Izjava solidarnosti s prizadevanji za spoštovanje pravic transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb
13/03/2018

Za razvoj sodobne, raznolike družbe je ključnega pomena, da se v tematike, ki jih naslavljamo, ko govorimo o človekovih pravicah, vključi vse pripadnice_ke spolnih in seksualnih manjšin. Politike, zakone in prakse moramo (pre)oblikovati tako, da bodo v njih naslovljene potrebe vseh, ne glede na spol, spolno identiteto, spolni izraz, spolno usmerjenost, druge osebne okoliščine[1] in njihovo presečnost.

V Sloveniji imamo feministične, ženske in/ali LGBT+ iniciative, organizacije in gibanja več desetletno tradicijo oranja ledine na področju urejanja socialnih, kulturnih in ekonomskih pravic žensk ter njihovih svoboščin. Izkušnje in znanja, pridobljena v vseh teh letih boja, so neprecenljiva tudi v boju za te iste pravice za transspolne in cisspolno nenormativne osebe.

Solidarno deljenje izkušenj in znanja je zato ključno za enega od trenutno temeljnih bojev na področju pravic transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb, in sicer za pravno priznanje spola. Pravno priznanje spola je postopek spremembe imena in uradnih podatkov o spolu v uradnih dokumentih in registrih z namenom priznanja spolne identitete posameznice_ka. Trenutno v Evropi v več kot 20 državah poteka proces reforme postopkov pravnega priznanja spola, a Slovenije ni med njimi.

Izražamo solidarnost s prizadevanji za spoštovanje pravic transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb, še posebej za ureditev pravnega priznanja spola v skladu s posamezničino_kovo identifikacijo lastne spolne identitete in človekovimi pravicami, kot so telesna nedotakljivost, duševna celovitost in pravica do zdravja.   

Izjavo solidarnosti lahko podpišete na spletni strani Zavoda TransAkcija 

http://transakcija.si/2018/03/06/izjava-solidarnosti-s-prizadevanji-za-clovekove-pravice-transspolnih-oseb/

[1] Med druge osebne okoliščine štejemo (seznam ni izčrpen): narodnost, raso ali etnično poreklo, jezik, vero ali prepričanje, invalidnost, starost, družbeni položaj, premoženjsko stanje, izobrazbo …

Ostale objave

Konferenca na temo mavričnih družin gostuje v Ljubljani

Rainbow Families in the Spotlight: CareFor EXCHANGE in Ljubljana Our charming city of Ljubljana welcomes the “Rainbow Families in the Spotlight: CareFor EXCHANGE” conference in March 2024, participants can anticipate a rich and diverse program, fostering connections,...

Priložnost za delo v Mestnem muzeju Ljubljana!

Študiraš enega od družboslovnih, humanističnih ali umetniških študijev in si želiš že med študijem izvedeti, kako konkretno poteka delo in kateri so profili zaposleni v muzeju ali galeriji? V novem študijskem letu postani članica* študijske skupine Muzej od blizu! ...

Dostopnost

This site is registered on wpml.org as a development site.