Projekt Odziv na HIV

Aprila 2015 je Legebitra začela izvajati 14 mesečni multidisciplinarni partnerski projekt Odziv na hiv v sodelovanju s Škuc Magnus, društvom DIH, Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo, Kliniko za infekcijske bolezni in vročična stanja in društvom za zdravje LGBT-oseb z Norveške Helseutvalget for bedre homohelse ter s finančno pomočjo Norveških skladov in Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Ta je na področju preventive in podpore prinesel številne novosti. Razširil je obseg testiranja na SPO (spolno prenosljive okužbe); uvedena sta bila krizna linija za PEP (postekspozicijska profilaksa oziroma zaščitno protiretrovirusno zdravljenje, ki lahko prepreči okužbo s hivom) in poseben program individualne podpore osebam, ki živijo s hivom, Buddy; sprožile_i so tudi javno razpravo o uvedbi PrEP-a (angl. Pre-Exposure Prophylaxis je terapija z namenom preprečevanja okužbe s hivom, in sicer pred in po obdobju spolne aktivnosti posameznice_ka, ki predstavlja visoko tveganje za okužbo s hivom. Gre za protivirusno zdravilo, ki preprečuje okužbo s hivom, z namenom, da posameznica_ik ob doslednem jemanju zdravil ostane hiv negativna_en).