Poročilo monitoringa dejanj iz sovraštva

Do konca oktobra je bilo na spletni strani Niprav.si prejetih 5 prijav dejanj povezanih z diskriminacijo ali nasiljem. Od tega je šlo v treh primerih za diskriminacijo, v enem za nasilje in enem za nadlegovanje.  Trije od teh dogodkov so se pripetili v Ljubljani, en v Mariboru in en preko interneta. Osebna okoliščina, ki je bila v večini primerov podlaga za storilčevo dejanje, je bila spolna usmerjenost. V treh od petih primerov je bil storilec žrtvi neznana oseba. Zgolj v enem primeru je žrtev dejanje prijavila policiji.