You are currently viewing Rezultati raziskave o potrebah transspolnih oseb v Sloveniji

Rezultati raziskave o potrebah transspolnih oseb v Sloveniji

  • Post category:Novice / Trans

Zavod Transfeministična Iniciativa TransAkcija je na svojih spletni strani objavila rezultate raziskave o potrebah transspolnih oseb v Sloveniji. Področje transspolnosti je v Sloveniji večinoma neraziskano, kar dodatno prispeva k nevidnosti in neslišnosti transspolnih oseb in tematike. Zato sta Zavod TransAkcija in Društvo informacijski center Legebitra v letu 2015 izvedle_i krajšo raziskavo o potrebah transspolnih oseb v Sloveniji. Namen raziskave je bil pridobiti vpogled v potrebe, doživetja in želje transspolnih oseb, tako na individualni kot družbeni in sistemski ravni.

To je do sedaj največja raziskava transspolne skupnosti v Sloveniji, zato je pomembno, da skupnost  LGBT+, nevladne organizacije s področja zagovarjanja človekovih pravic, izobraževalne institucije ter politični in državni organov pripoznajo njene rezultate. Rezultati pa so bistvenega pomena tudi za transspolne osebe same in njihove bližnje, predvsem starše in družine. Dokler oseba ni razkrita, ne moremo nikoli zagotovo vedeti, ali je transspolna oseba ali ne,  zato je naslavljanje in vključevanje transspolnih oseb izrednega pomena in lahko znatno izboljša kakovost življenja transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb tako na individualni kot sistemski ravni.

Rezultati raziskave do dostopni na: http://transakcija.si/index.php/2016/09/14/rezultati-raziskave-potreb-transspolnih-oseb-v-sloveniji/