Svetovanje in podporne skupine

Program Svetovanje in samopomoč za istospolno usmerjene uporabnicam_kom nudi:

 • varen prostor za/in deljenje izkušenj;
 • strokovno podporo pri zmanjševanju negativnih psihosocialnih posledic diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete, ki se kaže skozi izkušnjo nasilja, nadlegovanja, ipd. ter učenju obvladovanja in ravnanja v teh situacijah;
 • strokovno podporo pri obvladovanju stisk povezanih s spolno usmerjenostjo in/ali spolno identiteto;
 • strokovno podporo, izobraževanje in informiranje o mreži pomoči, ki je na voljo;
 • ozaveščanje in izobraževanje posameznic_kov in institucij o tematikah LGBT
 • strokovno podporo pri skrbi za duševno zdravje in osebno rast uporabnic_kov.

Vse storitve programa so za uporabnice_ke v celoti brezplačne.

Svetovanje poteka v obliki osebnega (ob predhodni najavi in dogovoru za termin), telefonskega in spletnega svetovanja, podpore in opolnomočenja.

Odgovore na vprašanja dobiš na telefonski številki 01 430 51 44 in elektronskem naslovu [email protected].

Psihosocialna podpora

Naše strokovno delo je utemeljeno na individualnem pristopu in nudi psihosocialno podporo na več pomembnih področjih življenja (medosebni odnosi, zdravje, varnost, kakovost življenja ipd.)

Svetovalni proces, ki ga sestavlja psihosocialna podpora in vključevanje v aktivnosti, nudi podporo pri težavah, ki lahko izvirajo iz stisk, ki jih doživljaš zaradi spolne usmerjenosti in/ali spolnega izraza (motnje hranjenja, samopoškodbeno vedenje, težave v medosebnih odnosih …). ali podporo v trenutni življenjski situaciji, s katero se soočaš in za njeno uspešno reševanje potrebuješ dodatno pomoč in podporo.

Podporne skupine

Artish mladinska ustvarjalnica

… je podporna skupina, ki naslavlja teme kot so stres, anksioznost, depresija, medosebni odnosi ipd. s pomočjo različnih kreativnih tehnik. Hkrati je to tudi prostor, kjer lahko spoznaš nove obraze, si izmenjaš izkušnje in pridobiš podporo na področjih, kjer jo potrebuješ in želiš. Ne nazadnje, več glav več ve in morebiti katera_i izmed udeleženk_cev že pozna kakšno strategijo, ki bi jo lahko preizkusiš tudi ti.

Ustvarjalnico koordinirata in vodita Filip Vurnik, dipl. prof. likovne pedagogike in Mateja Vilfan, uni.dipl. socialna delavka. Srečanja potekajo vsako prvo in tretjo sredo v mesecu od 16.30 do 18.30 ure, v prostorih MC Legebitra na Trubarjevi 76a, Ljubljana. Udeležiš se jih lahko brez predhodne najave. Napovedi srečanj z vsebino pa lahko spremljaš tudi na naših socialnih omrežjih.

Transspolna srečanja

… sooblikujemo Legebitra in Društvo Kvartir. Srečanja so namenjena transspolnim in transseksualnim osebam in vsem, ki presegate ali zavračate spolne norme. So varen prostor, posvečen pogovoru, deljenju izkušenj, solidarnosti, druženju in skupnemu zoperstavljanju obstoječemu spolnemu sistemu.

Srečanja koordinirata Kvartirjevi transspolni članici Neja Berlič in Verity Ritchie. Srečanja potekajo vsako drugo in četrto sredo v mesecu od 19.00 do 21.00 ure, v prostorih MC Legebitra na Trubarjevi 76a, Ljubljana in potekajo v slovenščini in angleščini. Udeležiš se jih lahko brez predhodne najave. Napovedi srečanj z vsebino pa lahko spremljaš tudi na naših socialnih omrežjih.

Podporna skupina za starše

…je podporna skupina, ki je namenjena staršem in/ali skrbnicam_kom otrok, ki se identificirajo kot LGBT osebe in pri sprejemanju otrokove spolne usmerjenosti in/ali identitete potrebujete varen prostor za deljenje izkušenj, pogovor in podporo.

Podporna skupina se izvaja priložnostno, ob izraženi potrebi večjega števila staršev in/ali skrbnic_kov. Vsem staršem in/ali skrbnicam_kom je v vmesnem času na voljo možnost podpore v obliki svetovalnega razgovora.

Terenska svetovalnica / Podporna skupina STIK

Terenska svetovalnica je namenjena STIKu mladih LGBT+* oseb, oseb, ki se identificirajo izven normativnih identifikacij in oseb, ki jim lastna spolna usmerjenost in/ali spolna identiteta postavlja(ta) vprašanja. Dogodek se odvija enkrat mesečno v Mariboru, na Jesenicah in v Kopru. STIK bo zajemal dogodke za druženje, pogovore, izmenjavo izkušnj in znanj. Cilj in namen STIKa je odpreti in spodbujati varen prostor za LGBT+ osebe. Informacije o dogodkih lahko spremljate na Legebitrini spletni strani, Facebook strani ali Instagramu. Za vse dodatne informacije in prijave smo dosegljive_i na [email protected]

Mladinske aktivnosti

Mladinski center (MC) Legebitra je prvi mladinski center pri nas, specializiran za LGBT-mlade. Namen mladinskega centra je zagotavljati varejše in vključujoče okolje, v katerem se bodo lahko mladi z nenormativnimi spolnimi identitetami in usmerjenostmi vključevali v raznolike dejavnosti ter se tako opolnomočili za odraslo življenje in družbo.

V MC Legebitra lahko mladi po principu “vse na enem mestu” dobijo celostno podporo:

 • program MC: prostočasne aktivnosti, družabni dogodki, izobraževalne delavnice, krožki, tabori, info – točka, Kavarniški večeri …
 • druge aktivnosti za mlade: pisanje za Narobe blog, organizacija Živih knjižnic, prostovoljnenje pri Filovajah, udeleležba pri terenskih aktivnostih …
 • program prostovoljstva, v okviru katerega se lahko mladi na organiziran in strukturiran način vključijo v prostovoljske aktivnosti (trenutno imajo več kot 50 registriranih in usposobljenih prostovoljk_cev);
 • program svetovanja in samopomoči: na voljo sta socialna delavka in psihologinja, ki lahko z mladimi naslavljata številna vprašanja, težave in izzive, s katerimi se soočajo doma, v šoli in v družbi; deluje tudi skupina za samopomoč Artish mladinska ustvarjalnica;
 • program zdravja, ki mladim nudi možnost svetovanja o varni in odgovorni spolnosti, vključno z brezplačnim in anonimnim testiranjem na različne spolno prenosljive okužbe ter povezavo z zdravstvenim sistemom .

Spremljaj dogodke mladinskega centra na naši Facebook strani.

Krožki

V okviru MC-ja delujejo tudi različni krožki. Gre za dolgoročnejše aktivnosti, ki potekajo pod vodstvom mentorice_ja in so namenjene poglobljenemu spoznavanju katere od tem oz. bolj poglobljenemu pridobivanju znanj in veščin. Srečanja so redna in periodična. Primer? Filovaje so vaje v filozofskem razmišljanju o različnih družbeno relevantnih temah. Njihov namen je ustvarjati nove varnejše prostore za LGBTI-osebe, zunaj specializiranih prostorov za LGBT-osebe in bogatenje novih prostorov z LGBTI-vsebinami. Na delavnicah, predavanjih in pogovorih z gosti na Filovajah razvijamo spretnosti konstruktivnega, avtonomnega razmišljanja, sposobnosti jasnega izražanja misli, spoštljivega poslušanja sogovornika, sodelovanja v demokratični debati, in oblikovanja lastnih ter nevsiljenih mnenj.

Izobraževalne aktivnosti

Izobraževalne aktivnosti obsegajo različne oblike izobraževanj in usposabljanj na raznolike teme, ki zanimajo mlade. Pri tem uporabljamo tako metode formalnega učenja, kot neformalne oblike izobraževanja. V mladinskem centru izvajamo vsaj 2 izobraževalni aktivnosti (npr. predavanja, okrogle mize, razprave, delavnice, socialne eksperimente, socialne igre …) na mesec. Nekaj primerov izobraževalnih aktivnosti: LGBT 101, predavanje o LGBT skupnostnih medijih, pogovor z gostom o zgodovini LGBT-gibanja, predavanje o SPO, tečaj prve pomoči, delavnice po priročniku Kompas, pogovor o transspolnosti z gostjo, ogled filma in diskusija, predavanje o varnosti na internetu …

Prostočasne in družabne aktivnosti

Gre za lahkotnejše aktivnosti, ki so namenjene druženju, socializiranju, zabavi in povezovanju mladih, sočasno pa se udeleženke_ci naučijo veščin in spretnosti, ki jim bodo pomoč pri vsakdanjem življenju. V mladinskem centru organiziramo po vsaj štiri tovrstne aktivnosti na mesec. Nekaj primerov: izdelovanje novoletnih voščilnic in okraskov, peka palačink, večer družabnih iger, večer irskih plesov, peka kostanja, karakoke, potopisna predavanja, jam session …

Kavarniški večeri

Kavarniški večeri so nastali na pobudo Društvo Appareo, Kluba Tiffany in Društva informacijski center Legebitra s ciljem odpiranja javnega prostora neuveljavljenim ustvarjalkam_cem LGBTQ na vseh področjih umetnosti in želje po ustvarjanju novega prostora za druženje, uživanje ob glasbi, skodelici čaja ali kave, smehu in dobri družbi. Namen Kavarniških večerov je ponuditi mladim ustvarjalkam_cem prostor, v katerem bodo lahko zablestele_i s svojim talentom in hkrati gledalkam_cem ponuditi vsebine, ki so sproščene, kvalitetne, spontane, naše. Enkrat mesečno se klub Tiffany prelevi v elegantno kavarno, ki vabi k posedanju, uživanju ob najljubši pijači in predajanju umetniškemu programu, ki ga za obiskovalke_ce pripravljajo mladi sami. Kavarniške večere pripravljamo skupaj z Klubom Tiffany (ŠKUC – Kulturni center Q).

Mladinski tabori

Izobraževani tabori nagovarjajo LGBT in ostale mlade, ki si želijo poglobljene obravnave specifične teme, npr. proces razkritja, zgodovina LGBT-aktivizma, LGBT-pravice, komunikacija, odnosi, spolnost, izražanje raznolikih identitet (spolne, etnične, verske, kulturne …), opolnomočenje za prostovoljsko delo … Potekajo v varnejšem in vključujočem okolju, zunaj MC, najraje v katerem od Centrov za šolske in obšolske dejavnosti (CŠOD). Organiziramo dva tridnevna mladinska tabora letno, enega spomladi in enega jeseni.

Testiranje na hiv in SPO

Program testiranja ponuja brezplačno in zaupno testiranje na hiv, hepatitisa B in C, sifilis, oralno in rektalno gonorejo, in sicer za vse moške, ki imajo spolne odnose z moškimi (MSM). Omogočamo tudi meritev titra protiteles po cepljenju proti hepatitisu B.

Testiranje poteka vsak delovni ponedeljek med 17. in 19.45. uro na Trubarjevi 76a v Ljubljani, testiranja izvajamo tudi v savnah District 35 (Stegne 35, 1000 Ljubljana) in Gymnasivm (Ulica Pohorskega bataljona 34, 1000 Ljubljana) ter v večjih krajih po Sloveniji. Vsem MSM v okviru testiranja nudimo tudi možnost pridobitve brezplačnega cepljenja proti virusoma hepatitisa A in B.

Za več informacij o terminih in lokacijah testiranj obišči kajisces.si.

Hiv in SPO preventiva

Nudimo možnost svetovanj o hivu, hepatitisih in spolno prenosljivih okužbah, PrEP-u in PEP-u, kemseksu in ostalih temah, povazanih s spolnim zdravjem. Informacije o dostopu do PEP-a (poekspostavitvene zaščite pred okužbo s hivom) lahko dobite na telefonski številki: 070 361 696 (vsak delovnik med 10. – 16. uro). Na Legebitrini infotočki (Trubarjeva 76a, 1000 Ljubljana) so na voljo publikacije o hivu in spolno prenosljivih okužbah, brezplačni kondomi in lubrikanti.

Svetovanja izvajamo preko telefona, elektronske pošte ali osebno (po dogovoru). E-mail: [email protected] .

Življenje s hivom

Za osebe, ki živijo s hivom izvajamo program individualne vrstniške podpore in druženja – Buddy. Program Buddy ponuja:

 • Svetovanje in čustveno podporo
 • Koristne informacije, napotke in kontakte
 • Druženje
 • Nasvete in usmerjanje ter pravno svetovanje v primerih diskriminacije
 • Spremljanje na kliniko
 • Pomoč pri lažjih opravilih

Za več informacij nam pišite na [email protected] ali nas pokličite: 030 478 578.

Pravna svetovalnica

Brezplačno pravno svetovanje je namenjeno vsem, ki se v vsakdanjem življenju zaradi svoje spolne usmerjenosti, identitete, izraza ali značilnosti srečujejo z diskriminacijo ali vprašanji pravne narave. Vključuje tudi informiranje o pravicah, postopkih ter možnih korakih za dosego cilja.

Če potrebujete odgovor na specifično vprašanje, nam pišite na [email protected] ali obiščite lgbtpravice.si.

LGBTI starejši

V okviru programa, namenjenega starejšim odraslim, občasno organiziramo družabna srečanja, kot so pikniki, literarni večeri in še marsikaj drugega. Družabna srečanja organiziramo z namenom neformalnega in tematsko neobremenjenega druženja in medsebojnega spoznavanja.

Za dodatne informacije smo dosegljivi tudi na 01 430 51 44 ali [email protected].

Za mavrične družine

Srečanja so namenjena mavričnim družinam, vsem LGBTI staršem z otroci in vsem LGBTI staršem, ki boste to še postali. Sproščeno druženje se odvija v odprtem okolju, kjer se lahko zabavajo tudi vaše_i najmlajše_i. Poleg neformalnega druženja bi želeli_e spregovorili tudi o temah kot so LGBT starševsto, o željah in potrebah mavričnih družin, o odnosu družbe in pravnih okvirjih ter o konkretnih načrtih za naprej.

Za več informacij o srečanjih mavričnih družin nam pišite na [email protected].

Izobraževanja in delavnice

Delavnice in izobraževanja pripravljamo ter izvajamo kvalificirane_i trenerke_ji človekovih pravic Društva informacijski center Legebitra, ki delavnice in izobraževanja v srednjih šolah, mladinskih centrih in drugih nevladnih organizacijah izvajamo že vrsto let. Na povezavah je naštetih le nekaj od številnih možnosti sodelovanja, ki jih nudimo. Ob navedenih izvajamo tudi druge standardizirane delavnice (po priročnikih: KOMPAS – Učenje o človekovih pravicah za mlade (Svet Evrope), Izobraževalni priročnik – Ideje, pripomočki, metode in aktivnosti za neformalno medkulturno vzgojo in izobraževanje mladostnikov ter odraslih (Svet Evrope) idr.).

Poslužujemo pa se tudi izvirnih metod, ki smo jih razvili v dolgoletni praksi izvajanja delavnic (npr. kvizi o človekovih pravicah, diskusije ob filmih, pogovori z gosti idr.). O temi in poteku delavnice ali izobraževanja se dogovorimo z naročnico_kom in pri tem upoštevamo posebnosti in želje skupine, ki ji je delavnica ali izobraževanje namenjeno.

Za vsa dodatna pojasnila smo vam na voljo. Vabimo vas, da nam pišete na elektronski naslov [email protected] ali [email protected], lahko pa nas pokličete tudi na telefonsko številko 030 466 155.

Treningi za trenerke_je, učiteljice_e ter mladinske delavke_ce

Vsaka šola ima svoj nabor izkušenj z medvrstniškim nasiljem, zmerljivkami, predsodki in stereotipi na podlagi osebnih okoliščin spolne usmerjenosti in/ali identitete dijakinj_ov. Uspešno naslavljanje in preprečevanje tovrstnega nasilja je najbolj odvisno od strokovne podkovanosti in nenehnega poglabljanja znanj šolskega osebja in od ozaveščenosti mladih.

Izkušnje kažejo, da učitelji_ce preredko posežejo in preprečijo verbalno in redko tudi fizično nasilje saj se to ne izvaja neposredno pred njihovimi očmi oziroma so tudi same_i pogosto v stiski kako se pravilno odzvati.

Pripravile_i smo ponudbo različnih delavnic in izobraževanj za trenerke_je, učiteljice_je in mladisnke delavke_ce. V okviru treninga vas bodo naše_i izvajalke_ci popeljale_i skozi pregled delavnic, izbiro, predpripravo, metodološke pristope, materiale in izvedbo. Iz prve roke boste izvedele_i trike in nasvete za izvedbo delavnic.

*Prvih 5 delavnic si lahko preberete tudi v avtorskem priročniku MAVRICA V ŽEPU (pdf verzija dostopna na: https://legebitra.si/wp-content/uploads/2019/04/Mavrica-v-zepu-DIGITAL.pdf

Delavnice za mlade, učence_ke in dijake_inje

Če ugotavljate, da bi na vaši šoli, mladinskem centru, organizaciji želele_i ali potrebovale_i delavnico, izobraževanje na temo spolne usmerjenosti, spolne identitete, človekovih pravic, in tega ne bi izvajale_i same_i, nas lahko kontaktirate. Delavnice in izobraževanja so namenjene mladim, dijakinjam_kom, učenkam_cem, itd.

Delavnice so primerna nadgradnja učnih ur jezikov, sociologije, psihologije, zgodovine, geografije, umetniških in drugih predmetov na polju družboslovja in humanistike, predstavljajo tudi dobro medpredmetno povezovanje. Dobre so za naslavljanje tabu tematik v mladinskih centrih in za predstavitev tematik spolnih usmerjenosti, identitet in izrazov mladim v organizacijah.

Program delavnic in izobraževanj omogoča inovativen in zanimiv način naslavljanja različnih aktualnih tem s področja človekovih pravic in preprečevanja medvrstniškega nasilja. Udeleženke_ce delavnic z metodami neformalnega učenja usmerjamo k razmisleku o kratenju človekovih pravic v vsakdanjem življenju in k iskanju konkretnih rešitev za aktivno sooblikovanje odprte družbe sprejemanja in spoštovanja raznolikosti.

Pripravile_i smo ponudbo različnih delavnic, ki naslavljajo raznolike teme in so namenjene različnim starostnim skupinam. Izvajalka_ec iz Društva Legebitra izvede celotno delavnico z vašimi mladimi. Delavnico izvaja samostojno, ob prisotnosti šolskega osebja.

*Prvih 5 delavnic si lahko preberete tudi v avtorskem priročniku MAVRICA V ŽEPU (pdf verzija dostopna na: https://legebitra.si/wp-content/uploads/2019/04/Mavrica-v-zepu-DIGITAL.pdf

Prostovoljstvo

Te zanima prostovoljsko delo na Legebitri? Si želiš izkušenj s soorganizacijo dogodkov, krožkov in aktivnosti v Mladinskem centru Legebitra, ali kavarniških večerov, taborov in ostalih aktivnosti? Te veseli grafično oblikovanje in si mojstrica_er socialnih omrežji? Bi se vključil_a v druge programe, kot so terenska ekipa STIK, Živa knjižnica, Filovaje, Hiv preventiva ali zagovorniške aktivnosti? Si želiš novih znanj in izkušenj, spoznati raznolike mlade in skupaj ustvarjati zanimive aktivnosti v varnem in sprejemajočem okolju?

Legebitra te vabi, da se pridružiš naši 40 članski prostovoljski ekipi in s skupnostnimi delavkami_ci soustvarjaš pester program aktivnosti.

Kot bodoča_i prostovoljka_ec se pri nas usposobiš za prostovoljsko delo v okviru programov in projektov društva. Na usposabljanju se seznaniš s poslanstvom in vizijo društva, pravicami in dolžnostmi, ter področji dela, na katerih bi želel_a delovati. Izbiraš lahko med široko paleto aktivnosti, ki ti bodo podrobneje predstavljene na prvem uvodnem srečanju, vedno pa je prostor za samoiniciativne ideje, ki jih lahko izpelješ pod s pomočjo mentoric_jev Legebitre.

Društvo Kulturno informacijsko in svetovalno središče Legebitra izvaja redna usposabljanja za prostovoljce in prostovoljke, prek katerih se slednji usposobijo za prostovoljsko delo v okviru programov in projektov društva. Na usposabljanju se prostovoljke_ci seznanijo s poslanstvom in vizijo društva, pravicami in dolžnostmi, ter področji dela, na katerih bi želeli delovati, kot so  diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete in/ali spolnega izraza, delo z LGBT+ mladimi osebami, zdravje (HIV/AIDS preventiva), človekove pravice, enakost v družbi – socialna vključenost, komunikacija z ciljno publiko in javnostmi (posredovanje informacij).

Če želiš izvedeti še več o naših aktivnostih ali postati del naše prostovoljske ekipe, se lahko oglasiš na infotočki vsak delovni dan, in sicer:

 • ob ponedeljkih med 13. in 17. uro,
 • ob torkih med 13. in 18. uro,
 • ob sredah in četrtkih med 15. in 21. uro
 • ob petkih med 13. in 18. uro.

V tem času smo dosegljive_i tudi na: 01 430 51 44.

Z nami lahko stopiš v stik tudi prek:

Legebitra.si

[email protected]

facebook.com/Legebitra

instagram: @diclegebitra

Društvo Kulturno, informacijsko in svetovalno središče Legebitra je član mreže Prostovoljskih organizacij pri Slovenski filantropiji, podpisnik Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva in organizacija, ki je vpisana v register Prostovoljskih organizacij po Zakonu o prostovoljstvu.

Legebitra ima tudi Znak Mladim prostovoljcem prijazna organizacija.

Živa knjižnica

Če ste se pripravljeni soočiti z lastnimi predsodki in se v živo srečati z vašim stereotipom, vas vabimo, da se včlanite v Živo knjižnico, kjer knjige lahko govorijo! Živa knjižnica (ŽK) deluje kot katerakoli druga knjižnica, le da so v njej knjige ljudje, ki v pogovoru z bralkami_ci odpirajo vrata v osebne zgodbe in izkušnje. Žive knjige so predstavniki_ce ranljivih družbenih skupin, ki se soočajo s predsodki, stereotipi, diskriminacijo, stigmatizacijo in socialno marginalizacijo. Bralec_ka je lahko kdorkoli, ki se je pripravljen_a soočiti z lastnimi stereotipi in predsodki ter brati (pogovarjati se z predstavnico_kom ranljive skupine) do 30 (oz. 45) minut.

Živa knjižnica je sredstvo, s katerim preko inovativne metode aktivnega dialoga aktivno ozaveščamo in izobražujemo o človeških vrednotah, človekovih pravicah in spodbujamo razpravo o predsodkih in stereotipih v družbi. Projekt prihaja z Danske, kjer so mladi, kot odziv na nasilje leta 2000, pripravili prvo ŽK na glasbenem Roskilde Festivalu. Danes ŽK organizirajo v več kot 100 državah. V Sloveniji smo jo prvič leta 2007 v konzorciju 3 organizacij. Za izvajanje smo odtlej usposobili 16 NVO, povezanih v neformalno mrežo Živih knjižnic.

Želiš prebrati živo knjigo? Obišči Živo knjižnico na Facebooku.

Certifikat “LGBT prijazno”

Certifikat »LGBT prijazno« je projekt Mestne občine Ljubljana. Namenjen je predvsem osveščanju, saj se LGBT-osebe se soočajo z zadregami, problemi in diskriminacijo, ki je heteroseksualne in/ali cisspolne osebe včasih niti ne opazijo, saj izhajajo iz svojega stališča in jim je tak pogled samoumeven (npr. pogovor o partnerici_ju, pogovor o otrocih). Cilj je, da se znotraj delovnega okolja in navzven do strank, uporabnic_kov ustvari klima, ki bo pozitivna za vse.

Osveščanje poteka preko izobraževanja vodstvenega kadra posameznih organizacij. Izobraževanje zajema tematike, ki se nanašajo na temeljne človekove pravice ter na spoznavanje specifičnih potreb LGBT-oseb. Vodstveni kader nato pridobljeno znanje prenese svojim sodelavkam_cem ter skrbi, da se ideja o enakem pristopu do vseh in zagotavljanje temeljnih človekovih pravic upošteva med zaposlenimi in navzven do strank, uporabnic_kov.

Izobraževanja za pridobitev certifikata “LGBT prijazno” izvajamo nevladne organizacije: Društvo informacijski center Legebitra, Društvo ŠKUC in Zavod Transfemnistična iniciativa TransAkcija.

Več o projektu in prijava za pridobitev certifikata “LGBT prijazno” na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

Dosedanji prejemniki in prejemnice certifikata “LGBT prijazno”
 • Mestna uprava Mestne občine Ljubljana
 • Zdravstveni dom Ljubljana
 • Javni stanovanjski sklad MOL
 • Zavod za oskrbo na domu Ljubljana
 • Nacionalni inštitut za javno zdravje
 • Ljubljanski grad
 • Snaga d. o. o.
 • Turizem Ljubljana
 • Kinodvor
 • Mala ulica – Center za otroke in družine v Ljubljani
 • Slovensko mladinsko gledališče
 • Osnovna šola Franceta Bevka
 • Radio Kaos
 • Javni holding Ljubljana
 • Mednarodni grafični likovni center
 • OŠ n. h. Maksa Pečarja
 • Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
 • RRC Računalniške storitve d. d.
 • Vrtec H. C. Andersena
 • Vrtec Pod Gradom
 • Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
 • IBM Slovenija d. o. o.
 • Javni zavod Mladi zmaji
 • Viški vrtci
 • Vrtec Galjevica
 • Vrtec Kolezija
 • Vrtec Mladi rod
 • Babit – Zobozdravstveni center
 • Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik
 • Mikro+Polo d. o. o.
 • MKC Maribor
 • Odvetniška pisarna Sladič & Resnik
 • Slovenski etnografski muzej
 • Vrtec Jelka
 • Vrtec Miškolin
 • Vrtec Pedenjped

Ozaveščanje

Z ozaveščanjem splošne, strokovne in politične javnosti stremimo k spremembi odnosa do LGBTI-oseb in k izgradnji družbe, kjer je vsaka idenititeta legitimna. Želimo ustvariti sprejemajočo in odprto družbo, kjer se LGBTI-osebe ne bodo počutile ogrožene zaradi svoje spolne usmerjenosti, spolnega izraza, spolne identitete, katere koli druge osebne okoliščine ali njihovega presečišča. Na splošno javnost se obračamo s priložnostnimi kampanjami, katerih cilj je približati LGBTI-tematiko in vplivati na večjo strpnost v družbi in sprejemanje LGBTI-oseb.

Kaj pa ti opaziš?

Informacijska kampanja Kaj pa ti opaziš? je potekala v sklopu projekta DARE – Upamo si skrbeti za enakost (angl. Dare to care about equality), ki ga v okviru Evropske komisije izvajalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Društvo Legebitra ter Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Namen projekta je bil izboljšati položaj in odnos do LGBT-oseb na različnih nivojih in področjih življenja v Sloveniji. S posredovanjem ključnih informacij o tematikah, povezanih s spolno usmerjenostjo, je želel projekt izobraževati in ozaveščati, hkrati pa tudi opozarjati na neenakost v družbi. Ciljna skupina projekta so bile LGBT-osebe, predvsem pa ostala javnost, prek katere lahko aktivno vplivamo na proces socialnega vključevanja istospolno usmerjenih oseb v družbo.

Ljubezen je ljubezen

V centru Ljubljane, na prominentnih mestnih ulicah, si raznospolni pari lahko brezskrbno izkazujejo naklonjenost. Na drugi strani pa je izkazovanje ljubezni med osebami istega spola še vedno pogosto pospremljeno z dreganjem pod rebra, začudenimi pogledi ali v najslabšem primeru, glasnimi neumestnimi komentarji. Kljub temu, da se je na pravni ravni v zadnjih letih marsikaj spremenilo, je stigmatiziranje istospolnih parov v očeh splošne javnosti še vedno prisotno. Ker družba še vedno drugače dojema istospolne pare, smo ob valentinovem želeli opozoriti, da ljubezen pripada vsem, ne glede na to, katerega spola je oseba, v katero se zaljubimo. Tako smo za letošnji praznik ljubezni opremile_i izložbe modnih trgovin na prominentnih lokacijah z velikim srcem, ki obkroža dve modni lutki istega spola. Na mavričnem srcu je napis Ljubezen je ljubezen, ker želimo poudariti, da je valentinovo praznik, namenjen vsem, ki čutijo ljubezen v srcu, ne glede na spolno usmerjenost.

NiPrav.si

Veliko dejanj iz sovraštva, katerih žrtve so LGBTI-osebe, ostane v Sloveniji neprijavljenih. Razlogi so največkrat v strahu pred razkritjem pred družino in pred organi pregona, prepričanje, da dogodek ni dovolj tehten za prijavo, ali skrb, da organ prijave ne bo obravnaval dovolj resno in korektno. Sovraštvo, še posebej do manjšin, pa se ustvarja na različne načine, ne samo skozi fizično, psihično in ekonomsko nasilje, ki je kazensko pregonljivo, ampak tudi preko različnih oblik žaljivega vedenja, ki ga težko kazensko pravno okvalificiramo. Zato za takšne oblike vedenja policija in kazenski pregon nista vedno pravi naslov za naslavljanje dejanj iz sovraštva. Za primere diskriminacije in neenake obravnave v Sloveniji deluje več inšpekcijskih služb, neodvisnih organov in ostalih institucij, ki so pristojne za ukrepanje proti različnim oblikam diskriminacije in neenake obravnave. Žrtve nasilja in diskriminacije pogosto ne vedo, kje poiskati pomoč oziroma kdo jim lahko v teh primerih sploh nudi informacije, zaščito in posreduje pri pregonu storilk_cev. V ta namen smo v okviru projekta Call it Hate,  razvile_i spletno stran niprav.si, s katero želimo podpreti žrtve sovraštva pri iskanju informacij o možnih naslednjih korakih.

Sistemsko zagovorništvo

Vsakodnevno na različne načine prihajamo v stik z zelo raznolikimi ljudmi, ki nam zaupajo svoje stiske in težave. Na ta način pridobivamo tudi informacije o dostopnosti do javnih storitev in dobrin ter spoštovanju človekovih pravic na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete, spolnega izraza, spolnih značilnosti in/ali zdravstvenega stanja. Če ocenimo, da je dostopnost nezadovoljiva, človekove pravice pa niso spoštovane, pozovemo odgovorne institucije, da ustrezno ukrepajo in na ravni spremembe zakonodaje, politik in/ali ustaljene prakse.

Trenutno na sistemski ravni naslavljamo pomanjkljivosti, zaradi katerih so kršene človekove pravice transspolnih oseb pri pravnem priznanju spola in dostopu do zdravstvenih storitev pri potrditvi spola; pomanjkljivosti Zakona o partnerski zvezi zaradi česar so kršene človekove pravice istospolnim parom in njihovim družinam; spremljamo sistemsko diskriminacijo oseb, ki živijo s hivom in si prizadevamo za izboljšanje stanja na tem področju; raziskujemo stanje spoštovanja človekovih pravic interspolnih oseb.

Če želite izpostaviti sistemsko kršitev človekovih pravic na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete, spolnega izraza in/ali spolnih značilnosti, nam pišite na [email protected].

Izven Ljubljane

Čeprav se večina aktivnosti odvija na Trubarjevi 76a v Ljubljani, nas nekajkrat mesečno zanese tudi v druge kraje po Sloveniji. Namen dejavnosti na terenu je predvsem decentralizacija aktivnosti, ustvarjanje varnega prostora in dostop do storitev programa LGBTI-osebam, ki živijo izven Ljubljane.

Terenska svetovalnica / Podporna skupina STIK

Terenska svetovalnica je namenjena STIKu mladih LGBT+* oseb, oseb, ki se identificirajo izven normativnih identifikacij in oseb, ki jim lastna spolna usmerjenost in/ali spolna identiteta postavlja(ta) vprašanja. Dogodek se odvija enkrat mesečno, v Mariboru, Kopru in na Jesenicah. STIK podporne skupine so namenjene pogovorom, podpori, izmenjavi izkušenj in znanj. Cilj in namen STIKa je odpreti in spodbujati varen prostor za LGBT+ osebe.

Informacije o dogodkih lahko spremljate na Legebitrini spletni strani, Facebook strani ali Instagramu.

Testiranje na hiv in SPO

Program testiranja ponuja brezplačno in zaupno testiranje na hiv, hepatitisa B in C, sifilis, oralno in rektalno gonorejo, in sicer za vse moške, ki imajo spolne odnose z moškimi (MSM). Omogočamo tudi meritev titra protiteles po cepljenju proti hepatitisu B. Vsem MSM v okviru testiranja nudimo tudi možnost pridobitve brezplačnega cepljenja proti virusoma hepatitisa A in B. Testiranje poteka tudi v večjih krajih po Sloveniji – Mariboru, Murski Soboti, Ptuju, Slovenj Gradcu, Celju, Novem mestu, Brežicah, Kopru, Novi Gorici, Radovljici.

Za več informacij o lokacijah in terminih testiranj obišči kajisces.si.

Naše publikacije

Close Menu