Program Svetovanje in samopomoč za istospolno usmerjene uporabnicam_kom nudi:

  • varen prostor za/in deljenje izkušenj;
  • strokovno podporo pri zmanjševanju negativnih psihosocialnih posledic diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete, ki se kaže skozi izkušnjo nasilja, nadlegovanja, ipd. ter učenju obvladovanja in ravnanja v teh situacijah;
  • strokovno podporo pri obvladovanju stisk povezanih s spolno usmerjenostjo in/ali spolno identiteto;
  • strokovno podporo, izobraževanje in informiranje o mreži pomoči, ki je na voljo;
  • ozaveščanje in izobraževanje posameznic_kov in institucij o tematikah LGBT
  • strokovno podporo pri skrbi za duševno zdravje in osebno rast uporabnic_kov.

Vse storitve programa so za uporabnice_ke v celoti brezplačne.

Svetovanje poteka v obliki osebnega (ob predhodni najavi in dogovoru za termin), telefonskega in spletnega svetovanja, podpore in opolnomočenja.

Odgovore na vprašanja dobiš na telefonski številki 01 430 51 44 in elektronskem naslovu [email protected].

Psihosocialna podpora

Naše strokovno delo je utemeljeno na individualnem pristopu in nudi psihosocialno podporo na več pomembnih področjih življenja (medosebni odnosi, zdravje, varnost, kakovost življenja ipd.)

Svetovalni proces, ki ga sestavlja psihosocialna podpora in vključevanje v aktivnosti, nudi podporo pri težavah, ki lahko izvirajo iz stisk, ki jih doživljaš zaradi spolne usmerjenosti in/ali spolnega izraza (motnje hranjenja, samopoškodbeno vedenje, težave v medosebnih odnosih …). ali podporo v trenutni življenjski situaciji, s katero se soočaš in za njeno uspešno reševanje potrebuješ dodatno pomoč in podporo.

Podporne skupine

Trans-icija

… je podporna skupina, ki se je lahko udeležiš, še si transspolna oseba in si v medicinskem postopku potrditve spola ali pa se za njega odločaš. Na srečanjih delimo izkušnje, si posredujemo informacije in si nudimo medsebojno podporo med medicinskim procesom.

Trans-icijo vodi in koordinira Blažka Plahutnik Baloh. Srečanja potekajo vsako tretjo sredo v mesecu od 16.30 do 18. ure, v prostorih MC Legebitra na Trubarjevi 76a v Ljubljani. Udeležiš se jih lahko brez predhodne najave. Napovedi srečanj z vsebino pa lahko spremljaš tudi na naših socialnih omrežjih.

LGBT+ podporna srečanja

… so podporna srečanja izven Ljubljane, ki so namenjena vsem LGBT+ mladim. Na srečanjih ustvarjamo varen prostor, ki ustvarja možnost za razmisleke in pogovore o aktualnih temah, ki jih odpirajo udeleženke_ci, posebna pozornost pa je posvečena temam povezanim s spolno usmerjenostjo, spolno identiteto in spolnostjo.

LGBT+ podporna srečanja vodi in koordinira Eva Margon. Izvajajo se vsak četrtek ob 18. uri izmenično na Jesenicah (MC Jesenice) in v Kopru (CMK Markovec). Udeležiš si jih lahko brez predhodne najave. Napovedi srečanj lahko spremljaš tudi na naših socialnih omrežjih.

Terensko svetovanje

Terensko svetovanje je namenjeno LGBT-osebam, ki potrebujete podporo, a nas zaradi takšnih ali drugačnih razlogov ne morete obiskati v Ljubljani. V sklopu terenske svetovalnice nudimo spletne podporne skupine, o katerih več informacij najdete na strani Facebook Legebitra.

Prav tako nudimo možnost terenskega individualnega svetovanja, kar pomeni, da me_i pridemo k vam in svetovanje izvedemo v živo. Za dodatne informacije in naročanje nas lahko pokličete na 01 430 51 44 ali nam pišete na [email protected].