You are currently viewing Društvo informacijski center LEGEBITRA predstavilo izhodišča za razpravo o novi Nacionalni strategiji za HIV in SPO

Društvo informacijski center LEGEBITRA predstavilo izhodišča za razpravo o novi Nacionalni strategiji za HIV in SPO

Društvo Legebitra že vrsto let aktivno sodeluje z različnimi organizacijami in institucijami na področju preventive HIV in spolno prenosljivih okužb (SPO). Poleg ozaveščanje in informiranja ter preventivnega izvajanja testiranja v skupnosti, društvo izvaja tudi podporne in svetovalne programe za osebe, ki živijo s HIV.

Društvo Legebitra je že leta 2010 aktivno sodelovalo tudi pri nastanku petletne Nacionalne strategije za HIV in AIDS. Letos se ta strategija izteka in Legebitra je pripravila nova izhodišča za razpravo. Eden izmed predlogov Legebitre je, da se po vzoru drugih držav, dosedanja strategija za HIV in AIDS razširi v Nacionalno strategijo za HIV in SPO. Izhodišča za razpravo, ki jih je Legebitra letos poslala na Ministrstvo za zdravje, so sestavljena iz treh poglavij. Naprej so zapisane splošne pripombe na dosedanjo strategijo, sledijo opredelitve o nerealiziranih delih  strategije, na koncu pa konstruktivni predlogi dodatkov in sprememb krovnega dokumenta.

Društvo Legebitra bo s pomočjo Izhodišč strategije za HIV in SPO 2016 spremljalo oblikovanje nacionalne strategije, hkrati pa vabi vse zainteresirane, da na naslov: [email protected] javijo svoja mnenja, ideje, pripombe ali dopolnila.

Legebitra je 10. junija letos v okviru projekta ODZIV na HIV s partnerji pripravila posvet O stigmi in HIV. Dopoldanski del posveta je bil namenjen Stigimi do HIV in MSM, popoldanski del pa strokovni razpravi o dosedanji strategiji za HIV. V okviru te razprave je Legebitra prvič predstavila svoje predloge. Posnetke razprav strokovnjakov na temo strategije si lahko ogledate na povezavi.

V letošnjem letu Legebitra sodeluje kot nosilni partner v programu ODZIV na HIV,  ki je celovit preventivni program na področju HIV v Sloveniji in poteka s pomočjo Norveškega finančnega mehanizma. V projekt je povezanih več partnerjev, od nevladnih organizacij do zdravstvenih institucij:

Društvo študentski kulturni center / sekcija Magnus 

Društvo DIH – Enakopravni pod mavrico 

Univerza v Ljubljani – Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo 

Univerzitetni klinični center Ljubljana – Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja

Helseutvalget for bedre homohelse/Gay and lesbian health Norway