Zgodovina LGBT-gibanja

Loading Dogodki

« All Dogodki

  • This dogodek has passed.

Zgodovina LGBT-gibanja

13. 12. 2018 | 18:00 - 20:00

Proučevanje Zgodovine LGBT-gibanja smo začele_i z izbranimi dogodki med leti 1977 in 1990. Nadaljevale_i z aktivističnimi dosežki med leti 1991 in 1998. Prihodnjič nadaljujemo. Do sodobnih dni.

Kaj nas zanima? Kateri dogodki so zaznamovali gibanje za človekove pravice LGBT-oseb pri nas? Katere ideje, koncepti, šole mišljenja so se pri nas manifestirale_i v 34 letih aktivizma? Pa zgodovina gibanja, kot zgodovina škandalov, kot zgodovina konfliktov, kot zgodovina raznolikih nevladnih organizacij. Skozi prizmo zgodovine parad ponosa, feminizmov, hiv-preventive … prek obrazov posameznih aktivistk_ov, ki so zaznamovale_i gibanje za temeljne pravice LGBT-oseb. In zgodovine naših podpornic_kov.

Začele_i smo pri nas. S kratkim površnim pregledom izbranih dogodkov. Kmalu bomo začele_i vabiti tudi goste_je. Ko izčrpamo domačo zakladnico, gremo v sosednje države. In potem v bolj oddaljene.

Pridete raziskovat zgodovino, ki je v šolah žal (še) ne učijo a nas, kot LGBT-osebe, konstituira in globoko zaznamuje.

Sproščeno je in besede tečejo.
Vabljene_i!
____________________________________________
Our studies of the history of the LGBT movement started with selected events between 1977 and 1990. We continued with activist achievements between 1991 and 1998. We will continue until we reach present days. .

What interests us? What events marked the movement for human rights of LGBT people in Slovenia? What ideas, concepts, schools of thought have been manifested in our 34 years of activism? The history of the movement, the history of scandals, the history of conflicts, the history of diverse non-governmental organizations. Through the prism of the history of parade of prides, feminism, hiv-prevention … through the faces of individual activists, which marked the movement for fundamental rights of LGBT people. And the history of our supporters.

With a brief overview of the selected events. Soon we will begin to invite guests, too. When we exhaust the domestic treasury, we will proceed to neighbouring countries. Then in the more distant ones.

Come to explore a history that unfortunately is not (yet) taught in schools, but constitutes and deeply marks us as LGBT people.

It is relaxed and the words flow.

Welcome
_____________________________________________
Dogodke sofinancira Mestna občina Ljubljana.
Delovanje ter programe in projekte Društva informacijski center Legebitra sofinancirata: Študentska organizacija univerze v Ljubljani in Fundacija financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji – FIHO. Stališča organizacije ne izražajo stališč FIHO.

Podrobnosti

Datum:
13. 12. 2018
Čas:
18:00 - 20:00
Dogodek Category:

Organizator

DIC Legebitra
Email:
info@legebitra.si

Prizorišče

DIC Legebitra
Trubarjeva 76a
Ljubljana, 1000 Slovenija
+ Google Map
Spletna stran:
www.legebitra.si