Vsakodnevno na različne načine prihajamo v stik z zelo raznolikimi ljudmi, ki nam zaupajo svoje stiske in težave. Na ta način pridobivamo tudi informacije o dostopnosti do javnih storitev in dobrin ter spoštovanju človekovih pravic na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete, spolnega izraza, spolnih značilnosti in/ali zdravstvenega stanja. Če ocenimo, da je dostopnost nezadovoljiva, človekove pravice pa niso spoštovane, pozovemo odgovorne institucije, da ustrezno ukrepajo in na ravni spremembe zakonodaje, politik in/ali ustaljene prakse.

Trenutno na sistemski ravni naslavljamo pomanjkljivosti, zaradi katerih so kršene človekove pravice transspolnih oseb pri pravnem priznanju spola in dostopu do zdravstvenih storitev pri potrditvi spola; pomanjkljivosti Zakona o partnerski zvezi zaradi česar so kršene človekove pravice istospolnim parom in njihovim družinam; spremljamo sistemsko diskriminacijo oseb, ki živijo s hivom in si prizadevamo za izboljšanje stanja na tem področju; raziskujemo stanje spoštovanja človekovih pravic interspolnih oseb.

Če želite izpostaviti sistemsko kršitev človekovih pravic na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete, spolnega izraza in/ali spolnih značilnosti, nam pišite na [email protected].