Diskriminacija istospolnih partnerstev v vsaj 70 zakonih
23/03/2015

Na današnji novinarski konferenci sta dr. Barbara Rajgelj, vodja ekspertne skupine in dr. Neža Kogovšek Šalamon, članica ekspertne skupine predstavili raziskavo »Pravni položaj istospolnih partnerstev in starševstva v Sloveniji«, ki je nastal na podlagi sistemske in celovite analize slovenskega pravnega reda.

Dr. Barbara Rajgelj bo omenjeno analizo podrobneje predstavila tudi v sklopu Četrtkovih dialogov, in sicer v četrtek, 26. 3., ob 20. uri na Legebitri (Trubarejva cesta 76a, Ljubljana).

Zbornik Pravni položaj istospolnih partnerstev in starševstva v Sloveniji >>>

Povzetek Analize pravnega položaja istospolnih partnerjev in partnerk ter otrok v istospolnih družinah v slovenski zakonodaji >>>

V nadaljevanju objavljamo sporočilo za medije Društva informacijski center Legebitra in Zavoda za kulturo raznolikost Open v celoti.

Eva Gračanin

 

 

Diskriminacija istospolnih partnerstev je bila ugotovljena vsaj v 70 zakonih!

Ljubljana, 23. marec 2015

Na današnji novinarski konferenci sta dr. Barbara Rajgelj, vodja ekspertne skupine in dr. Neža Kogovšek Šalamon, članica ekspertne skupine predstavili raziskavo »Pravni položaj istospolnih partnerstev in starševstva v Sloveniji«, ki je nastal na podlagi sistemske in celovite analize slovenskega pravnega reda. Analiza kaže na razsežnost diskriminacije istospolnih partnerstev in družin, ki je bila ugotovljena vsaj v 70 zakonih, pri čemer številni zakoni vsebujejo tudi več diskriminatornih pravnih pravil.

Analiza položaja istospolnih partnerstev ter starševstva v istospolnih družinah je poskušala čimbolj celovito zajeti čim več pravnih področij. Tako je zbornik razdeljen na posamezna poglavja, ki se navezujejo na kazensko, civilno, družinsko, delovno, upravno in gospodarsko pravo ter pravo socialne varnosti. Ugotovljeno je bilo, da je pregledana zakonodaja v celoti diskriminatorna pri obravnavi neregistriranih partnerstev (z edino izjemo – ureditvijo dedovanja), zelo pogosto pa tudi pri registriranih partnerstvih.

Kot je povedala dr. Barbara Rajgelj, je takšen pregled prinesel osvetlitev množičnosti diskriminacije istospolnih partnerstev in starševstva, ki je kapilarno razpršena po celotni slovenski zakonodaji. In z vidika poštenosti, pravičnosti in transparentnosti slovenskega pravnega reda, bi bilo potrebno takšno diskriminacijo urediti sistemsko. V teh primerih gre za neenakost pravic, ki se dotikajo vsakdanjega življenja ljudi: od premoženjskih, socialnih, družinskih do delovnih razmerij. Dr. Rajgelj je poudarila nujnost sistemske ureditev tega področja: »Seveda bi lahko spremenili vseh teh skoraj 70 zakonov v dvajsetih letih, ampak ljudje živijo sedaj in že sedaj je potrebna sistemska ureditev. Sprememba Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih predstavlja takšno sistemsko rešitev.«

Dr. Neža Kogovšek Šalamon je izpostavila, da je zaskrbljujoče to, da so diskriminatorni vsi ključni sistemski zakoni, ki predstavljajo temelj za celotno pravno ureditev v Sloveniji. Predstavila je analizo s področja civilnega in upravnega prava. Ugotavlja, da v vseh analiziranih zakonih obstajajo določbe, ki istospolne in raznospolne partnerje obravnavajo neenako, zakonodajalec pa tega niti na enem področju ni upravičil z utemeljenimi razlogi.

Dr. Neža Kogovšek Šalamon: »Najpomembnejši zakoni so Zakon o pravdnem postopku in Zakon o splošnem upravnem postopku, po katerem odločajo vsi organi v državni upravi. Diskriminatoren je tudi Obligacijski zakonik, ki registriranih in neregistriranih istospolnih partnerjev nikjer ne omenja. Tako v odškodninskem pravu istospolni partnerji nimajo pravice do odškodnine v primeru smrti ali težke invalidnosti partnerja. Problematičen je tudi Zakon o državljanstvu, Zakon o osebnem imenu, Zakon o osebni izkaznici in Zakon o potnem listu, ki vsebujejo določbe o zakoncih ne pa o istospolnih partnerjih. Edina vključujoča predpisa sta s področja azila in tujcev, pa še to zaradi evropske zakonodaje, saj evropske direktive vsebujejo tovrstne določbe.«

Dr. Barbara Rajgelj: »Najbolj nas je presenetilo področje pravic otrok, ker smo mislili, da so pravice otrok, ki živijo v istospolnih družinah, že urejene. Pa niso. V preteklosti smo sicer v približno 15 primerih dosegli, da je istospolna partnerka posvojila partnerkinega otroka, a to je mogoče le, če otrokov oče ni znan ali je umrl. Raziskava je pokazala, da je problematičen položaj otrok v tistih istospolnih družinah, kjer socialni starš otroka ne more posvojiti, ker otrok že ima dva biološka starša. Žal so pastorki različno obravnavani v istospolnih in raznospolnih družinah, saj zakonodaja pravic pastorka v istospolnih družinah ne ureja oz. jih ureja pomanjkljivo.«

Pri raziskavi je sodelovalo pet pravnih strokovnjakov in strokovnjakinj: dr. Barbara Rajgelj, dr. Neža Kogovšek Šalamon, dr. Mojca Zadravec, Nada Perčič in Iztok Štefanec.

Analiza pravnega položaja istospolnih partnerstev in starševstva v Sloveniji je nastala kot del projekta »DIKE – projekt opolnomočenja LGBT-oseb in NVO za odpravljanje sistemske in strukturne diskriminacije istospolno usmerjenih oseb, krepitev aktivnega državljanstva, vladavine prava, demokracije in socialne pravičnosti«, čigar nosilec je Društvo informacijski center Legebitra, partnerji v projektu pa so Zavod za kulturo raznolikosti Open, Mirovni inštitut, Zagovornik načela enakosti (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti), Inštitut za pravno raziskovanje, izobraževanje in svetovanje, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) Oslo. Projekt je podprt s sredstvi finančnega mehanizma EGP 2009-2014.

Ostale objave

Dogodki v Mladinskem centru (junij 2024)

Od Usposabljanja za nove žive knjige do Razstave Groza ali roza, mavrični junij ponosno ponuja deset priložnosti, da praznujemo skupaj. Kot vsak mesec, lahko tudi junija naš MC uporabiš kot dnevno sobo. Zate je odprt:Pon.: 13.00 – 17.00Tor.: 13.00 – 18.00Sre.: 13.00 –...

VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT 2024!

Kandidati* za Evropske poslance so odgovorili na vprašanja o LGBTIQ+ temah, ki bodo aktualna v Evropskem parlamentu v naslednjih petih letih. Vsem kandidatom oz. listam, ki se potegujejo za mandat v Evropskem parlamentu, smo vprašanja poslali skupaj s pobudo k podpisu...

Dostopnost

This site is registered on wpml.org as a development site.