Prvi tabor

Januarja 1999 so pri skupini Legebitra po belgijskem vzoru organizirale_i prvi tabor. Tabor je potekal med vikendom na Medvedjem brdu nad Logatcem v centru šolskih in obšolskih dejavnosti. Že prvega tabora se je udeležilo prek 20 mladih. Pri mladih LGBT-osebah je še danes ena bolj priljubljenih aktivnosti.