Strategija Evropske unije za enakost LGBTIQ-oseb, na kratko
26/11/2020

(prevod po IGA-Europe)

S strategijo se je Evropska komisija (EK) opremila za opravljanje močnejše vloge pri varovanju in razvoju pravic LGBTI-oseb, in določila obsežen sklop ukrepov, vključno z zakonodajnimi predlogi za izvajanje le teh. Zanimivo je videti da predlagani ukrepi vključujejo tudi prevzemanje vodilne vloge z državami članicami glede pristojnost, ki spadajo na nacionalne ravni, na primer v izmenjavi dobrih praks o pravnem priznanju spola in prepovedi t.i. “reparativnih terapij”.

Kratek vodnik po vsebini strategije

Strategija je razdeljena v 4 poglavja:

 1. Boj proti diskriminaciji LGBTIQ-oseb
 2. Zagotavljane varnosti LGBTIQ-oseb
 3. Gradnja družbe, vključujoče do LGBTIQ-oseb
 4. Vodilni glas pri enakosti LGBTIQ-oseb po svetu

Tukaj je nekaj ključnih točk vsakega poglavja, ki bodo vključene:

1. Boj proti diskriminaciji LGBTIQ-oseb

V prvem poglavju bo EC zajemala ukrepe na področju nediskriminacije, zaposlovanja in socialne zaščite, izobraževanja in zdravja kot tudi azila. Predlagani ukrepi vključujejo:

 • Jasna zaveza glede poročil o izvajanju Direktive o enakosti pri zaposlovanju in možni nadaljnji zakonodajni predlogi, vključno s krepitvijo vloge organov za enakost.
 • Izmenjava drobrih praks med državami članicami o zaščiti pred diskriminacijo na podalgi spolne usmerjenosti, spolne identitete, spolnega izraza in spolnih značilnosti (SOCIESC) kot tudi pojasnilo o najboljši zakonodajni zaščiti pred diskriminacijo nebinarnih in interspolnih oseb.
 • Zbiranje podatkov o diskriminaciji pri dostopu do trga dela, zlasti transspolnih in interspolnih oseb ter usmejanje držav članic na tem področju.  
 • Strokovna skupina za spolne stereotipe in ustrahovanje v okviru izobraževanja.
 • Podpiranje presečnih raziskav, vključujoč zdravje kot tudi spodbujanje držav članic pri organizaciji usposabljanj za zdravstvene delavce o oskrbi LGBTI-oseb.
 • Izmenjava dobrih praks med dražavami članicami na področju nudenja azila s poudarkom na varnem sprejemu, standardih zaščite in obravnavi prošenj LGBTIQ-beguncev.  

2. Zagotavljane varnosti LGBTIQ-oseb

V tem poglavju bo velik podarek namenjen naraščanju sovraštva širom EU in boljši začiti pred lgbti-fobnimi zločini iz sovraštva, nasiljem na spletu in izboljšanju storitev za podporo žrtvam. Poudarek je na:

 • Pobuda za razširitev seznama EU kaznivih dejanj, ki vključuje zločine iz sovraštva, in sovražni govor na podlagi SOGIESC.
 • Posvečanje Evropski digitalni agendi in polno izvajanje Direktive o audiovizuanih medijskih storitvah.
 • Polno izvajanje Strategije EU o pravicah žrtev kaznivih dejanj, vključno z vseevropsko komunikacijsko kampanjo in izmenjavo dobrih praks med državami članicami na področju pravic žrtev kot tudi možnosti financiranja na tem področju.

Poleg tega bo to poglavje vsebovalo poudarek na preprečevanju škodljivih praks in prevzemu vodenja za:

 • Izmenjave dobrih praks med državami članicami v zvezi s pohabljanjem spolnih organov interspolnih oseb, prisilno medikalizacijo transspolnih oseb in prepovedjo t.i. “reparativne terapije”.   

3. Gradnja družbe, vključujoče do LGBTIQ-oseb

Ključna točka tega poglavja je, da si bo Evropska komisija prizadevala zagotavljati svobodo gibanje za vse, kar vklljučuje:

 • Izvajanje sodbe v primeru Coman, skozi diaIog in če bo potrebno, po pravni poti.
 • Pregled smernic o prostem gibanju z namenom zagotavljanja vključenosti LGBTI-oseb in mavričnih družin.
 • Nadaljevanje zbiranja dokazov o težavah LGBTI-oseb in njihovih družin pri uživanju svobode gibanja.
 • Predlog zakonodaje o vzajemni podpori starševstva med državami članicami.
 • Raziskovanje ukrepov za podporo vzajemnemu priznavanju čezmejnih istospolnih partnerstev.

Poleg tega se bodo zavezali za sodelovanje z državami članicami pri pravno priznanje spola na podlagi samoopredelitve in brez starostnih omejitev.

Za financiranje bo EK potrdila obstoječa operativna sredstva in financiranje projektov, dodatno po bo komisija razširila priložnosti za male organizacije.

4. Vodilni glas pri enakosti LGBTIQ-oseb po svetu

V četrtem poglavju je podarek na močnem zavzemanju EK za pravice LGBTI-oseb v zunanjih zadevah. Pričakujemo reference za izmenjavo najboljših praks in odločen glas za LGBTI pravice na mednarodnem parketu, pa tudi preko načinov kot so pogovori o človekovih pravicah.

To vključuje nadaljnjo podporo zagovornicam_kom človekovih pravic LGBTI-oseb, vključno s hitrim odzivom in EU financirajenjem.

V pristopnem procesu je zajeta tudi obnovljenja zaveza za pravice LGBTI-oseb, ki vključuje spremljanje in zbiranje podatkov o položaju LGBTI-oseb v regiji.

Ostale objave

Dostopnost

This site is registered on wpml.org as a development site.