Odprto pismo Varuhinji človekovih pravic Vlasti Nussdorfer
16/03/2018

Spodaj podpisane organizacije s področja varovanja človekovih pravic in posameznice_ki izražamo zaskrbljenost nad nedavnimi izjavami varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer v intervjuju  Vsakdanje navade uspešnih ljudi: Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic, ki je bil objavljen 11. marca v časopisu Svet Kapitala.

(dostopno na: http://svetkapitala.delo.si/trendi/vsakdanje-navade-uspesnih-ljudi-vlasta-nussdorfer-varuhinja-clovekovih-pravic-5144 )

Varuhinja je v intervjuju izpostavila stereotipno dojemanje moškosti in ženskosti, ki reproducira na spolu in spolni identiteti temelječe predsodke, neenakost, diskriminacijo in nasilje.

 

Posebej problematični sta naslednji izjavi:

“Ženske znamo biti bolj diplomatske in čustvene, pa tudi organizirane. Najboljši je tandem obeh spolov. Sami moški v vodstvu utegnejo biti pretirano tekmovalni in kdaj celo narcisoidni, same ženske pa zavistne in celo neprijetne. Tudi ali predvsem do pripadnic istega spola.” 

“Časi so se zaradi boja žensk za enakopravnost res spremenili in žal že srečujemo moške, ki so izgubili zdravo moškost in so poženščeni, in ženske, ki so ob prijetno ženstvenost in so prave možače.”

V prvi izjavi varuhinja izpostavi posplošene značilnosti žensk in moških. Pripisovanje določenih lastnosti celotni skupini ljudi na podlagi osebne okoliščine, v tem primeru spola, je v najboljšem primeru nedostojno. Varuhinja človekovih pravic bi morala v svojem delovanju in izjavah vedno stremeti k razbijanju stereotipov in predsodkov na podlagi katerekoli osebne okoliščine in/ali njihove presečnosti.

Druga izjava pa je še posebej zaskrbljujoča, saj gibanje za enakost žensk okrivi za poženščenost moških in možatost žensk ter za izgubo “zdrave moškosti” in “prijetne ženstvenosti”, pri čemer je iz konteksta razvidna negativna konotacija poženščenosti moških in možatosti žensk. S tako konotacijo te besede za spodkopavanje legitimnost gibanj za enakost žensk uporabljajo neokonservativna gibanja, zato je neargumentirana in nereflektirana izjava varuhinje človekovih pravic še toliko bolj nevarna. Varuhinja namreč s pozicije svoje funkcije odvzema legitimnost  gibanjem za enakost žensk, čeprav bi jo ravno zaradi svoje funkcije morala utrjevati.

Dodatno pa omalovažuje vse osebe, ki odstopajo od tradicionalne predstave, kako naj bi izgledala ženska in kako naj bi se obnašal moški. Izpostavljamo še, da je zaskrbljujoče tudi utrjevanje spolnega binarizma, ki veje iz izjav varuhinje, kar še dodatno reproducira predsodke ter napaja diskriminacijo in nasilje, ki jo doživljajo transspolne osebe.

Takšnih besed si v 21. stoletju ne bi smel_a dovoliti nihče, nikakor pa ne varuhinja človekovih pravic, katere delovanje bi moralo biti usmerjeno k varovanju človekovih pravic, medsebojnega spoštovanja in dostojanstva oseb.

Spodaj podpisane_i varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer pozivamo k resnemu razmisleku o vlogi, ki jo ima kot nosilka politične moči v državi, načinih, kako lahko prispeva k večji enakosti v družbi, in se zoperstavi vsakršnemu stereotipnemu, binarnemu pojmovanju spolnih vlog.

 

PODPISANE_I:

 • Društvo informacijski center Legebitra
 • Zavod za kulturo raznolikosti Open, dr. Barbara Rajgelj
 • Sekcija ŠKUC-LL, dr. Tatjana Greif
 • Društvo Parada ponosa
 • FemA – Feministična akcija in Center FemA – Zavod za transformativne študije in delovanje
 • Zavod TransAkcija, Linn Julian Koletnik
 • Društvo SOS telefon
 • Študentsko društvo Iskra
 • Lezbično-feministična univerza
 • Društvo Kvartir
 • kolektiv Rdeče zore
 • Društvo za nenasilno komunikacijo
 • Inštitut 8. marec
 • KD Taxi Art

 

 

Ostale objave

Razpis za delovno mesto na področju socialnega varstva

Iščemo vodjo programa Psihosocilano svetovanje za LGBTIQ+ osebe za polni delovni čas - 40 ur na teden Pogoji: Izobrazba po 69. členu ZSV z najmanj dvema letoma delovne dobe kot strokovna delavka po ZSV, ali opravljen strokovni izpit po ZSV in štiri leta delovne dobe...

Dostopnost

This site is registered on wpml.org as a development site.