Ob izidu priročnika Mavrica v žepu
06/06/2019

Pri Legebitri smo v okviru evropskega projekta Preform2Reform, ki je sofinanciran iz programa Erasmus+, izdale_i priročnik “Mavrica v žepu”, ki je namenjen mladinskim in pedagoškim delavkam_cem. Predstavlja orodje, ki vsem, ki delajo v izobraževanju, daje na razpolago metode, s katerimi lahko naslovijo vprašanja, povezana s spolom, spolno usmerjenostjo, spolno identiteto in/ali spolnim izrazom.

Namen priročnika je podpreti mladinske in pedagoške delavke_ce pri vzgoji in izobraževanju za vključujočo in spoštljivo družbo ter pri naslavljanju kompleksne in občutljive teme medvrstniškega nasilja na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete in/ali spolnega izraza. Publikacija je del širših prizadevanj za preprečevanje nasilja v mladinskih centrih in izobraževalnih ustanovah, zagotavljanja varnega in vključujočega učnega okolja in enake kakovosti izobrazbe za vse mlade.

Zakaj bi bilo treba tematike LGBT vključiti tudi v procese vzgoje in izobraževanja?

Pomembno je, da izobraževanje in vzgoja ali pomanjkanje izobraževanja o tematikah spolne usmerjenosti, spolne identitete in/ali spolnega izraza ni utemeljeno na potencialnem razpotju ideologij, ampak naj se odziva na dejstvo, da učenke_ci, dijakinje_i, mladi, ki se identificirajo na spektru LGBT, obstajajo v skoraj vsaki šoli ali mladinskem centru, vzgojno-izobraževalna ustanova pa jim mora zagotavljati spoštovanje temeljnih človekovih in otrokovih pravic.

Šole morajo biti varen prostor tudi za LGBT-osebe. Raziskave pa kažejo, da so LGBT-osebe tarča posmehovanj, zbadljivk in vseh vrst verbalnega, psihičnega in tudi fizičnega nasilja tako v šoli, kot tudi v širši družbi. Ravno zato je potrebno, da se o raznolikosti, sprejemanju in spoštovanju LGBT-mladih govori tudi v procesih izobraževanja, ne pa, da se jih prikriva in omenja kot nekaj manjvrednega ali celo ogrožujočega, saj homofobija in transfobija izhajata ravno iz občutka, da je nekaj nezaželeno in manjvredno kot večinsko pripoznana realnost.

Zakaj je takšen priročnik potreben?

Vsaka šola ima svoj nabor izkušenj z medvrstniškim nasiljem, trpinčenjem, zmerljivkami, predsodki in stereotipi na podlagi osebnih okoliščin učenk_cev in dijakinj_ov. Tovrstno nasilje šola naslavlja glede na lastne zmožnosti in strokovno znanje. Izkušnje kažejo, da je uspešno naslavljanje in preprečevanje tovrstnega nasilja najbolj odvisno od strokovne podkovanosti in nenehnega poglabljanja znanj šolskega osebja.

Raziskava Homofobija na naši šoli (Magić, Swierszcz 2012)  v katero je bilo vključenih 323 šolskih delavk_cev, večinoma učiteljic_ev, iz vseh statističnih regij Slovenije, je pokazala, da so učitelji_ce relativno slabo seznanjene_i z vsebino posameznih določil o nasilju in diskriminaciji, 60 % vprašanih pa je menilo, da bi morala biti razprava o homoseksualnosti sestavni del učnih načrtov vsaj pri nekaterih predmetih.

K naslavljanju nasilja na podlagi spolne usmerjenosti, spolni identitete in/ali spolnega izraza v izobraževalnih institucijah pa nas s številnimi dokumenti in priporočili spodbuja tudi Svet Evrope. Konec leta 2018 je npr. v publikaciji Safe at school: Education sector responses to violence based on sexual orientation, gender identity/expression or sex characteristics in Europe državam članicam predal 8 priporočil. Med njimi državam članicam priporoča, da zagotovijo podporo učiteljicam_jem in izobraževalnemu osebju za preprečevanje in naslavljanje nasilja na osnovi spolne usmerjenosti, spolne identitete in/ali spolnega izraza ter spolnih karakteristik, vključno z usposabljanji, svetovanjem in viri.  

Izkušnje tudi kažejo, da učitelji_ce redko posežejo v in preprečijo verbalno ter tudi fizično nasilje, saj se to ne izvaja neposredno pred njihovimi očmi ali pa so tudi same_i pogosto v stiski, saj ne vedo, kako se ustrezno odzvati.

Upamo, da bo priročnik učinkovito orodje pri naslavljanju tematik spolne usmerjenosti, spolne identitete in izraza in bo pripomogel k zmanjšanju homofobije in transfobije v družbi ter krepil vsem skupne vrednote človekovih pravic, vključevanja in raznolikosti.

 

Povezava do priročnika Mavrica v žepu

Link to manual Rainbow in the Pocket (in Englsih)

Ostale objave

Poznate svoje pravice?

Poznate svoje pravice? Rešite vprašalnik! Kako dobro poznate pravice, ki jih imate v Sloveniji in znotraj Evropske unije? Pravica je več kot samo beseda; gre za vaše življenje, zaščito, enakost in dostojanstvo.  Vabimo vas k izpolnjevanju vprašalnika “Poznate...

Dogodki v Mladinskem centru (junij 2024)

Od Usposabljanja za nove žive knjige do Razstave Groza ali roza, mavrični junij ponosno ponuja deset priložnosti, da praznujemo skupaj. Kot vsak mesec, lahko tudi junija naš MC uporabiš kot dnevno sobo. Zate je odprt:Pon.: 13.00 – 17.00Tor.: 13.00 – 18.00Sre.: 13.00 –...

VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT 2024!

Kandidati* za Evropske poslance so odgovorili na vprašanja o LGBTIQ+ temah, ki bodo aktualna v Evropskem parlamentu v naslednjih petih letih. Vsem kandidatom oz. listam, ki se potegujejo za mandat v Evropskem parlamentu, smo vprašanja poslali skupaj s pobudo k podpisu...

Dostopnost

This site is registered on wpml.org as a development site.