Drugi strokovni posvet projekta Odziv na HIV
13/11/2015

Na strokovnem posvetu projekta ODZIV NA HIV o vlogi medicinskih sester in tehnikov ter diplomiranih medicinskih sester in zdravstvenikov pri oskrbi oseb, ki živijo s hivom, in skupin MSM na vseh ravneh zdravstvenega sistema

V okviru partnerskega projekta ODZIV NA HIV je v Ljubljani v sredo, 11. novembra 2015, potekal strokovni posvet z naslovom »Vloga medicinskih sester in tehnikov ter diplomiranih medicinskih sester in zdravstvenikov pri oskrbi oseb, ki živijo s hivom, in skupin MSM na vseh ravneh zdravstvenega sistema«. V popoldanskem času pa se je odvijal posvet »Analiza učinkovitosti institucionalnih in nevladnih sistemov psiho-socialne podpore osebam, ki živijo s hivom, in skupinam MSM v Ljubljani«.

V uvodu je sociolog Miha Lobnik iz Društva informacijski center Legebitra predstavil partnerski projekt ODZIV NA HIV, ki poteka od februarja letos in je razdeljen na štiri vsebinske sklope, ki zajemajo:

  • izvajanje testiranja na HIV in druge spolno prenosljive okužbe (SPO) za MSM izven zdravstvenih institucij,
  • koncipiranje in vzpostavitev sistema HIV/aids/SPO preventivnega dela na terenu,
  • koncipiranje in vzpostavitev celostnega sistema podpore in svetovanja za MSM ter
  • raziskovanje in izobraževanje, ki zagotavljata strokovnost projekta (tudi izobraževanje zdravstvenih delavcev, strokovnih posveti, raziskave, analize).

Povedal je, da so od februarja letos pa do konca oktobra v društvenih prostorih izvedli 278 testov, na terenu in v klubih pa 161 testov. Skupno torej 439 testov na hiv in spolno prenosljive okužbe. V okviru svetovanj o hiv in spolno prenosljivih okužbah so do konca oktobra izvedli več kot 500 ur spletnih pogovorov ter svetovali 170 uporabnikom na MSM portalih. Opravili so 24 osebnih in 39 telefonskih svetovanj, 35 svetovanj po elektronski pošti ter 17 svetovanj na mobilnih aplikacijah. Ustanovljene so bile podporno-svetovalne skupine za osebe, ki živijo s hivom. Redna srečanja se vrstijo v varnih prostorih partnerskih organizacij.

Mojca Gobec, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje z Ministrstva za zdravje je izpostavila, da to področje potrebuje več podpore in strukturnega, finančnega dela. V Sloveniji obstajajo kompetentne nevladne organizacije, ki so preko Norveških finančnih skladov pripravile razpis, v sodelovanju z medicinsko stroko in uporabniki, in sedaj program skrbno izvajajo. Tudi današnje izobraževanje je del tega projekta in delo medicinskih sester in tehnikov je izrednega pomena. V Sloveniji hiv uspešno obvladujemo. Vsako leto se na novo okuži med 40 in 50 oseb. Kljub inventivni promociji testiranja, se ljudje še vedno prepozno odločijo za testiranje. Ključen razlog je stigmatizacija, na kar opozarjajo nevladne organizacije in zdravstveni delavci.

Darinka Klemenc, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov je povedala, da je v strokovnem medicinskem krogu še vedno veliko stigmatizacije oseb, ki živijo s hivom. V tridesetih letih se je vseeno veliko spremenilo, vendar ta stigma še vedno obstaja. Tudi medicinsko osebje, ki se sooča z nalezljivimi boleznimi je stigmatizirano, včasih jih odrine na stran tudi delovno okolje, kolegi, sodelavci. Ocenjuje, da je znanje in izobraževanje na tem področju še vedno najpomembnejše, saj je strah pred okužbo manjši, ko so ljudje seznanjeni z dejstvi. Homofobija pa je v Sloveniji še vedno močna. Vloga medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov je pri pomoči ranljivim skupinam izrednega pomena, ker so 24/7 s pacienti.

Vera Grbec Simončič, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana je povedala, da je bil leta 1986 na Kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja sprejet prvi bolnik, okužen z virusom HIV. Strah, neznanje, nesigurnost in včasih tudi nepripljavljenost za delo z okuženimi so bili občutki, ki so bili takrat prisotni med zaposlenimi na današnjem oddelku za aids. Od takrat do danes so se razmere precej spremenile. Stik z okuženimi in njihovimi svojci so del našega vsakdana in naše sile so usmerjene  v strokovno in vestno izvajanje zdravstvene nege oseb, ki živijo s hivom. Na profesionalno obravnavo ne sme vplivati osebno nestrinjanje z načinom življenja posameznika in hiv okužba, istospolna usmerjenost, odvisnost od nedovoljenih substanc, brezdomstvo… Izpostavila je vlogo medicinskih sester in tehnikov pri ambulantni obravnavi pacienta, predstavila osnovne dejavnosti in posebnosti ter vlogo pri bolnišnični obravnavi pacienta.

Sledila je razprava o sodobni vlogi medicinskih sester in tehnikov pri preventivi, zdravljenju in podpori oseb, ki živijo s hivom, kjer so sodelovali:

  • Jolanda Munih, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana,
  • Đurđa Sima, predsednica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana,
  • Darinka Klemenc, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov in
  • Mojca Gobec, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje, Ministrstvo za zdravje.

V razpravi je bila posebna pozornost namenjena možnostih ustreznega izobraževanja medicinskega osebja, prenosu znanja skozi delovne procese, možnostih specializacije in pridobivanja specialnih znanj ter vprašanje širitev kompetenc medicinskih sester in tehnikov.

Na koncu posveta se je Miha Lobnik zahvalil vsem za udeležbo in izpostavil: »Ko smo začenjali s projektom testiranja v skupnosti, je bilo najprej izpostavljeno, kdo bo jemal kri ponoči. In kolegica, ki je takrat sodelovala in je bila medicinska sestra, je odvrnila ´Seveda bom jaz kri vzela.´ in s tem rešila naše takratno najpomembnejše vprašanje. Dejstvo je, da brez vas, medicinskih sester in tehnikov, tudi nas ni v tej dejavnosti. Poleg tega se želim v imenu partnerstva ODZIV NA HIV javno zahvaliti medicinskim sestram in vsem, ki delate z ljudmi, ki živijo s hivom. In lahko rečemo, kako pomembno je vaše delo in kako zelo ga cenimo. Hvala vam.«

Fotogalerija s posveta je dosegljiva na tej povezavi.

Posnetke strokovnih predavanj in razprav si lahko ogledate na naslednjih povezavah:

Vloga medicinskih sester pri oskrbi oseb s hivom, Ljubljana, 11. 11. 2015

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9AvHQXqwMaAxQNlqZuc8jKKGGsx6qeMb

Analiza učinkovitosti institucionalnih in nevladnih sistemov psiho-socialne podpore osebam, ki živijo s hivom, in skupinam MSM v Ljubljani, 11.11.2015

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9AvHQXqwMaCHcEcm80DqZumottXHEP_o

Ostale objave

Razpis za delovno mesto na področju socialnega varstva.

Iščemo programsko* koordinatorico v programskem sklopu Psihosocilano svetovanje za LGBTIQ+ osebe za polni delovni čas - 40 ur na teden Pogoji: Izobrazba po 69. členu ZSV z najmanj dvema letoma delovne dobe kot strokovna delavka po ZSV, ali opravljen strokovni izpit po...

Dostopnost

This site is registered on wpml.org as a development site.