Razpis za delovno mesto na področju socialnega varstva.
04/03/2024

Iščemo programsko* koordinatorico v programskem sklopu Psihosocilano svetovanje za LGBTIQ+ osebe za polni delovni čas – 40 ur na teden

Pogoji:

 • Izobrazba po 69. členu ZSV z najmanj dvema letoma delovne dobe kot strokovna delavka po ZSV, ali opravljen strokovni izpit po ZSV in štiri leta delovne dobe na področju socialnega varstva;
 • vozniški izpit B kategorije;
 • poznavanje dela z transspolnimi osebami;
 • poznavanje problematike LGBTIQ+ skupnosti;
 • poznavanje problematike outiranja;
 • poznavanje problemtike oseb s hivom;
 • nediskriminatoren odnos do LGBTI+ skupnosti;
 • zelo dobro znanje slovenskega in angleškega jezika;
 • poznavanje okolja Microsoft Office in Google Suite (Drive, Calendar, docs, sheets …);
 • dobre organizacijske sposobnosti, natančnost, samoiniciativnost in samostojnost, empatičnost, sposobnost prejemanja in podajanja konstruktivne kritike, empatičnost, etična in moralna odgovornost;
 • sposobnost individualnega dela in dela v skupin,
 • izkušnje z delom na projektih.
 • poznavanje in izkušnje z delom v nevladnem sektorju;

Zaželjeno je (ni pogoj):

 • Izkušnje dela z spolnimi in seksualnimi manjšinami;
 • kompetence javnega nastopanja.

Opis glavnih del in nalog:

 • Koordinira, izvaja, promovira in razvija program psihosialnega svetovanja;
 • koordinira, svetuje in motivira posameznice*, ki sodelujejo na programu;
 • pripravi letni načrt dela programskega stebra in letno poročilo dela programskega stebra;
 • skrbi za ustrezno izvajanje finančnega načrta pri programu, za katerega odgovarja; 
 • skrbi za pravočasno poročanje o izvedbi programa, za katerega odgovarja, ustreznim institucijam, organizacijam in vodji organizacije;
 • zagotavlja nove finančne vire za koordiniranje, izvajanje, promoviranje in razvoj programov, za katerega odgovarja; 
 • zagotavlja nove partnerske organizacije (tudi iz tujine) pri programu, za katerega odgovarja;
 • sodeluje na konferencah, seminarjih, treningih, ki so povezani z nadgradnjo znanja, izkušenj in veščin, potrebnih za kvalitetno izvajanje programa, za katerega odgovarja;
 • organizira konference, seminarje, treninge, ki so povezani z nadgradnjo znanja, izkušenj in veščin, potrebnih za kvalitetno izvajanje programa, za katerega odgovarja;
 • koordinira, izvaja in promovira vsakodnevne dejavnosti društva;
 • sledi usmeritvam, zapisanim v strateških dokumentih društva in podanih s strani vodje organizacije;
 • druge naloge, ki so v zvezi z zgornjimi nalogami oziroma smiselno sodijo v delokrog delovnega mesta;
 • druge naloge na podlagi aktov delodajalke*, sklepov organov delodajalke ali po odredbi delodajalke, za katere se zahteva enaka raven izobrazbe, kot za zgoraj navedene naloge.

Trajanje zaposlitve: 

Določen čas, predvidoma eno leto z možnostjo podaljšanja s preizkusno dobo 3 mesecev.

Kandidatke* naj do 13. marca 2024 do 12. ure pošljejo na naslov [email protected] v zadevi pripišite Prijava na delovno mesto strokovne vodje 2024:

 • Življenjepis v Europass obliki;
 • motivacijsko pismo (max 3000 znakov);
 • potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz socialnega varstva;

Nepopolne prijave ne bodo upoštevane. O izboru in nadaljnjih razgovorih bomo kandidatke obvestile 20. 3. 2024. Razgovori z izbranimi kandidatkami bodo potekali v dveh krogih. Prvi krog razgovorov bo potekal v tednu med 21. 3. in 28. 3. 2024

Delovno mesto bo na voljo predvidoma od 1. aprila 2024 oz. po dogovoru. 

Za vsa morebitna vprašanja smo dosegljive izključno na [email protected]

Od kandidatke pričakujemo, da bo v svojem delu zaselodovala načela, zapisana v Kodeksu etičnih načel v socialnem varstvu, na delovnem mestu sledila zagotavljanju poslanstva Legebitre in upoštevala znanstvena dognanja.

*Legebitra pri svoji (pisni) komunikaciji za naslavljanje oseb vseh spolov uporablja enega od slovničnih spolov.

Ostale objave

Razpis za delovno mesto na področju socialnega varstva.

Iščemo programsko* koordinatorico v programskem sklopu Psihosocilano svetovanje za LGBTIQ+ osebe za polni delovni čas - 40 ur na teden Pogoji: Izobrazba po 69. členu ZSV z najmanj dvema letoma delovne dobe kot strokovna delavka po ZSV, ali opravljen strokovni izpit po...

Dostopnost

This site is registered on wpml.org as a development site.