Prebijmo molk!

Podnaslov projekta

Spletno mesto Prebijmo molk! je zasnovano tako, da služi kot izhodišče za odpiranje razprave o homoseksualnosti in homofobiji v razredu, in želi prispevati k izboljšanju razumevanja specifičnih potreb in realnosti LGBT dijakov in dijakinj.

Z izborom relevantnih virov in praktičnih predlogov želimo dvigniti zavedanje o potrebi po prisotnosti razprave o homoseksualnosti in homofobiji v izobraževalnem okolju ter predstaviti načine za njeno uvajanje, ki so pozitivni in ne zastrašujoči ali ideološki, temveč podprti z znanstvenimi dejstvi, lokalnimi in mednarodnimi raziskavami ter usklajeni z mednarodnimi izobraževalnimi standardi in direktivami.

Stran je v prvi vrsti namenjena učiteljem in učiteljicam v srednjih šolah, a je primerena tudi za druga formalna in neformalna izobraževalna okolja. Razvita je bil na podlagi izsledkov in priporočil dveh primerljivih nacionalnih raziskav, ki sta potekali leta 2012 v Sloveniji in na Poljskem v okviru projekta Breaking the Walls of Silence / Prebijamo molk, in želi delovati kot podpora:

  • za boljše razumevanje izobraževalnih in varnostnih potreb dijakov in dijakinj, ki so ali za katere se domneva, da so LGBT,
  • za premagovanje predsodkov, stereotipov, pri pomanjkanju znanja in pri izzivih, povezanih z uvajanjem razprave o homoseksualnosti in homofobiji v razredu in šolskem okolju,
  • za vključevanje razprave o homoseksualnosti in homofobiji v izobraževanje na področju družbene pravičnosti in človekovih pravic,
  • za prenos relevantnih dejstev in uporabnih nasvetov o tem, kako si pridobiti znanje, povečati samozaupanje in kompetence o temi,
  • kot tudi predstavitev idej o tem, kako učinkovito in konsistentno podpirati dijake in dijakinje ter vplivati na njihovo samozavest in samopodobo.

Na temo razprave o homoseksualnosti v šolskem okolju ter o situaciji in izkušnjah LGBT oseb, vsaj v mednarodnem polju, obstaja kar nekaj različnih publikacij, priročnikov, brošur ipd. Stran tudi ne predlaga receptov ali standardnih pristopov k uvajanju teme v razred, saj se zavedamo, da je to odvisno predvsem od zmogljivosti in inovativnosti učitelja in učiteljice, ki se k temu nameni, pa tudi permisivnosti šolskega okolja ter podpore vodstva.

Besedilo spletne strani naj bo torej v osnovi izhodišče za razumevanje potreb istospolno usmerjenih in transspolnih učencev in učenk, pridobivanje dodatnih informacij na temo ter razvoj vključujočih pristopov, ki vam bodo pomagali čim bolj celovito opravljati vaše poslanstvo v razredu.