Ponudba delavnic in izobraževanj

Program delavnic in izobraževanj omogoča inovativen in zanimiv način naslavljanja različnih aktualnih tem  s področja človekovih pravic in preprečevanja medvrstniškega nasilja. Udeleženke_ce delavnic usmerjamo k razmisleku o kratenju človekovih pravic v vsakdanjem življenju in k iskanju konkretnih rešitev za aktivno sooblikovanje odprte družbe sprejemanja in spoštovanja raznolikosti.

Delavnice in izobraževanja so namenjena vsem mladim, dijakinjam_om, študentka_om, pa tudi učiteljica_em in strokovnim ter mladinskim delavkam_cem.

V spodnji razpredelnici je naštetih le nekaj od številnih možnosti sodelovanja, ki jih nudimo. Ob navedenih izvajamo tudi druge standardizirane delavnice (po priročnikih: KOMPAS – Učenje o človekovih pravicah za mlade (Svet Evrope), Izobraževalni priročnik – Ideje, pripomočki, metode in aktivnosti za neformalno medkulturno vzgojo in izobraževanje mladostnikov ter odraslih (Svet Evrope) idr.). Poslužujemo pa se tudi izvirnih metod, ki smo jih razvili v dolgoletni praksi izvajanja delavnic (npr. kvizi o človekovih pravicah, diskusije ob filmih, pogovori z gosti idr.).

NASLOV Svetlooki / temnooki Forumsko gledališče ”Toleriram te” Različnost bogati, ne siromaši KOMPAS delavnica: Stopi korak naprej Ogled filma ”Transpolna življenja v Sloveniji” in pogovor
TEMA Diskriminacija Medvrstniško nasilje Razmerja moči Spolna usmerjenost Diskriminacija Spolna identiteta
CILJI Preko socialnega eksperimenta omogočiti doživljanje in razumevanje diskriminacije

Prek osebne izkušnje udeleženke_ci spoznajo, kako mehanizmi diskriminacije vplivajo na posameznico_ka, ki je diskriminiran_a in posameznico_ka, ki diskriminira.

Prikazati problematičnost slepega sledenja raziskavam, kot objektivno resničnim prikazom sveta.

Zmanjševanje oz. preprečevanje medvrstniškega nasilja.

Pri forumskem gledališču se udeleženke_ci opogumijo za dejansko akcijo in se učijo novih možnih načinov ravnanja in rešitev konfliktnih situacij na nenasilen in uporaben način.

Spoznati koncept razmerji moči in koncept tolerance.

Udeleženke_ci na lastni koži preizkusijo, kako je biti v vlogi tolerirane osebe in v vlogi osebe, ki tolerira.

Cilj je tudi prikazati oblike komuniciranja in sodelovanja, ki so spoštljive in temeljijo na enakopravnosti.

Približevanje tematike različnih spolnih usmerjenosti.

Destigmatiziranje in detabuiziranje ne-heteroseksualnih spolnih usmerjenosti.

Razbijanje predsodkov in stereotipov povezanih s spolnimi usmerjenostmi, ki odstopajo od norm.

Ozaveščati o neenakih možnostih v družbi.

Vpeljati razumevanje koncepta intersekcionalnosti; sovplivanja različnih osebnih okoliščin.

Spoznati osrednje koncepte, kot so spolna identiteta, spolni izraz, spolna usmerjenost, in se seznaniti s človekovimi pravicami transspolnih oseb

Predstaviti položaj in izkušnje transspolnih oseb v Sloveniji in tako prispevati k boljši osveščenosti o tematiki

Poiskati načine, kako smo lahko zaveznice_ki transspolnih oseb.

OPIS Delavnica je za naše okolje prilagojen in prirejen socialni eksperiment, ki ga je razvila učiteljica Jane Elliot, mednarodno priznana trenerka raznolikosti.

Delavnico, ki jo je najprej izvajala v šoli, kjer je poučevala, je razvila v času boja Afroameričanov za enakopravnost v ZDA po atentatu na Martina Luthra Kinga, ml. Z delavnico je želela izpostaviti diskriminacijo na osnovi rasnega razlikovanja, ki je posameznicam_kom in celotnim skupnostim onemogočala enakopravno in polnopravno udejstvovanje v družbi.

V varnem prostoru preigravamo možnosti rešitev, delovanja in odzivanja na družbene situacije; naše telo dobi izkušnjo odziva, s katerim smo zadovoljne_i in lahko vplivamo na spremembe.

 

Gledalke_ci so aktivne_i ustvarjalke_ci razpleta, pri tem pa dobijo možnost, da dejansko nekaj naredijo, ne pa, da so le spremljevalke_ci ali komentatorke_ji dogajanja, kar se nam pogosto dogaja tudi v realnih življenjskih situacijah.

Pogosto slišimo, kako pomembno je biti toleranten do tistih, ki so drugačni. Ampak kdo sploh določa, kaj je ”drugačno”, in kaj točno pomeni biti toleranten? Kakšna je razlika med biti toleranten in biti toleriran? Je pozitivno biti toleriran?

 

Vsaka oseba v skupini bo v praksi izkusila, kako je tolerirati in kako je biti toleriran. Izkušnje zaključimo s pogovorom in refleksijo.

Delavnica temelji na izkustveni metodi, ki spodbuja razpravo o človekovih pravicah in vsakdanjem življenju ter izkušnjah gejev in lezbijk.

Ogledu izobraževalnega filmčka z igranimi situacijami sledi pogovor, ki je osnovan na vprašanjih udeleženk_cev.

Delavnica vključuje metode manjših skupin ter metodo ”fish tank”, ki skupino razdeli na notranji in zunanji krog.

Osebe se premikajo po prostoru, glede na privilegiranost identitet in osebnih okoliščin, ki so zapisane na njihovih karticah.

 

Ustvarijo plastični prikaz sistemske diskriminacije ali privilegiranosti določenih osebnih okoliščin v naši družbi.

 

Izkustvenemu delu sledi pogovor in evalvacija.

Ogledale_i si bomo dokumentarni film Transspolna življenja v Sloveniji (2016), ki bo služil kot iztočnica za nadaljnje razmišljanje in diskusijo.

Dokumentarni film, ki predstavlja 10 transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb iz raznih krajev države, govori o raznolikih doživljanjih lastne spolne identitete in položaja transspolnih oseb.

Skupaj z ustvarjalko_cem dokumentarnega filma in osebo, ki nastopa v filmu, bomo predstavile_i različne izkušnje mladih transspolnih oseb v Sloveniji, odgovarjale_i bomo na pomembna vprašanja in skupaj iskale_i načine, kako biti spoštljiv_a in vključujoč_a do transspolnih oseb.

TRAJANJE 180 min 90 min 60 min 45 min 60 / 90 min 90 min
ŠTEVILO OSEB Od 20 do 60 oseb Od 10 do 35 oseb Do 35 oseb Poljubno število oseb Od 10 do 40 oseb Do 35 oseb

Delavnice in izobraževanja pripravljamo ter izvajamo kvalificirane_i trenerke_ji človekovih pravic Društva informacijski center Legebitra in Zavoda TransAkcija, ki delavnice in izobraževanja v srednjih šolah, mladinskih centrih in drugih nevladnih organizacijah izvajamo že vrsto let.

O temi in poteku delavnice ali izobraževanja se dogovorimo z naročnico_kom in pri tem upoštevamo posebnosti in želje skupine, ki ji je delavnica ali izobraževanje namenjeno.

Za vsa dodatna pojasnila smo vam na voljo.

Vabimo vas, da nam pišete na elektronski naslov [email protected] ali [email protected], lahko pa nas pokličete tudi na telefonsko številko 030 466 155.

Če želite in če je potrebno, vam lahko pošljemo bolj podroben opis programa. Pred začetkom izvajanja delavnic podpišemo dogovor o sodelovanju, kjer opredelimo vse potrebno. Pa izvedbi vsake delavnice pripravimo analizo evalvacije in jo posredujemo kot vsebinsko poročilo.

Reference izvajalk_cev

Mitja Blažič, uni.dipl.nov.
 • od leta 1994 do 2010 svobodni novinar (1994 – 2001: novinar Radia Koper – Capodistria, 2001 – 2010: novinar redaktor 1. programa Radia Slovenija);
 • 2004 – 2005 – Sodelovanje pri izvedbi mednarodnega projekta Enake možnosti; ŠOU in partnerji; Teme: enakopravnosti žensk in moških, istospolno usmerjenih in etničnih skupin. Aktivnosti: okrogle mize; mednarodna konferenca z naslovom Enakost v delovanju (Equality in Action) s partnerskimi organizacijami iz Italije, Hrvaške, Srbije in Črne Gore ter Slovenije. Projekt je finančno podprl Svet Evrope;
 • od 2006 nacionalni trener človekovih pravic po programu Kompas Sveta Evrope;
 • od 2007 izvedba več kot 500 delavnic človekovih pravic v mladinskih centrih, srednjih šolah in drugih mladinskih organizacijah;
 • junij 2010 – december 2010: koordinator nevladnih aktivnosti nacionalne kampanje HIV/aids preventive »Prenašaj sporočilo, ne virusa!«, ki je pod okriljem Ministrstva za zdravje združevala prizadevanja vladnega, nevladnega sektorja, stroke in akademske sfere na področju HIV/aids preventive in je bila na Svetovni aids konferenci na Dunaju (julija 2010) izbrana za predstavitev kot primer dobre prakse v Global Village;
 • od 2012 koordinator nacionalne mreže Živih knjižnic, ki po posebni metodologiji naslavljajo vprašanja diskriminacije, predsodkov in stereotipov do marginaliziranih skupin (v mreži je 16 NVO);
 • 2015 – Častni ambasador medkulturnega dialoga v okviru programa Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga Mladinskega centra Dravinjske doline.
Evan A. Grm, univ.dipl.angl.
 • soustanovitelj_ica Zavoda Transfeministična Iniciativa TransAkcija,
 • od leta 2014 dalje vodil_a usposabljanja za prostovoljk_cev in praktikantk_ov na DIC Legebitra in pri Zavodu TransAkcija,
 • od leta 2015 sodeluje pri pripravi in izvedbi Legebitrinih mladinskih taborov,
 • od leta 2015 koordinira program Zavoda TransAkcija,
 • od leta 2015 pomaga pri vodenju podpornih skupin za transspolne osebe,
 • ustvarjanje publikacij in izobraževalnih vsebin na področju transspolnosti (dokumentarni film (2016), razstava 30’: Portreti transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb (2017), publikaciji Vsi spoli so resnični (2015) in Pravno priznanje spola v Sloveniji (2016),
 • od leta 2016 sodeluje pri izvajanju izobraževanj v nevladnih organizacijah, mladinskih centrih, izobraževalnih institucijah, itd. na temo transspolnosti,
 • od leta 2017 organizira in izvaja aktivnosti v sklopu mladinskega programa Legebitre
Katja Sešek, dipl.soc.del. (UN)
 • Od leta 2010 sodeluje z nevladnimi in vladnimi organizacijami ter zavodi (Univerza v Ljubljani, Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani, Javni zavod Mladi zmaj, Društvo za razvoj in krepitev socialnega dela Premik);
 • V letih od 2011 do 2014 je bila pri projektu »Premakni se«, mentorica prostovoljkam_cem;
 • V študijskih letih 2012/2013 in 2013/2014 je delala na projektu Živa knjižnica – ne sodi knjige po platnicah;
 • V študijskih letih 2013/2014 in 2014/2015 je delala na projektu »Na obrobju!« v okviru katerega je izvajala delavnice človekovih pravic za mladino v Četrtnih mladinskih centrih v Ljubljani;
 • Od leta 2013 se udeležuje mednarodnih in domačih treningov ter seminarjev s področja človekovih pravic in LGBT+ tematike;
 • Od leta 2013 ima naziv »nacionalna trenerka učenja človekovih pravic po programu Sveta Evrope KOMPAS«;
 • Od leta 2014 sodeluje pri organizaciji in izvajanju mladinskih izobraževalnih LGBT+ taborov;
 • Od leta 2014 izvaja metode Gledališča zatiranih po Augustu Boalu in organizira delavnice v sklopu te teme;
 • Od leta 2014 samostojno izvaja delavnice in predavanja z naslovom Svetlooki/temnooki;
 • V študijskih letih 2014/2015 in 2015/2016 je na rednih predavanjih in vajah na več fakultetah, Univerze v Ljubljani(Fakulteta za socialno delo, Pedagoška fakulteta, Zdravstvena fakulteta), izvedla delavnice in izobraževanja za študentke_e v obsegu 70ih ur.
 • Od aprila 2017 je zaposlena na Društvu informacijski center Legebitra, kot izvajalka programa Svetovanje in samopomoč za istospolno usmerjene.
Mateja Capek, uni.dipl.soc.del.
 • Od leta 2009 do leta 2013 je bila zaposlena kot pomočnica vzgojiteljice v Vrtcu Ciciban .
 • Od leta 2012 do leta 2015 je kot zunanja sodelavka Inštituta Utrip vodila projekt TuSmo.si ter izvajala izobraževalne seminarje, predavanja na temo samopoškodbenega vedenja.
 • Med letoma 2013 in 2014 je bila zaposlena v Domu starejših občanov Fužine kot socialna delavka – pripravnica.
 • Od leta 2014 naprej v društvu Brez Limita izvaja izobraževalne seminarje in delavnice na temo samopoškodbenega in samomorilnega vedenja
 • Od leta 2015 naprej je zaposlena na Društvu Legebitra kot strokovna delavka in vodja programa Svetovanje in samopomoč za istospolno usmerjene.

Reference, usposabljanja, izobraževanja:

 • 2009 Predavanje Med poslušnostjo in odgovornostjo, Jesper Juul
 • 2011 Strokovni izpit za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja
 • 2013 Tematska konferenca Čustveni razvoj otroka ter tipi družin in njihov vpliv na vedenje otroka
 • 2014 Izobraževanje Varne točke: ˝Da bi razumeli in znali pomagati˝, Unicef
  • Strokovno usposabljanje Prekinimo začarani krog socialne izključenosti
  • Seminar ˝Obvladovanje konfliktov˝
  • Delavnica ˝Ustavimo depresijo˝
  • Vodenje podporne skupine za mladostnike Mulce dol z ul’ce
  • Strokovni izpit na področju socialnega varstva
 • 2015 Seminar: “Spolna zloraba in zaščita otroka”
  • Soavtorica brošure Kam in kako po pomoč v duševni stiski
 • 2016 Edukantka geštalt psihoterapije