Statut

Člani_ce upravnega odbora

Upravni odbor izvoli občni zbor za mandat dveh let. Po tradiciji je predsenik_ca upravnega odbora tudi vodja organizacije. Upravni odbor sestavljajo:

  • Lana Gobec, predsednica (2020 – 2022)
  • Eva Gračanin, tajnica (2019 – 2021)
  • Blaž Vukelič, član (2019 – 2021)

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je izvoljen za mandat 4. let. Nadzorni odbor sestavljajo:

  • Petra Salaj, predsednica (2018 – 2022)
  • Andrej Lavtar, član (2021 – 2022)
  • Aljaž Blatnik, član (2018 – 2022)

Vsebinska in finančna poročila

2015: Vsebinsko poročilo | Finančno poročilo

2016: Vsebinsko poročilo | Finančno poročilo

2017: Vsebinsko poročilo | Finančno poročilo

2018: Vsebinsko poročilo | Finančno poročilo

2019: Vsebinsko poročilo | Finančno poročilo

2020: Vsebinsko poročilo | Finančno poročilo

2021: Vsebinsko poročilo| Finančno poročilo