Obstaja mnogo načinov, s katerimi delodajalci lahko zagotovijo prijetno in vključujoče delovno okolje, v katerem se bodo zaposlene_i počutile_i udobno in varno; edino tako bodo lahko dosegale_i svoj potencial. Indeks enakost na delovnem mestu zajema del teh področij in metod.

  • Organizacijska politika in strateška raven: Prvi korak k zagotavljanju vključujočega okolja je razumevanje, zakaj je to pomembno; ključna je odločitev, da si zares želite biti vključujoč delodajalec. Temu sledijo konkretni koraki, ki vključujejo prilagoditve dokumentov, ki ščitijo pravice in preprečujejo diskriminacijo LGBTIQ oseb, razvoj strategije in akcijskih načrtov za bolj vključujoče delovno okolje.
  • Ob urejanju dokumentov (npr. pravilnikov) delodajalca, je pomembno, da so jasno navedeni mehanizmi za zaščito zaposlenih. Na tem področju je priporočljivo, da delodajalec določi osebo, ekipo ali oddelek, ki je pristojen za zaščito človekovih pravic, implementacijo oblikovanih strategij in poročanje o napredku vodstvu.
  • Zagotavljanje varnega in sprejemajočega delovnega okolja za LGBTIQ+ osebe je lahko podprto s številnimi aktivnostmi znotraj organizacije. Med temi je najpomembnejše izobraževanje in razvijanje občutljivosti zaposlenih. Nekatere_i zaposlene_i bodo ob teh temah morda občutile_i nelagodje, zato boste kot delodajalec lahko tudi tarča nerazumevanja ali predsodkov. Pomembno je, da se zavedate, da je informiranje in izobraževanje zaposlenih dokazano učinkovito pri ustvarjanju delovnega okolja, v katerem se vsi zaposleni počutijo udobno in varno in lahko dosegajo svoj potencial.
  • Lahko pripomorete k pravicam LGBTIQ+ oseb z izkazano podporo LGBTIQ+ temam in aktivnostim izven vaše organizacije. Ob razvoju in utrjevanju sodelovanja boste s takimi aktivnostmi prispevali tudi k večji ozaveščenosti o pomenu raznolikosti v delovnem okolju. Te pozitivne prakse bodo pripomogle tudi k prepoznavnosti vaše organizacije in vas kot delodajalca, ki si prizadeva za enakost in pravice zaposlenih. To bo okrepilo tudi zaupanje vaših zaposlenih kot tudi poslovnih partnerjev, zaupanje v vaše strategije, pravilnike in skrb za zaposlene.

Vedno imejte v mislih, da zagotavljanje vključujočega delovnega okolja ne pomeni podeljevanje »posebnih pravic« nekaterim skupinam ali »promocije ene skupine nad drugo«, temveč je usmerjeno zgolj v zagotavljanje enakosti in delovnega okolja, ki je vključujoče za vse.