Certifikat »LGBT prijazno« je projekt Mestne občine Ljubljana. Namenjen je predvsem osveščanju, saj se LGBT-osebe se soočajo z zadregami, problemi in diskriminacijo, ki je heteroseksualne in/ali cisspolne osebe včasih niti ne opazijo, saj izhajajo iz svojega stališča in jim je tak pogled samoumeven (npr. pogovor o partnerici_ju, pogovor o otrocih). Cilj je, da se znotraj delovnega okolja in navzven do strank, uporabnic_kov ustvari klima, ki bo pozitivna za vse.

Osveščanje poteka preko izobraževanja vodstvenega kadra posameznih organizacij. Izobraževanje zajema tematike, ki se nanašajo na temeljne človekove pravice ter na spoznavanje specifičnih potreb LGBT-oseb. Vodstveni kader nato pridobljeno znanje prenese svojim sodelavkam_cem ter skrbi, da se ideja o enakem pristopu do vseh in zagotavljanje temeljnih človekovih pravic upošteva med zaposlenimi in navzven do strank, uporabnic_kov.

Izobraževanja za pridobitev certifikata “LGBT prijazno” izvajamo nevladne organizacije: Društvo informacijski center Legebitra, Društvo ŠKUC in Zavod Transfemnistična iniciativa TransAkcija.

Več o projektu in prijava za pridobitev certifikata “LGBT prijazno” na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

Dosedanji prejemniki in prejemnice certifikata “LGBT prijazno”
 • Mestna uprava Mestne občine Ljubljana
 • Zdravstveni dom Ljubljana
 • Javni stanovanjski sklad MOL
 • Zavod za oskrbo na domu Ljubljana
 • Nacionalni inštitut za javno zdravje
 • Ljubljanski grad
 • Snaga d. o. o.
 • Turizem Ljubljana
 • Kinodvor
 • Mala ulica – Center za otroke in družine v Ljubljani
 • Slovensko mladinsko gledališče
 • Osnovna šola Franceta Bevka
 • Radio Kaos
 • Javni holding Ljubljana
 • Mednarodni grafični likovni center
 • OŠ n. h. Maksa Pečarja
 • Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
 • RRC Računalniške storitve d. d.
 • Vrtec H. C. Andersena
 • Vrtec Pod Gradom
 • Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
 • IBM Slovenija d. o. o.
 • Javni zavod Mladi zmaji
 • Viški vrtci
 • Vrtec Galjevica
 • Vrtec Kolezija
 • Vrtec Mladi rod
 • Babit – Zobozdravstveni center
 • Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik
 • Mikro+Polo d. o. o.
 • MKC Maribor
 • Odvetniška pisarna Sladič & Resnik
 • Slovenski etnografski muzej
 • Vrtec Jelka
 • Vrtec Miškolin
 • Vrtec Pedenjped
 • Mestna knjižnica Ljubljana
 • Mestna zveza upokojencev Ljubljana
 • Območno združenje Rdečega križa Ljubljana
 • Zdravstveni dom Zdravje
 • JT International Ljubljana d. o. o.
 • Lek d. d.
 • Novartis Pharma Services Inc., podružnica v Ljubljani
 • Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani