PROTECT – Preprečevanje spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola nad migranti_kami ter krepitev podpore žrtvam
18/02/2019

Trajanje: 18 mesecev (1. oktober 2018 – 31. marec 2020)

Sofinancer: Program Evropske unije za pravice, enakost in državljanstvo (2014–2020)

Spolno nasilje in nasilje na podlagi spola (SNNS) je prevladujoča kršitev človekovih pravic tako v svetu kot na evropski ravni. SNNS se izraža tako na fizični kot na psihološki ravni, vključuje pa nasilje v družini, spolno nadlegovanje in nasilje, škodljive prakse, izkoriščanje in trgovino z ljudmi. Ženske in moški, dekleta in fantje ter LGBTQI-osebe lahko postanejo žrtve takšnega nasilja.

Temeljni cilj projekta je okrepiti zmogljivosti obstoječih nacionalnih podpornih storitev za žrtve spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola, da se bolje uskladijo in omogočijo dostop do teh storitev begunkam_cem, migrankam_om in prosilkam_cem za azil, ki so žrtve ali potencialne žrtve nasilja SNNS. Namen projekta je tudi povečati ozaveščenost v teh skupnosti in jih opolnomočiti.

Projekt izvaja 12 enot Mednarodne organizacije za migracije, in sicer iz Belgije, Bolgarije, s Hrvaške, iz Grčije, z Madžarske, Irske, iz Italije, z Malte, Nizozemske, s Poljske, iz Slovenije in Španije, ter 8 partnerskih nevladnih organizacij (Legebitra, Slovenija, Le monde selon les femmes abl, Belgija, Fundación EMET Arco Iris, Asociación Rumiñahui, Movimiento por la Paz, Španija, Arq Psychotrauma Expert Groep, Rutgers in Pharos, Nizozemska).

Projekt ima naslednje posebne cilje in dejavnosti, ki bodo prilagojeni posebnim nacionalnim kontekstom in izvedeni v njegovem 18-mesečnem projektnem ciklu:

  1. Okrepiti in prilagoditi obstoječe nacionalne podporne storitve za žrtve spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola (SNNS) za boljše usklajevanje in vključevanje begunk_cev, migrantk_ov in prosilk_cev za azil.
  2. Izboljšati kapacitete strokovnjakinj_ov, ki delajo z begunkami_ci, migrantkami_i in prosilkami_ci za azil in za njih, da bi bolje opredelile_i in obravnavale_i potrebe žrtev in potencialnih žrtev SNNS.
  3. Krepiti moči in obveščati begunske in migrantske skupnosti ter prosilke_cev za azil o nasilju SNNS in preprečevati tovrstno nasilje z regionalno ozaveščevalno kampanjo.

Do konca projekta bodo na voljo naslednji rezultati:

  • Razvoj, pregled in prispevek k smernicam standardnega operativnega postopa za naslavljane nasilja SNNS v 8 državah.
  • Organiziranje 120+ usposabljanj v 12 državah.
  • Razdelitev 13.000+ informacijskih materialov.
  • Organiziranih 200+ informacijskih srečanj na področju preprečevanja nasilja SNNS.

Projekt PROTECT se v Sloveniji izvaja v tesnem sodelovanju z Legebitro, združenjem, ki deluje na področju zagovarjanja človekovih pravic LGBT in socialnih storitev za LGBT-osebe.

Več o projektu na spletni strani IOM >>>

Ostale objave

Razpis za delovno mesto na področju socialnega varstva

Iščemo vodjo programa Psihosocilano svetovanje za LGBTIQ+ osebe za polni delovni čas - 40 ur na teden Pogoji: Izobrazba po 69. členu ZSV z najmanj dvema letoma delovne dobe kot strokovna delavka po ZSV, ali opravljen strokovni izpit po ZSV in štiri leta delovne dobe...

Dostopnost

This site is registered on wpml.org as a development site.