You are currently viewing Obvestilo o sovražnih objavah v nekaterih medijih

Obvestilo o sovražnih objavah v nekaterih medijih

V zadnjih dneh so nekateri mediji, tudi družbeni, nekritično objavljali ali povzemali izjave, ki so med drugim globoko žaljive do LGBT-oseb. Po naši oceni te izjave posegajo vsaj v človekovo pravico do osebnega dostojanstva, saj vsem LGBT-osebam pripisujejo kazniva dejanja, ki so v naši družbi še posebej zavržna. Pri Legebitri vsem osebam, ki se zaradi tega čutijo prizadete in želijo o tem z nekom spregovoriti, nudimo možnost udeležbe na podpornih skupinah v sklopu programa Svetovanje in samopomoč ali aktivnostih Mladinskega centra Legebitra. Individualna svetovanja omogočamo po predhodnem dogovoru.

Če ste žrtev kaznivega dejanja zaradi svoje spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete, vas pozivamo, da kazivo dejanje takoj, ko je mogoče, prijavite policiji. Če ocenite, da pri tem potrebujete našo podpro, nas kontakitrajte na [email protected].