Revija in Blog Narobe

Maja 2007 se bilten Oznanila razvije v revijo Narobe. Narobe je bil med letoma 2007 in 2016 edini redno izhajajoči alternativni skupnostni tiskani LGBT-medij. Izhajal je štirikrat letno v nakladi 800 izvodov. Prvi in edini urednik revije je bil dr. Roman Kuhar. V desetih letih je izšlo 32 številk, za revijo pa je pisalo 141 pisk_cev. Vzporedno z revijo so zapisi izhajali tudi na Narobe blogu, ki je še vedno dostopen na www.narobe.si.