Varstvo pred diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete in spolnega izraza kot osebne okoliščine – Zakon o varstvu pred diskriminacijo še vedno velja
25/07/2016

DIC Legebitra pozdravlja odločitev Ustavnega sodišča, ki je zavrglo ustavno pritožbo Sindikata delavcev migrantov zoper odločitev predsednika državnega zbora dr. Milana Brgleza, ki ni določil roka za zbiranje podpisov za referendum o šestih zakonih. Eden izmed teh šestih zakonov je bil tudi Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD). V prvem členu zakona sta prvič eksplicitno definirani kot varovani osebni okoliščini tudi spolna identiteta in spolni izraz. Tako zakon eksplicitno navaja varstvo pred diskriminacijo na podlagi spolne identitete in spolnega izraza na različnih področjih družbenega življenja, pri uresničevanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pri uveljavljanju pravic in obveznosti ter v drugih pravnih razmerjih na političnem, gospodarskem, socialnem, kulturnem, civilnem ali drugem področju. Hkrati pa ohranja tudi varstvo pred diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti. Zakon je stopil v veljavo 24. maja 2016 in se že uporablja. Z odločitvijo Ustavnega sodišča pa je omogočena uporaba zakona še naprej.

Ustavni sodniki so pritožbo sindikata zavrgli, saj so presodili, da so bile referendumske pobude uporabljene v nasprotju z njihovim namenom in zgolj za uresničitev drugega namena pobudnika.

Ostale objave

Razpis za delovno mesto na področju socialnega varstva

Iščemo vodjo programa Psihosocilano svetovanje za LGBTIQ+ osebe za polni delovni čas - 40 ur na teden Pogoji: Izobrazba po 69. členu ZSV z najmanj dvema letoma delovne dobe kot strokovna delavka po ZSV, ali opravljen strokovni izpit po ZSV in štiri leta delovne dobe...

Dostopnost

This site is registered on wpml.org as a development site.