Status humanitarne organizacije

Marca 2007 je Društvo Legebitra pridobilo status humanitarne organizacije. Status lahko pridobijo tiste organizacije, ki imajo ustrezen javni pomen in izvajajo strokovno utemeljene programe na področju socialnega in zdravstvenega varstva. Takratno Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je ugotovilo, da Legebitra izpolnjuje vse pogoje.