Hiv in SPO


Tveganja za spolni prenos hiva in testiranje (Slovene) / Risks for sexual transmission of HIV and testing

PEP – postekspozicijska profilaksa (Slovene) / PEP – postexposition prophylaxis

Kemseks – seks, droge in tveganja (Slovene) / Kemseks – sex, drugs and risks

Izvedel si, da imaš hiv. Kako naprej? (Slovene) / You found out you have HIV?Whato do now?

Handbooks


(Slovene)Mavrica v žepu – uporaba umetniških orodij za naslavljanje LGBT+ tematik

(English)Rainbow in the pocket – adressing LGBT+ Topics through Art

(Slovene)Oblačnik_ca v službi

(Slovene)Kako razumeti svojega otroka – brošura za starše lezbijk in gejev / How to understand your child – brochure for parents of lesbians and gays

(Slovene)Vsi spoli so resnični – transspolnost, transseksualnost in cisspolna nenormativnost / All genders are real – trangender, transsexuality, cisgender normativity

(Slovene)Pravno priznanje spola v Sloveniji: smernice za uresničevanje spoštovanja človekovih pravic transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb / Legal gender recognition in Slovenia: Guidelines for the implementation of respect for the human rights of transgender and cisgender non-normative people

Research and reports


(Slovene) Pravni položaj istospolnih partnerstev in starševstva v Sloveniji / Legal status of same sex partnerships and parenting

(Slovene)Raziskava o pravni podinformiranosti LGBT skupnosti in vsakdanjem življenju gejev in lezbijk / Research about legal underinformation about LGBT community and every day life of gays and lesbians

(Slovene)LGBT pravice / LGBT rights

(Slovene)Homofobija na naši šoli – poročilo o izkušnjah srednješolskih učiteljev in učiteljic s homofobijo v šolskem prostoru v Sloveniji / Homophobia at our school – report on the experiences of secondary school teachers with homophobia in the school space in Slovenia

(English)Written Contribution on the position of LGBTI-persons to the 3rd Cycle of UPR of Slovenia

(English)
Acceptance with reservations:
LGBT people in Slovenia

(English)
Spotlight Report on the position of LGBTI persons in Slovenia