Delavnice o človekovih pravicah

V društvu veliko pozornost posvečamo tudi promociji človekovih pravic, saj je osveščenost javnosti, še posebej mladih, o človekovih pravicah, človeškem dostojanstvu in spoštovanju ljudi temelj za razumevanje in sprejemanje različnosti v družbi. O človekovih pravicah, še posebej LGBT-oseb, v društvu opozarjamo v vseh programih, neposredno pa z delavnicami za širšo javnost in mlade, predvsem tiste, ki delajo z mladimi. Tako gradimo most do razumevanja osebnih okoliščin in izpostavljamo različnost kot nekaj pozitivnega, ki družbo bogati.

Delavnice o izobraževanju o človekovih pravicah izvajajo usposobljeni trenerji in trenerke, ki so trenerske izkušnje in znanje s področja človekovih pravic pridobivali tako v mladinskih centrih Sveta Evrope v Budimpešti in Strasburgu, kot tudi prek nacionalnih usposabljanj. Delavnice o izobraževanju o človekovih pravicah izvajamo po programu Sveta Evrope – KOMPAS, ki tudi promovira metodo neformalnega izobraževanja. Tako uspešno spodbujamo medsebojno izmenjavo znanj in izkušenj tudi med samimi udeleženci in udeleženkami delavnic.

Delavnice na povabilo organiziramo po slovenskih srednjih šolah, mladinskih centrih, organizacijah, kot tudi na različnih festivalih, predvsem nevladnih organizacij (npr: Festival prostovoljstva, Bazar nevladnih organizacij LUPA ipd).

Delavnice so namenjene vsem, ki se želijo seznaniti s temo človekovih pravic prek neformalnega in izkušenjskega pristopa. Na delavnicah si želimo predvsem udeležbe mladih, mladinskih vodij ter delavk_cev, članic_ov in prostovoljk_cev v različnih organizacijah, neformalnih skupinah, društvih in mladinskih centrih.

Za podrobnejše informacije in izvedbo delavnice nas pokličite na 01 430 51 44 ali nam pišite!