Mladinski center (MC) Legebitra je prvi mladinski center pri nas, specializiran za LGBT-mlade. Namen mladinskega centra je zagotavljati varejše in vključujoče okolje, v katerem se bodo lahko mladi z nenormativnimi spolnimi identitetami in usmerjenostmi vključevali v raznolike dejavnosti ter se tako opolnomočili za odraslo življenje in družbo.

V MC Legebitra lahko mladi po principu “vse na enem mestu” dobijo celostno podporo:

  • program MC: prostočasne aktivnosti, družabni dogodki, izobraževalne delavnice, krožki, tabori, info – točka, Kavarniški večeri …
  • druge aktivnosti za mlade: pisanje za Narobe blog, organizacija Živih knjižnic, prostovoljnenje pri Filovajah, udeleležba pri terenskih aktivnostih …
  • program prostovoljstva, v okviru katerega se lahko mladi na organiziran in strukturiran način vključijo v prostovoljske aktivnosti (trenutno imajo več kot 50 registriranih in usposobljenih prostovoljk_cev);
  • program svetovanja in samopomoči: na voljo sta socialna delavka in psihologinja, ki lahko z mladimi naslavljata številna vprašanja, težave in izzive, s katerimi se soočajo doma, v šoli in v družbi; deluje tudi skupina za samopomoč Artish mladinska ustvarjalnica;
  • program zdravja, ki mladim nudi možnost svetovanja o varni in odgovorni spolnosti, vključno z brezplačnim in anonimnim testiranjem na različne spolno prenosljive okužbe ter povezavo z zdravstvenim sistemom .

Spremljaj dogodke mladinskega centra na naši Facebook strani.

Krožki

V okviru MC-ja delujejo tudi različni krožki. Gre za dolgoročnejše aktivnosti, ki potekajo pod vodstvom mentorice_ja in so namenjene poglobljenemu spoznavanju katere od tem oz. bolj poglobljenemu pridobivanju znanj in veščin. Srečanja so redna in periodična. Primer? Filovaje so vaje v filozofskem razmišljanju o različnih družbeno relevantnih temah. Njihov namen je ustvarjati nove varnejše prostore za LGBTI-osebe, zunaj specializiranih prostorov za LGBT-osebe in bogatenje novih prostorov z LGBTI-vsebinami. Na delavnicah, predavanjih in pogovorih z gosti na Filovajah razvijamo spretnosti konstruktivnega, avtonomnega razmišljanja, sposobnosti jasnega izražanja misli, spoštljivega poslušanja sogovornika, sodelovanja v demokratični debati, in oblikovanja lastnih ter nevsiljenih mnenj.

Izobraževalne aktivnosti

Izobraževalne aktivnosti obsegajo različne oblike izobraževanj in usposabljanj na raznolike teme, ki zanimajo mlade. Pri tem uporabljamo tako metode formalnega učenja, kot neformalne oblike izobraževanja. V mladinskem centru izvajamo vsaj 2 izobraževalni aktivnosti (npr. predavanja, okrogle mize, razprave, delavnice, socialne eksperimente, socialne igre …) na mesec. Nekaj primerov izobraževalnih aktivnosti: LGBT 101, predavanje o LGBT skupnostnih medijih, pogovor z gostom o zgodovini LGBT-gibanja, predavanje o SPO, tečaj prve pomoči, delavnice po priročniku Kompas, pogovor o transspolnosti z gostjo, ogled filma in diskusija, predavanje o varnosti na internetu …

Prostočasne in družabne aktivnosti

Gre za lahkotnejše aktivnosti, ki so namenjene druženju, socializiranju, zabavi in povezovanju mladih, sočasno pa se udeleženke_ci naučijo veščin in spretnosti, ki jim bodo pomoč pri vsakdanjem življenju. V mladinskem centru organiziramo po vsaj štiri tovrstne aktivnosti na mesec. Nekaj primerov: izdelovanje novoletnih voščilnic in okraskov, peka palačink, večer družabnih iger, večer irskih plesov, peka kostanja, karakoke, potopisna predavanja, jam session …

Kavarniški večeri

Kavarniški večeri so nastali na pobudo Društvo Appareo, Kluba Tiffany in Društva informacijski center Legebitra s ciljem odpiranja javnega prostora neuveljavljenim ustvarjalkam_cem LGBTQ na vseh področjih umetnosti in želje po ustvarjanju novega prostora za druženje, uživanje ob glasbi, skodelici čaja ali kave, smehu in dobri družbi. Namen Kavarniških večerov je ponuditi mladim ustvarjalkam_cem prostor, v katerem bodo lahko zablestele_i s svojim talentom in hkrati gledalkam_cem ponuditi vsebine, ki so sproščene, kvalitetne, spontane, naše. Enkrat mesečno se klub Tiffany prelevi v elegantno kavarno, ki vabi k posedanju, uživanju ob najljubši pijači in predajanju umetniškemu programu, ki ga za obiskovalke_ce pripravljajo mladi sami. Kavarniške večere pripravljamo skupaj z Klubom Tiffany (ŠKUC – Kulturni center Q).

Mladinski tabori

Izobraževani tabori nagovarjajo LGBT in ostale mlade, ki si želijo poglobljene obravnave specifične teme, npr. proces razkritja, zgodovina LGBT-aktivizma, LGBT-pravice, komunikacija, odnosi, spolnost, izražanje raznolikih identitet (spolne, etnične, verske, kulturne …), opolnomočenje za prostovoljsko delo … Potekajo v varnejšem in vključujočem okolju, zunaj MC, najraje v katerem od Centrov za šolske in obšolske dejavnosti (CŠOD). Organiziramo dva tridnevna mladinska tabora letno, enega spomladi in enega jeseni.