Če ste se pripravljeni soočiti z lastnimi predsodki in se v živo srečati z vašim stereotipom, vas vabimo, da se včlanite v Živo knjižnico, kjer knjige lahko govorijo! Živa knjižnica (ŽK) deluje kot katerakoli druga knjižnica, le da so v njej knjige ljudje, ki v pogovoru z bralkami_ci odpirajo vrata v osebne zgodbe in izkušnje. Žive knjige so predstavniki_ce ranljivih družbenih skupin, ki se soočajo s predsodki, stereotipi, diskriminacijo, stigmatizacijo in socialno marginalizacijo. Bralec_ka je lahko kdorkoli, ki se je pripravljen_a soočiti z lastnimi stereotipi in predsodki ter brati (pogovarjati se z predstavnico_kom ranljive skupine) do 30 (oz. 45) minut.

Živa knjižnica je sredstvo, s katerim preko inovativne metode aktivnega dialoga aktivno ozaveščamo in izobražujemo o človeških vrednotah, človekovih pravicah in spodbujamo razpravo o predsodkih in stereotipih v družbi. Projekt prihaja z Danske, kjer so mladi, kot odziv na nasilje leta 2000, pripravili prvo ŽK na glasbenem Roskilde Festivalu. Danes ŽK organizirajo v več kot 100 državah. V Sloveniji smo jo prvič leta 2007 v konzorciju 3 organizacij. Za izvajanje smo odtlej usposobili 16 NVO, povezanih v neformalno mrežo Živih knjižnic.

Želiš prebrati živo knjigo? Obišči Živo knjižnico na Facebooku.