Legebitrina testirna točka v izboru Svetovne zdravstvene organizacije najboljših praks v Evropski regiji

V skladu z implementacijo akcijskega načrta za odziv zdravstvenega sektorja na HIV je Regionalni urad WHO za Evropo decembra 2017 pozval nacionalne zdravstvene oblasti, intraregionalne programe, nacionalne tehnične fokusne točke in programe za HIV, organizacije civilne družbe in nevladne organizacije, ki delujejo na področju odziva na epidemijo hiva, da pripravijo predloge najboljših praks na področju odziva na hiv. Prakse so bile zbrane in evalvirane po vnaprej določenih kriterijih s strani komisije, ki je bila sestavljena iz vodilnih področnih strokovnjakov.

V kompendij dobrih praks (Compendium of good practices in the health sector response to HIV in the WHO European Region, WHO, 2018) je tako bilo vključenih izbranih 52 primerov najboljših praks iz 32 držav članic evropske regije WHO, od tega 29 praks nacionalnih programov za hiv in javnih zdravstvenih/raziskovalnih inštitutov, 11 praks nevladnih organizacij in organizacij civilne družbe – med temi je tudi program Odziv na HIV, ki ga izvaja DIC Legebitra, 8 praks ministrstev za zdravje in pravosodje ter 4 prakse intraregionalnih iniciativ.

Publikacija je bila prvič javnosti predstavljena prav te dni na konferenci AIDS 2018 v Amsterdamu. Dostopna je na: http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/compendium-of-good-practices-in-the-health-sector-response-to-hiv-in-the-who-european-region