Pravno priznanje spola in krajevna pristojnost upravnih enot
08/06/2017

Na prvi dan junija smo vas iz Društva informacijski center in Zavoda TransAkcija obvestile_i, da vlogo za pravno priznanje spola oseba lahko vloži le na upravni enoti, ki pokriva območje, kjer ima oseba prijavljeno stalno prebivališče.

Posvetovale_i smo se strokovnjaki_njami in preučile_i zakonodajo ter prišle do naslednjih ugotovitev:

19. člen Zakon o splošnem upravnem postopku med drugim določa, da organi državne uprave, organizirani po teritorialnem načelu, odločajo v upravnih zadevah na območju, za katero so organizirani. V primerih, ki jih določa Uredba vlade o upravnem poslovanju pa organi državne uprave, organizirani po teritorialnem načelu, odločajo v upravnih zadevah na območju celotne države.

To pomeni, da se vse zadeve urejajo na upravni enoti, kjer ima posameznica_k prijavljeno stalno prebivališče (krajevna pristojnost), razen tiste zadeve, ki jih našteva omenjena uredba vlade. Med naštetimi zadevami v uredbi ni pravnega priznanja spola oz. spremembe spola (dikcija, ki jo pozna slovensko pravo v 37. členu Pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru).

Sprememba imena

Za razliko od pravnega priznanja spola je sprememba osebnega imena določena v Zakonu o osebnem imenu. Ta med drugim določa, da o tovrstni prošnji odloča pristojni organ, se pravi upravna enota, pri katerem je bila prošnja vložena. To pomeni, da oseba lahko vloži prošnjo za spremembo imena na katerikoli upravni enoti in ne samo na upravni enoti, ki pokriva območje, kjer ima oseba prijavljeno stalno prebivališče.

Sprememba imena in pravno priznanje spola

Običajno osebe vložijo vlogi za spremembo imena in pravno priznanje spola na isti upravni enoti istočasno. Matičarke_ji tako obe vlogi obravnavajo istočasno in, če vložnica_k zadosti vsem pogojem za oba postopka, izdajo obe odločbi istočasno. To pomeni, da vložnica_k zamenja osebne dokumente enkrat.

Če oseba vloži obe vlogi istočasno na upravni enoti, kjer nima prijavljena stalnega prebivališča, upravna enota vlogo za pravno priznanje spola odstopi upravni enoti, kjer ima oseba prijavljeno stalno prebivališče. To pomeni, da vlogi ne bosta obravnavani istočasno. Obstaja torej velika verjetnost, da bo oseba odločbi dobila z zamikom, kar pomeni vsaj to, da bo morala oseba dvakrat zamenjati dokumente.

Pri Zavodu TransAkcija in Društvu informacijski center Legebitra priporočamo, da osebe vlogo za pravno priznanje spola in vlogo za spremembo imena vložijo pri upravni enoti, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče.

Več o pravnem priznanju spola v Sloveniji si lahko preberete na spletni strani LGBT pravice: https://lgbtpravice.si/pravno-priznanje-spola

Pri vlogi za pravno priznanje spola in/ali morebitnih zapletih vam lahko pomagajo pri Pravni svetovalnici LGBT: https://lgbtpravice.si/svetovalnica

Ostale objave

Konferenca na temo mavričnih družin gostuje v Ljubljani

Rainbow Families in the Spotlight: CareFor EXCHANGE in Ljubljana Our charming city of Ljubljana welcomes the “Rainbow Families in the Spotlight: CareFor EXCHANGE” conference in March 2024, participants can anticipate a rich and diverse program, fostering connections,...

Priložnost za delo v Mestnem muzeju Ljubljana!

Študiraš enega od družboslovnih, humanističnih ali umetniških študijev in si želiš že med študijem izvedeti, kako konkretno poteka delo in kateri so profili zaposleni v muzeju ali galeriji? V novem študijskem letu postani članica* študijske skupine Muzej od blizu! ...

Dostopnost

This site is registered on wpml.org as a development site.