Programi usposabljanja za strokovne delavce_ke v vzgoji in izobraževanju na temo preprečevanja medvrstniškega nasilja na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete in spolnega izraza
26/07/2018

KATIS – Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavk_cev v vzgoji in izobraževanju[1]

V šolskem letu 2018/2019 tudi pri Legebitri nudimo program profesionalnega usposabljanja za strokovne delavke_ce v vzgoji in izobraževanju.

Program ponuja dve izpeljavi, prvo 26. 11. 2018 in drugo 20. 3. 2019. Program traja 8 ur in vam prinese 0,50 točke. Ciljna skupina programa so srednješolske profesorice in profesorji, osnovnošolske učiteljice in učitelji, svetovalne delavke in delavci na srednjih in osnovnih šolah. Cilji programa pa:

  • seznanjanje s konceptom preprečevanja medvrstniškega nasilja na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete in spolnega izraza;
  • senzibiliziranje za prepoznavanje medvrstniškega nasilja;
  • osveščanje o različnih osebnih okoliščinah, povezanih z lgbt (lezbijke, geji, biseksualne osebe, transspolne osebe);
  • spodbujanje kulture dialoga in nenasilja;
  • usposabljanje za uveljavljanje ničelne tolerance do nasilja s poudarkom na pristopu, ki je kritičen do norm (angl. norm critical approach).

Program je sestavljen iz dveh predavanj in dveh delavnic. V sklopu predavanj boste lahko izvedele_i več o heteronormativnosti in cisnormativnosti v šolah, kako različni normativi vplivajo na medvrstniško nasilje in klimo šole. V sklopu predavanj bodo predstavljene tudi osnove LGBT in terminologija, saj le z znanjem o ustreznem izrazoslovju lahko govorimo o teh tematikah in s tem tudi prebijemo tabu govora o spolnih usmerjenostih in spolnih identitetah. V sklopu delavnic bomo preko neformalnih, izkustvenih metod naslavljale_i vsakodnevno življenje LGBT dijakinj_ov, učenk_cev ter povezovale_i teorijo s prakso.

Program je naravnan zelo celostno, kar pomeni, da dobite tako osnovna, kot tudi nadgrajena znanja od LGBT oseb in skupnosti, potem pa to znanje tudi preizkusite v praksi. Dodana vrednost je tudi ta, da imate varnejši prostor, kjer lahko preizkusite osvojeno znanje in ste tako bolj opremljene_i in samozavestne_i, ko s tem vstopite v šolo in v razrede.

Predavateljici_a sva: Mitja Blažič, uni. dipl. nov. in Katja Sešek, mag. soc. del.

Rok prijave na prvo izpeljavo programa je 16. 11. 2018, prijavite se preko aplikacije KATIS.

Več o samem programu, izpeljavah, vsebini in predavateljicah_h na povezavi: https://paka3.mss.edus.si/Katis/ProgramPrijava.aspx?ID=2761&A=detailKP

 

Vabljene_i!

[1] Področje nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju je v letu 2017 dobilo novo pravno podlago in s tem spremenjen obseg objave, način nabora in stopnje sofinanciranja programov. Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju tako že dolgo ni več samo nabor programov, ampak tudi zbirnik in preglednica izobraževanj vsakega posameznika. S poznavanjem prednosti, ki jih katalog ponuja, si tako ravnatelji, kot strokovni delavci lahko olajšate svoje delo tako pri izbiri izobraževanj, kot pri pripravi vloge posameznika za napredovanje v naziv. V njem so objavljeni programi kariernega razvoja, hkrati pa tako strokovni delavci kot ravnatelji z omejenimi pooblastili najdete tudi podatke o vseh izobraževanjih, ki ste se jih udeležili in so bila objavljena v katalogu. Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2018/19 ponuja programe za izpopolnjevanje izobrazbe, ki so namenjeni pridobivanju novih znanj, usposobljenosti in kvalifikacij za poučevanje posameznega predmeta oz. za opravljanje določenega vzgojno-izobraževalnega dela in programe kariernega razvoja, ki so prvenstveno namenjeni posodabljanju disciplinarnega oz. strokovnega znanja v povezavi z didaktičnim usposabljanjem za uvajanje novosti v vzgojno-izobraževalno delo.

Foto: Flickr.com

Ostale objave

Razpis za delovno mesto na področju socialnega varstva

Iščemo vodjo programa Psihosocilano svetovanje za LGBTIQ+ osebe za polni delovni čas - 40 ur na teden Pogoji: Izobrazba po 69. členu ZSV z najmanj dvema letoma delovne dobe kot strokovna delavka po ZSV, ali opravljen strokovni izpit po ZSV in štiri leta delovne dobe...

Dostopnost

This site is registered on wpml.org as a development site.