Projekt DIKE

Leta 2014 je zaživel DIKE, projekt opolnomočenja LGBT-oseb in nevladnih organizacij za odpravljanje sistemske in strukturne diskriminacije istospolno usmerjenih oseb, krepitev aktivnega državljanstva, vladavine prava, demokracije in socialne pravičnosti. Šlo je za serijo aktivnosti za krepitev socialnega partnerstva z relevantnimi deležnicami_ki (aktivisti_kmi za človekove pravice LGBT-oseb, nevladnimi organizacijami LGBT, ostalimi nevladnimi organizacijami, državnimi institucijami na lokalni in nacionalni ravni, akademsko sfero …). Projekt je koordinirala Legebitra.

DIKE je zelo pomemben tudi zato, ker so se iz njega razvile spletna stran www.lgbtpravice.si, Pravna svetovalnica LGBT in pa Odvetniška mreža. Delo Pravne svetovalnice LGBT od študijskega leta 2017/2018 poteka v okviru Pravne svetovalnice za varstvo pred diskriminacijo, ki se na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani izvaja kot uradno potrjena oziroma akreditirana obštudijska dejavnost pri Univerzi v Ljubljani.