You are currently viewing Kaj so zločini iz sovraštva?

Kaj so zločini iz sovraštva?

Zločin iz sovraštva je vsako kaznivo dejanje, ki izhaja iz predsodkov in sovraštva do družbene skupine, v katero spada ali pa se zdi, da spada, oseba, ki izkuša nasilje ali diskriminacijo.

Zločine iz sovraštva prepoznavamo po:

  • mnenju in interpretaciji osebe, ki izkuša nasilje ali diskriminacijo,
  • okoliščinah (npr. žrtev je aktivist_ka za pravice LGBTIQ, žrtev se je držala za roke z osebo istega spolnega izraza),
  • sovražnih grafitih (v primeru materialne škode),
  • sovražnih vzklikih in pripombah,
  • prostoru in obdobju (npr. dan parade ponosa),
  • tem, da se za storilca_ko ve, da je homofobičen_a, transfobičen_a …

V pomoč žrtvam zločinom iz sovraštva na podlagi spolne usmerjenost, spolne identitete, spolnega izraza in/ali spolnih značilnosti smo zato pri Legebitri razvile_i spletno stran niprav.si, ki ponuja različne možnosti ukrepanja. V spletno stran vgrajen sistem vam bo – v primeru, da opazite nasilje ali pa ste sami žrtev zločina iz sovraštva, sovražnega govora ali diskriminacije – glede na izbrane okoliščine predlagal najbolj priporočljive naslednje korake.

Uporaba spletne strani niprav.si je anonimna. Noben osebno določljiv podatek se ne shranjuje, razen, če se za to izrecno odločite.