Prvi odzivi Sveta za odziv na sovražni govor
24/03/2015

Svet za odziv na sovražni govor, ki je bil vzpostavljen 28. januarja letos, je v prvem mesecu delovanja obravnaval 5 pobud oz. primerov. Odzval se je na članek Pavla Ferluge Antisemitizem kot dogma, ki je bil 5. marca objavljen v Demokraciji; razpravo poslanca SDS, Zvonka Laha, v Državnem zboru 21. in 22. januarja 2015; zapise na spletnih straneh 24kul.si in bojkot.si ter komentar Irene Vadnjal na spletni strani stranke Nova Slovenija z dne 20. februarja 2015. Vse omenjene odločitve Sveta so bile sprejete soglasno, član sveta, Mitja Blažič, pa se je izločil iz odločanja v primeru spletne strani 24kul.si.

Devetčlanski svet z enoletnim mandatom je pri vseh obravnavanih primerih našel elemente sovražnega govora po definiciji Sveta Evrope. Za mednarodna organizacija sovražni govor definira kot: »vsako obliko izražanja, ki širi, razpihuje, spodbuja ali opravičuje rasno sovraštvo, ksenofobijo, antisemitizem ali druge oblike sovraštva, ki temeljijo na nestrpnosti, kar vključuje nestrpnost, izraženo z agresivnim nacionalizmom in etnocentrizmom, diskriminacijo in sovraštvom proti manjšinam, migrantom ali osebam z migrantskim ozadjem«.

Poleg omenjene definicije Svet za odziv na sovražni govor pri svojem delovanju upošteva določbe Ustave Republike Slovenije ter zakonov s področja enakega obravnavanja in prepovedi javnega izražanja sovraštva, nasilja, nestrpnosti.

Ob objavi svojih prvih odločitev so zapisali, da opozarjajo javnost na primere, ki so vredni kazenskega pregona, a tudi na tiste, ki niso kazensko pregonljivi. Menijo namreč, da je predvsem primere, ko se manjšine stigmatizira in izkorišča za politične ali kakšne druge družbeno-socialne bitke oziroma interese, treba javno naslavljati oziroma na njih reagirati. Vloga Sveta vidijo v tem, da opozarja na zanikanje pravic manjšin in marginaliziranih skupin, katerih glas je v večinski družbi v deprivilegiranem položaju.

Svet sestavljajo Mitja Blažič, Zlatan Čordić – Zlatko, Ciril Horjak – dr. Horowitz, Metka Mencin Čeplak (podpredsednica Sveta), Lija Mihelič, Brankica Petković, Nataša Pirc Musar (predsednica Sveta), Jernej Rovšek (podpredsednik Sveta)in Lea Širok. Svet je bil vzpostavljen v okviru projekta Z (od)govorom nad sovražni govor.

Obrazložitev odločitev sveta o omenjenih primerih si lahko preberete med viri na koncu tega prispevka.

Eva Gračanin

Ostale objave

Konferenca na temo mavričnih družin gostuje v Ljubljani

Rainbow Families in the Spotlight: CareFor EXCHANGE in Ljubljana Our charming city of Ljubljana welcomes the “Rainbow Families in the Spotlight: CareFor EXCHANGE” conference in March 2024, participants can anticipate a rich and diverse program, fostering connections,...

Priložnost za delo v Mestnem muzeju Ljubljana!

Študiraš enega od družboslovnih, humanističnih ali umetniških študijev in si želiš že med študijem izvedeti, kako konkretno poteka delo in kateri so profili zaposleni v muzeju ali galeriji? V novem študijskem letu postani članica* študijske skupine Muzej od blizu! ...

Dostopnost

This site is registered on wpml.org as a development site.