Z ozaveščanjem splošne, strokovne in politične javnosti stremimo k spremembi odnosa do LGBTI-oseb in k izgradnji družbe, kjer je vsaka idenititeta legitimna. Želimo ustvariti sprejemajočo in odprto družbo, kjer se LGBTI-osebe ne bodo počutile ogrožene zaradi svoje spolne usmerjenosti, spolnega izraza, spolne identitete, katere koli druge osebne okoliščine ali njihovega presečišča. Na splošno javnost se obračamo s priložnostnimi kampanjami, katerih cilj je približati LGBTI-tematiko in vplivati na večjo strpnost v družbi in sprejemanje LGBTI-oseb.

Kaj pa ti opaziš?

Informacijska kampanja Kaj pa ti opaziš? je potekala v sklopu projekta DARE – Upamo si skrbeti za enakost (angl. Dare to care about equality), ki ga v okviru Evropske komisije izvajalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Društvo Legebitra ter Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Namen projekta je bil izboljšati položaj in odnos do LGBT-oseb na različnih nivojih in področjih življenja v Sloveniji. S posredovanjem ključnih informacij o tematikah, povezanih s spolno usmerjenostjo, je želel projekt izobraževati in ozaveščati, hkrati pa tudi opozarjati na neenakost v družbi. Ciljna skupina projekta so bile LGBT-osebe, predvsem pa ostala javnost, prek katere lahko aktivno vplivamo na proces socialnega vključevanja istospolno usmerjenih oseb v družbo.

Ljubezen je ljubezen

V centru Ljubljane, na prominentnih mestnih ulicah, si raznospolni pari lahko brezskrbno izkazujejo naklonjenost. Na drugi strani pa je izkazovanje ljubezni med osebami istega spola še vedno pogosto pospremljeno z dreganjem pod rebra, začudenimi pogledi ali v najslabšem primeru, glasnimi neumestnimi komentarji. Kljub temu, da se je na pravni ravni v zadnjih letih marsikaj spremenilo, je stigmatiziranje istospolnih parov v očeh splošne javnosti še vedno prisotno. Ker družba še vedno drugače dojema istospolne pare, smo ob valentinovem želeli opozoriti, da ljubezen pripada vsem, ne glede na to, katerega spola je oseba, v katero se zaljubimo. Tako smo za letošnji praznik ljubezni opremile_i izložbe modnih trgovin na prominentnih lokacijah z velikim srcem, ki obkroža dve modni lutki istega spola. Na mavričnem srcu je napis Ljubezen je ljubezen, ker želimo poudariti, da je valentinovo praznik, namenjen vsem, ki čutijo ljubezen v srcu, ne glede na spolno usmerjenost.

NiPrav.si

Veliko dejanj iz sovraštva, katerih žrtve so LGBTI-osebe, ostane v Sloveniji neprijavljenih. Razlogi so največkrat v strahu pred razkritjem pred družino in pred organi pregona, prepričanje, da dogodek ni dovolj tehten za prijavo, ali skrb, da organ prijave ne bo obravnaval dovolj resno in korektno. Sovraštvo, še posebej do manjšin, pa se ustvarja na različne načine, ne samo skozi fizično, psihično in ekonomsko nasilje, ki je kazensko pregonljivo, ampak tudi preko različnih oblik žaljivega vedenja, ki ga težko kazensko pravno okvalificiramo. Zato za takšne oblike vedenja policija in kazenski pregon nista vedno pravi naslov za naslavljanje dejanj iz sovraštva. Za primere diskriminacije in neenake obravnave v Sloveniji deluje več inšpekcijskih služb, neodvisnih organov in ostalih institucij, ki so pristojne za ukrepanje proti različnim oblikam diskriminacije in neenake obravnave. Žrtve nasilja in diskriminacije pogosto ne vedo, kje poiskati pomoč oziroma kdo jim lahko v teh primerih sploh nudi informacije, zaščito in posreduje pri pregonu storilk_cev. V ta namen smo v okviru projekta Call it Hate,  razvile_i spletno stran niprav.si, s katero želimo podpreti žrtve sovraštva pri iskanju informacij o možnih naslednjih korakih.