Delavnice in izobraževanja pripravljamo ter izvajamo kvalificirane_i trenerke_ji človekovih pravic Društva informacijski center Legebitra, ki delavnice in izobraževanja v srednjih šolah, mladinskih centrih in drugih nevladnih organizacijah izvajamo že vrsto let. Na povezavah je naštetih le nekaj od številnih možnosti sodelovanja, ki jih nudimo. Ob navedenih izvajamo tudi druge standardizirane delavnice (po priročnikih: KOMPAS – Učenje o človekovih pravicah za mlade (Svet Evrope), Izobraževalni priročnik – Ideje, pripomočki, metode in aktivnosti za neformalno medkulturno vzgojo in izobraževanje mladostnikov ter odraslih (Svet Evrope) idr.).

Poslužujemo pa se tudi izvirnih metod, ki smo jih razvili v dolgoletni praksi izvajanja delavnic (npr. kvizi o človekovih pravicah, diskusije ob filmih, pogovori z gosti idr.). O temi in poteku delavnice ali izobraževanja se dogovorimo z naročnico_kom in pri tem upoštevamo posebnosti in želje skupine, ki ji je delavnica ali izobraževanje namenjeno.

Za vsa dodatna pojasnila smo vam na voljo. Vabimo vas, da nam pišete na elektronski naslov [email protected] ali [email protected], lahko pa nas pokličete tudi na telefonsko številko 030 466 155.

Treningi za trenerke_je, učiteljice_e ter mladinske delavke_ce

Vsaka šola ima svoj nabor izkušenj z medvrstniškim nasiljem, zmerljivkami, predsodki in stereotipi na podlagi osebnih okoliščin spolne usmerjenosti in/ali identitete dijakinj_ov. Uspešno naslavljanje in preprečevanje tovrstnega nasilja je najbolj odvisno od strokovne podkovanosti in nenehnega poglabljanja znanj šolskega osebja in od ozaveščenosti mladih.

Izkušnje kažejo, da učitelji_ce preredko posežejo in preprečijo verbalno in redko tudi fizično nasilje saj se to ne izvaja neposredno pred njihovimi očmi oziroma so tudi same_i pogosto v stiski kako se pravilno odzvati.

Pripravile_i smo ponudbo različnih delavnic in izobraževanj za trenerke_je, učiteljice_je in mladisnke delavke_ce. V okviru treninga vas bodo naše_i izvajalke_ci popeljale_i skozi pregled delavnic, izbiro, predpripravo, metodološke pristope, materiale in izvedbo. Iz prve roke boste izvedele_i trike in nasvete za izvedbo delavnic.

*Prvih 5 delavnic si lahko preberete tudi v avtorskem priročniku MAVRICA V ŽEPU (pdf verzija dostopna na: https://legebitra.si/wp-content/uploads/2019/04/Mavrica-v-zepu-DIGITAL.pdf

Delavnice za mlade, učence_ke in dijake_inje

Če ugotavljate, da bi na vaši šoli, mladinskem centru, organizaciji želele_i ali potrebovale_i delavnico, izobraževanje na temo spolne usmerjenosti, spolne identitete, človekovih pravic, in tega ne bi izvajale_i same_i, nas lahko kontaktirate. Delavnice in izobraževanja so namenjene mladim, dijakinjam_kom, učenkam_cem, itd.

Delavnice so primerna nadgradnja učnih ur jezikov, sociologije, psihologije, zgodovine, geografije, umetniških in drugih predmetov na polju družboslovja in humanistike, predstavljajo tudi dobro medpredmetno povezovanje. Dobre so za naslavljanje tabu tematik v mladinskih centrih in za predstavitev tematik spolnih usmerjenosti, identitet in izrazov mladim v organizacijah.

Program delavnic in izobraževanj omogoča inovativen in zanimiv način naslavljanja različnih aktualnih tem s področja človekovih pravic in preprečevanja medvrstniškega nasilja. Udeleženke_ce delavnic z metodami neformalnega učenja usmerjamo k razmisleku o kratenju človekovih pravic v vsakdanjem življenju in k iskanju konkretnih rešitev za aktivno sooblikovanje odprte družbe sprejemanja in spoštovanja raznolikosti.

Pripravile_i smo ponudbo različnih delavnic, ki naslavljajo raznolike teme in so namenjene različnim starostnim skupinam. Izvajalka_ec iz Društva Legebitra izvede celotno delavnico z vašimi mladimi. Delavnico izvaja samostojno, ob prisotnosti šolskega osebja.

*Prvih 5 delavnic si lahko preberete tudi v avtorskem priročniku MAVRICA V ŽEPU (pdf verzija dostopna na: https://legebitra.si/wp-content/uploads/2019/04/Mavrica-v-zepu-DIGITAL.pdf