Zakaj je informacija o osebnih zaimkih na delovnem mestu pomembna? 
11/10/2022

Povzeto po besedilu avtorice_ja Lexi Croswell, Culture Amp

Ustvarjanje raznolikega, pravičnega in vključujočega delovnega okolja ni enostavno, vendar naj nas naša želja po popolni vključenosti ne ovira. Omogočanje pogovorov o zaimkih je le eden od načinov, s katerimi podjetja/organizacije spodbujajo vključenost. Osebne zaimke  pogosto označujemo z zaželeni/preferirani osebni zaimki (ang. PGP’s – preferred gender pronouns). Po mnenju ameriške organizacije GLSEN, nevladne organizacije s področja do LGBTI mladih vključujočega izobraževanja, je prišlo do premika, in sicer od izraza želeni osebni zaimek k izrazu osebni zaimek. Do te spremembe je prišlo zato, ker osebni zaimki niso le zaželeni/preferirani, temveč so osebni zaimki, ki jih je treba uporabljati. Osebni zaimki so besede, za katere posameznik_ica pričakuje, da se jih uporablja, ko se druge_i z njo_im ali o njej_em pogovarjamo. Najpogosteje uporabljena osebna zaimka sta “on” in “ona”. Osebe, ki so transspolne, nebinarne ali spolno nekonformne, se lahko odločijo za uporabo osebnih zaimkov, ki niso v skladu z binarnim sistemom moškega in ženskega spola (npr. uporaba obeh osebnih zaimkov v slovenščini ona in on ali on_a v pisni obliki; v angleščini pa se je kot spolno nevtralen zaimek najbolj uveljavil zaimek “they”). Aubrey Blache, vodja oddelka Equitable Design pri Culture Amp, pojasnjuje, da je načenjanje pogovora o podajanju lastnih osebnih zaimkov preprost način za normalizacijo prakse, da o osebnih zaimkih in spolu oseb ne sklepamo (npr. na podlagi zunanjega videza) – to je eden od temeljev kulture vključevanja.

Zakaj so osebni zaimki pomembni – v delavnem okolju in zunaj njega?

Če nekomu ni bilo nikoli treba skrbeti, kateri zaimek ljudje uporabljajo, ko se nanašajo nanj_o, se ji_mu osebni zaimki morda ne zdijo tako pomembni. Aubrey dodaja: “Za večino ljudi osebni zaimki preprosto niso pomembni. Toda ljudje, ki jim nenehno pripisujemo napačen spol ali njihov spol prevprašujemo, se lahko zaradi tega počutijo izključeni in odtujeni.” Ne moremo vedno uganiti osebnega zaimka ljudi na podlagi njihovega videza. Sodelavke_ce na pozitiven način podprimo tako, da jih vprašamo po osebnem zaimku, si ga zapomnimo in ga uporabljamo.

V slovenščini poznamo tri slovenične spole, in sicer ženski, moški in srednje spol. Slednji se uporablja večinoma za opisovanje neživih predmetov in naravnih pojavov. Če z njim naslovimo človeka, je to lahko razumljeno kot žaljivo. 

V slovenščini tako transspolne in nebinarne osebe uporabljajo osebni zaimek on, ona, oba osebna zaimka, se pravi on in ona ali on_a v pisni obliki, se izogibajo uporabi osebnih zaimkov in drugim načinom izražanja slovničnega spola … Vsi načini so pravi. Pogosto transspolne in nebinarne osebe povedo tudi, kateri osebni zaimek ali osebne zaimke uporabljajo v slovenščini in katerega ali katere v angleščini. Angleščina namreč omogoča uporabo več spolno nevtralnih osebnih zaimkov. Najpogostejši tak osebni zaimek je “they”. Ta se v angleščini pogosto uporablja tudi, ko ne vemo, katere zaimke oseba, o kateri govorimo ali pišemo, uporablja zase.

Kako nekoga vprašamo, kateri je njen_gov osebni zaimek?

Na začetku pogovora v službi lahko vprašamo: “Povejte nam svoje ime in, če želite, svoj osebni zaimek.” Možno je, da boste slišali spolno nevtralne osebne zaimke. V drugih primerih bodo ljudje morda rajši videli, da preprosto uporabljate njihova imena. Če se pogovarjamo z eno osebo, je najprimernejše, da neposredno vprašamo: “Kateri so tvoji osebni zaimki?” ali “Ali me lahko spomniš, katere osebne zaimke uporabljaš?”

Kaj se zgodi, če za nekoga uporabimo napačen osebni zaimek?

Če se tega zavemo v istem trenutku, se popravimo. Opravičimo se in uporabimo ustrezen osebni zaimek, npr.: “Oprostite, mislil_a sem ona”. Če se svoje napake zavemo kasneje, se opravičimo zasebno. Ne premlevajmo o svoji napaki – to ni koristno in ni primerno, da osebi vzbujamo nelagodje in odgovornost, da nas potolaži. Z drugimi besedami, naša naloga je, da si zapomnimo in spoštujemo osebne zaimke druge osebe. Najboljše opravičilo je, da v prihodnosti ravnamo bolje. 

Kako lahko podjetja z uporabo osebnih zaimkov spodbujajo večjo vključenost?

Najenostavnejši način, na katerega lahko podjetja vpeljejo zaimke v pogovor, je z vključitvijo osebnih zaimkov v podpise svoje elektronske pošte. Takšno delovanje ne služi le kot opomnik vsem v podjetju, temveč gradi tudi zavedanje o tem pri ljudeh zunaj podjetja. Aubrey komentira vključevanje zaimkov v podpis elektronske pošte: “Dodajanje osebnih zaimkov  v enostavne, a vidne dele v delovnem okolju se nam morda zdi majhno dejanje, vendar ima lahko izjemen vpliv na sporočilo transspolnim in nebinarnim ljudjem, da so sodijo v to delovno okolje. Prav tako, lahko osebne zaimke uporabimo na drugih področjih, kot so:

  • profil LinkedIn
  • profil Zoom 
  • profil Slack

In če v vašem podjetju/organizaciji trenutno nihče ne sprašuje po osebnih zaimkih, ste lahko vi tisti, ki začente ta pogovor. Majhen in povsem preprost začetni korak je – ja, uganili ste –  zapis vašega zaimka v vašem e-poštnem podpisu, profilu LinkedIn itd.

Vključenost po korakih

Uporaba zaimkov v našem službenem e-poštnem podpisu je pomemben prvi korak za ustvarjanje vključenosti v delovnem okolju. Pripomore tudi k osveščanju o nečem, na kar večina ljudi sploh ne pomisli. Poleg tega lahko ta prvi korak načne razpravo o pomembnosti osebnih zaimkov in dodatno pouči ljudi o tem, zakaj so pomemben del človekove identitete, ki jo je treba spoštovati. Ko gre za vključenost, dela nikoli ne zmanjka, najtežja ovira je začetek.

Ostale objave

Aprilski dogodki v mladinskem centru

Vsi opisi dogodkov na enem mestu! KONČNO! Z aprilom pričenjamo objavljati opise dogodkov mladinskega centra tudi na spletno stran. Izrazili ste željo po bolj podrobnih opisih in objavah tudi izven socialnih omrežij, pa smo se odločili uvesti mesečni napovednik....

Konferenca na temo mavričnih družin gostuje v Ljubljani

Rainbow Families in the Spotlight: CareFor EXCHANGE in Ljubljana Our charming city of Ljubljana welcomes the “Rainbow Families in the Spotlight: CareFor EXCHANGE” conference in March 2024, participants can anticipate a rich and diverse program, fostering connections,...

Dostopnost

This site is registered on wpml.org as a development site.