ec na programu svetovanja in samopomoči polovično 2022

Delovno mesto:
Programska_i sodelavka_ec na programu svetovanja in samopomoči (polovični delovni čas – 20 ur na teden)

Pogoji:
Vsaj 5. stopnja izobrazbe (SOK 5/EOK 4) in 1 leto delovnih izkušenj (lahko tudi prostovoljskih) z delom v nevladnem sektorju in skupnostjo LGBTI
ali
visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) smeri socialno delo, psihologija, socialna pedagogika ali druge sorodne smeri

 • Vsaj 1 leto delovnih izkušenj s svetovalnim delom (lahko tudi prostovoljskih).
 • Izkušnje z delom na projektih.
 • Poznavanje in izkušnje z delom v nevladnem sektorju in/ali LGBTI skupnostjo.
 • Zelo dobro znanje slovenskega in angleškega jezika.
 • Poznavanje okolja Microsoft Office in Google Suite (Drive, Calendar, docs, sheets …).
 • Dobre organizacijske sposobnosti, natančnost, samoiniciativnost in samostojnost, empatičnost, sposobnost prejemanja in podajanja konstruktivne kritike , emaptičnost, etična in moralna odgovornost
 • Sposobnost dela v skupini
 • Izpolnjevanje pogoja PCT

Prednost bodo imele_i kandidatke_i z izkušnjami vodenja projektov in/ali dela v nevladnem sektorju in/ali dela z ranljivimi skupinami.

Opis glavnih del in nalog:

 • Izvaja, promovira in razvija aktivnosti in projekte programa svetovanja.
 • Izvaja svetovanja in koordinira podporne skupine
 • V sodelovanju s programsko_im koordinatorico_jem, zagotavlja nove in obstoječe finančne vire (pripravlja prijave na razpise ipd.)
 • V dogovoru s programsko_im koordinatorico_jem sodeluje na konferencah, seminarjih, usposabljanjih, ki so povezani z nadgradnjo znanja, izkušenj in veščin, potrebnih za kvalitetno izvajanje projektov in programov, pri katerih sodeluje.
 • V sodelovanju s programsko_im koordinatorico_jem organizira konference, seminarje, usposabljanja, ki so povezana z nadgradnjo znanja, izkušenj in veščin, potrebnih za kvalitetno izvajanje projektov programa svetovanja.
 • V sodelovanju s programsko_im koordinatorico_jem koordinira in izvaja dejavnosti informacijske točke.
 • Sodelovanje pri ostalih aktivnostih društva.

Priložnosti:

 • Možnost izobraževanja, mentorstvo
 • Delno prilagodljiv delovni čas
 • Delo v raznolikem kolektivu
 • Delo z različnimi ljudmi
 • Ustvarjalne dejavnosti

Trajanje zaposlitve:
Določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja s preizkusno dobo 3 mesecev

Kandidatke_i naj do 2. maja 2022 pošljejo na naslov [email protected]:

 • Življenjepis v Europass obliki
 • Spremno pismo (max 3000 znakov)

O izboru in nadaljnjih razgovorih bomo kandidatke_e obvestili najkasneje do 6. maja 2022. Razgovori izbranimi kandidatkami_i bodo potekali med 10. in 13. majem.

Delovno mesto bo na voljo predvidoma od 1. junija 2022.

Za vsa morebitna vprašanja smo dosegljive_i izključno na [email protected].

Od kandidata_ke pričakujemo, da bo v svojem delu zaselodoval_a načela, zapisana v Kodeksu etičnih načel v socialnem varstvu, na delovnem mestu sledil_a zagotavljanju poslanstva Legebitre in upošteval_a znanstvena dognanja.